Teachers who have published articles based on Scopus

ФИО

ID номер

1

Orazakynkyzy Farida  

57190442750

2

Aldabek Nurzhamal Abdrazakovna

 

57190440432

3

Mukhametkhanuly Nabidzhan  

57209855457

4

Madiyev Daniyar

 

57209851614

5

Ardak Kaliolla

 

57209857749 

6

Dossymbekova RauanOrikbayevna

 

57190436372

7

Abdurakyn Nurhalyk

 

57191905739