Қантарбаева Жанна Уринбасарқызы

Қантарбаева Жанна Уринбасарқызы

Ф. ғ.к. дінтану және мәдениеттарну кафедрасының доцент м. а.

Email: kantarbaevazh@gmail.com

Teлефон: 8(727)292-57-17 (ішкі: 2125)

Мекен-жайы: Философия және саясаттану факультеті

Дінтану және мәдениеттану кафедрасы

Масанчи 39/47, УК 4, 403 кабинет 

 

БИОГРАФИЯ

2003 жылы әл- Фараби атындағы ҚазҰУ- ды философия мамандығы бойыншы үздік бітіріп шықты. 2007 жылы әл- Фараби атындағы ҚазҰУ- дың әлеуметтік философия мамандығы бойынша аспирантурасын бітіріп шықты. 2010 жылы «Особенности и тенденции проявления массового сознания в современном казахстанском обществе» тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғады.

2010 жылы Польшада Краков гуманитарлық университетінде ғылыми тәжірибеден өтті. Алыс және жақын шет елдерде әр түрлі халықаралық конференцияларға қатысқан.

Соңғы 3 жылда келесідегідей біліктілікті арттыру курстарынан өтті: әл- Фараби атындағы ҚазҰУ «Дінтану» мамандығы бойынша әл- Фараби атындағы ҚазҰУ дың ЖОО оқытушыларының біліктілігін арттыру Институтының курсы, «Технология разработки и проведения тренинга» cеминар-тренингі, «Разработка массовых онлайн курсов», «Әлеуметтік-гуманитарлық пәндерді оқытудың инновациялық әдістері» атты біліктілікті арттыру курстары, TQCSI (Kazakhstan) № 649 «Перевод Системы менеджмента качества высшего учебного заведения на требования международного стандарта ІSO 9001 версии 2015 года» атты оқудан өтті.

«Модернизация духовно-нравственных ценностей в условиях глобализации» (2013-2015жж.), «Значимость социо-культурных факторов в инновационном развитии человеческого капитала в Казахстане» (2014-2016 жж. )атты ғылыми жобаларға қатысты.

Жоғарғы Аттестациялық Комиссия журналдарында, алыс және жақын шет елдердедегі ғылыми конференцияларда, соның ішінде Скопус (Scopus) журналының базасында жарияланған 30- дан астам ғылым мақалалар жазған.

Қазақ, орыс тілдерінде білім береді.

2012 жылдың қыркүйек айынан бастап әл-Фараби атындағы ҚазҰУ дінтану және мәдениеттану кафедрасында доцент м.а. қызметінде.

ҒЫЛЫМИ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТАРЫ

 • Заманауи Қазақстандағы дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен культтер
 • Дін феноменологиясы
 • Сектатану
 

ТАҢДАМАЛЫ ЖАРИЯЛАНЫМДАР

 • Human capital development in Kazakhstan: spiritual and mental factors \\ International multidisciplinary scientific Conference, Scem Vienna, April 2016
 • Қазақстан Республикасының рухани-адамгершілік құндылықтарын жанғырту \\Кол.монография. Алматы, «Қазақ университеті», 2014
 • Замануи Қазақстандағы адам капиталын дамыту үрдістері мен теориялық негіздері\\ Коллективная монография, Алматы. Коллективная монография, 2016
 • Исследование человеческого капитала и развитие его в Казахстане\\ Методическая разработка, «Қазақ унивеситеті», 2017
 • Тhe influence of the film industry on the formation of the mass consciousness of modern kazakhstan youth// The European Proceedings of Social &Behavioural Sciences - 2015, №5
 • Заманауи мәдениеттегі ұлттық құндылықтар мәселесі немесе құндылықтар трансформациясы// Хабаршы. Философия сериясы. Мәдениеттану сериясы. Саясаттану сериясы. – Алматы. «Қазақ университеті» 2014 №2 (47)
 • Философия тарихы. Учебное пособие. – Алматы 2013
 

ОҚЫТУ

Бакалавриат

 • Дін философиясы
 • Дін феноменологиясы
 • Заманауи Қазақстандағы дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен культтер
 • ҚР конфессия аралық қарым қатынастар
 • Діни әлеуметтану

Магистратура

 • ҚР мемлекеттік заңнамалары