Философия кафедрасы

Кафедраның мекен-жайы: №413 кабинет

Кафедраның телефоны: 8(727) 292-57-17 (2130)

Кафедра меңгерушісі,
философия ғылымдарының докторы, профессор

Нұрышева
Гүлжиһан Жұмабайқызы

+ (727)292-57-72 (2129)

e-mail:Gulzhikhan.Nurysheva@kaznu.kz

Кафедра меңгерушісінің оқу-әдістемелік және тәрбие жұмысы бойынша орынбасары, философия ғылымдарының кандидаты, доцент

Әмірқұлова Жамиля Амангелдіқызы

e-mail:Zhamyliya.Amyrkulova@kaznu.kz

Кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық және халықаралық қатынастар бойынша орынбасары, философия ғылымдарының кандидаты, доцент

Рамазанова Әлия Хайруллақызы

e-mail: Aliya.Ramazanova@kaznu.kz

«Философия» кафедрасының дайындау бағыттарының тізімі

Мамандық шифры

Мамандық

Оқу мерзімі

Біліктілік

5В020100

Философия

4 жыл

«Философия» мамандығы бойынша гуманитарлық білім бакалавры

6М020100

Философия

2 жыл

Гуманитарлық ғылымдар магистры

6D020100

Философия

3 жыл

«Философия» мамандығы бойынша PhD

2014-2015 оқу жылындағы пәндер тізімі

Пәннің аты

Пәннің типі

1

Ежелгі дәуір философиясының тарихы

негізгі

2

Антика философиясының тарихы

негізгі

3

Логика

негізгі

4

Онтология

негізгі

5

Риторика

негізгі

6

Диалектика және таным теориясы

негізгі

7

Қазақ философиясының тарихы

негізгі

8

Ортағасырлық классикалық ислам философиясы

негізгі

9

Еуропалық ортағасырлар және Қайта өрлеу философиясы

негізгі

10

Әл-Фараби мұрасы және түркілердің әлемдік мәдениетке қосқан үлесі

негізгі

11

Сыни ойлау

негізгі

12

Жаңа дәуір философиясының тарихы

негізгі

13

Әлеуметтік философия

негізгі

14

Әлеуметтік эпистемология

негізгі

15

Тұлға философиясы

негізгі

16

Қазіргі заманғы қоғам философиясы

негізгі

17

Тарих философиясы және саяси философия

негізгі

18

Неміс классикалық философиясы

таңдау пәні

19

Философиялық ойлау мәдениеті

таңдау пәні

20

XIX ғасыр философиясының тарихы

таңдау пәні

21

Риторика және полемика

таңдау пәні

22

Тіл философиясы

таңдау пәні

23

XIX ғасыр философиясының тарихы

таңдау пәні

24

Еуразияшылдық философиясы

таңдау пәні

25

Орыс философиясының тарихы

таңдау пәні

26

19-20 ғғ. философиясындағы миф мәселесі

таңдау пәні

27

Өмір философиясы: құндылықтар мен мәдениет мәселелері

таңдау пәні

28

Түркілердің әлемдік өркениетке қосқан үлесі

таңдау пәні

29

Уақыт-әлеуметтік кеңістік және номадизм мәселелері

таңдау пәні

30

Әлеуметтік философияның теориялық-әдіснамалық негіздері

таңдау пәні

31

Философия пәнін оқыту әдістемесі

негізгі

32

Комуникативтік кеңістік философиясы

таңдау пәні

33

Қазақ философиясындағы дәстүр мен жаңашылдық

таңдау пәні

34

Күнделікті құрылымдағы адам

таңдау пәні

35

Орыс философиясындағы адам мәселесі

таңдау пәні

36

Ақпараттық өркениеттегі философия

таңдау пәні

37

Тоқырау коммуникациясына философиялық талдау

таңдау пәні

38

Қоғамның әлеуметтік трансформациясының теориясы

таңдау пәні

39

Дәстүр және тарих

таңдау пәні

40

Ұлттық идея философиясы

таңдау пәні

41

Визуальды коммуникация тілі

таңдау пәні

42

Желілік құрылымдық қоғам: философиялық талдау

таңдау пәні