Бакалавриат

 

 

1. Білім беру бағдарламасының жалпы сипаттамасы

Тіркеу нөмірі

 

Білім беру саласының коды және жіктелуі

6В04 – Бизнес, басқару, құқық

Дайындық бағыттарының коды мен жіктелуі

6В042 – Құқық 

Білім беру бағдарламасының атауы

6B042_ _ – Құқықтану 

Кадрларды даярлау бағытына арналған лицензияға қосымшаның болуы

1.1 ББ Мақсаты

Білім беру бағдарламасының мақсаты «6B042_ _ – Құқықтану» мамандығы бойынша бакалаврларды кәсіби қызмет саласында теориялық-құқықтық білімді және оларды тәжірибелік іске асыру дағдыларын белсенді меңгеруді болжайтын практикалық-бағдарлы тәсіл негізінде дайындауды қамтамасыз ету болып табылады. Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру жоғары кәсіби және жеке қасиеттерге ие заңгер – маманды қалыптастыруға бағытталған, бұл оған еңбек нарығында басым сұраныс пен тұрақты бәсекеге қабілеттілікті және мемлекеттік басқару жүйесінде, құқық қорғау қызметінде, сондай-ақ азаматтық қоғамның маңызды салаларында өзін-өзі жүзеге асырудың кең мүмкіндіктерін қамтамасыз етеді.

1.2 ББ негізгі көрсеткіштері 

ББ түрі: бакалавриат

ББ мерзімі: 4 жыл

Оқыту түрі: күндізгі

Еңбек сыйымдылығы: 240 академиялық кредит

Берілетін дәреже: «6B042_ _ – Құқықтану» білім беру бағдарламасы бойынша бакалавр

ББ түрі: Қолданыстағы ББ

1.3 Білім беру қызметтері нарығында позициялау тұрғысынан ББ артықшылықтары мен айрықша ерекшеліктерінің сипаттамасы

ББ айрықша ерекшеліктері: «6B042_ _ – Құқықтану» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы еңбек нарығында түлектердің сұранысқа ие болуы, олимпиада жеңімпаздары мен жүлдегерлерінің саны, ҰБ орташа ұпайы бойынша «Құқықтану» бағыты бойынша Қазақстанның үздік білім беру бағдарламаларының қатарына кіреді. «6B042_ _ – Құқықтану» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы халықаралық кәсіби стандарттарға сәйкес келеді.

«6B042_ _ – Құқықтану» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы білім беру үдерісін іске асырудың мақсаттарын, күтілетін нәтижелерін, мазмұнын, шарттары мен технологияларын, студенттерді дайындау сапасын бағалауды реттейді. Білім беру бағдарламасы модульдік қағида және құзыреттілік тәсіл негізінде қалыптасатын негізгі оқу жоспары негізінде жүзеге асырылады. Жоспар циклдер мен пәндерді, сондай-ақ тиісті құзыреттілікті қалыптастыруды қамтамасыз ететін практикаларды меңгерудің логикалық жүйелілігін көрсетеді. Модульдер міндетті және таңдау компоненттерін қамтитын жалпы білім беретін, базалық, бейіндеуші пәндердің блоктарына топтастырылған.

ББ аккредитациясының болуы: «6B042_ _ – Құқықтану» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы 2015 ж. FIBAA Агенттігінің халықаралық аккредиатциясынан және 2016 ж. ұлттық аккредитациядан сәтті өтті.

ББ материалдық техникалық базасы:

Білім беру бағдарламасын жүзеге асыру үшін факультетте мынадай дәрісханалар бар: ойын процестерін өткізу үшін сот отырысы залына жабдықталған аудиториялар; электронды презентацияларды көрсетуге мүмкіндік беретін дәріс залдары; ЖК жабдықталған және Интернетке қолжетімділікпен жабдықталған кабинеттер; проекциялық-компьютерлік жүйемен жабдықталған және ЖОО-ның жергілікті желісі мен Интернет желісіне қосылған компьютерлік сынып.

Кадрлық әлеуеті: «6B042_ _ – Құқықтану» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасының пәндерін танымал профессорлар мен академиктер оытады: 29 заң ғылымдарының докторы, 50 заң ғылымдарының кандидаты және 16 PhD докторлары, соның ішінде «ЖОО үздік оқытушысы» грантының 17 иегері, дарынды жас ғалымдарға арналған мемлекеттік ғылыми стипендияның 10 лауреаты, мемлекеттік марапттардың 7 иегері.

Тәжірибеден өту базалары: «6B042_ _ – Құқықтану» мамандығы бойынша Білім беру бағдарламасының тәжірибеден өту базалары мыналар:  

- барлық деңгейдегі атқарушы биліктің орталық және жергілікті органдар жүйесі;

- барлық деңгейдегі заң шығарушы биліктің орталық және жергілікті органдар жүйесі,

- түрлі құзыретті және юрисдикциялы орталық және жергілікті сот органдары;

- Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары;

- прокуратураның орталық және жергілікті органдары;

- мемлекеттік және жеке адвокатура органдары;

- нотариат органдары;  

- ұлттық қауіпсіздік органдары;

- халықаралық сот органдары және институттар мен құқық қорғау ұйымдары;

- мемлекеттік емес ұйымдар мен кәсіпорындар кешені (фирмалар, компаниялар, банк және коммерциялық және коммерциялық емес   өзге қызметті жүзеге асыратын мекемелер).

Академиялық ұтқырлық: Академиялық ұтқырлық пен халықаралық ынтымақтастық аясында, студенттер шетелге оқуға жөнеліп, тәжірибеден өте алады: РФ ІІМ БҒЗИ ҒЗО-1 (Ресей Федерациясы), Рига техникалық университеті (Латвия Республикасы), Алтайская Экономика және құқық академиясы (Ресей Феерациясы), А.С. Грибоедов атынағы Халықаралық құқық және экономика институты (Ресей Федерациясы); Ж.Баласағұн атындағы қырғыз мемлекеттік университеті (Қырғызстан); Орталық-Еуропалық университет (Венгрия); РФ басқару академиясы (Ресей Федерациясы); Шығыс құқық институты (Германия); г. Алматы қ. ЕҚЫҰ орталығы, МОТ, ЮСАИД өкілдігі; М.В. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті (Ресей Федерациясы), Т. Шевченко атындағы Киев Университеті (Ресей Федерациясы), Молдавия Мемлекеттік Университеті (Ресей Федерациясы), Берлин Еркін Университеті (Германия); Синьцзян педагогикалық университеті (ҚХР).