Магистратура

Мамандық шифры:

7M01101

Мамандығы:

Педагогика және психология

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - педагогика ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
. ғылымның дамуында тарихи-философиялық білімдерді талдай білу және креативті пайдалану, ғылыми зерттеуді ұйымдастыру принциптері, ғылыми білімге қолжеткізу және құру тәсілдерін;
2. білім берудегі инновациялар бойынша ұсыныстарды жобалау және стратегиялар мен құндылықтарды анықтау үшін Қазақстан мен әлем елдерінің білім беру саясатының принциптерін салыстыру және бағалауды;
3. кредиттік оқыту жүйесі жағдайында жоғары мектептің тәрбие теориясы мен дидактикасы негізінде ЖОО-да педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру, оқыту мен тәрбиелеу саласындағы кәсіби міндеттерді тиімді шешу үшін жаңа тәсілдер мен әдістерді іздестіруді жүзеге асыруды;
4. тұлғаны дамыту үшін білім берудегі инновациялық және арт-әдістерді, стратегияларды, оқыту әдістері мен технологияларын талдау және креативті қолдану, колледждер мен ЖОО-да оқыту кезінде педагогика мен психологияның мазмұнын құрылымдауды;
5. мәдени-тарихи және іс-әрекеттік психология негізінде білім беру, тәрбие, зерттеу жағдайларын талдау және педагогикалық және зерттеу қызметін оларды ескере отырып жобалау, синергияның, ғылыми нәтижелерді интеграциялаудың заманауи принциптерін қолдану;
6. заманауи тұжырымдамалар мен теориялардың терең білімі негізінде адам тұлғасын дамыту үшін білім берудегі психокоррекция мен психотерапия бағдарламаларын әзірлеу және жобалау, қолдану, білім беру ұйымдарында психологиялық қызметтердің қызметін жетілдіру;
7. басқару психологиясы теориясы негізінде ЖОО-да білім беру процесін басқару, инклюзивті және эксклюзивті білім беруді ескере отырып білім беру ортасын жобалау;
8. білім беру мекемесінің сапа менеджментінің, оның мониторингі мен ұйымды басқарудың тиімді жүйелерін жобалау;
9. НЛП технологияларын, андрогогика және жеке тұлғаны және жалпы білім беру жүйесін дамытуда олардың заңдылықтарын, өзарабайланысын, құндылықтарын білу негізінде кеңес беру және талдау;
10. зерттеудің жаңа әдістерін, ғылыми-негізделген нәтижелерді алу үшін психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі әдіснамалық принциптер мен әдістемелік тәсілдер жүйесін зерттеу және қолдану;
11. білім беру саласында зерттеулер жүргізу, дамытуды қамтамасыз ету үшін жаңа модельдерді, жүйелерді ұсыну және қазіргі заманғы тәсілдерді қолдана отырып, психологиялық-педагогикалық зерттеулердің нәтижелерін бағалауды жүзеге асыру және қолданбалы қолдану үшін қорытындылар мен ұсыныстарды ұсыну;
12.әрі қарай оқу мен ғылыми-зерттеу қызметінің өзіндік бағдарламасын құру, ғылыми-педагогикалық ақпаратты сын тұрғысынан бағалау және синтездеу; халықаралық қоғамдастықта коммунициялау, өзінің ғылыми жетістіктерін көрсету және дискуссиялау;
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген