Постдоктар

Постдоктар:                                                                                       Ғылыми-зерттеу бағыты

 

1-курс

Соколов Дмитрий Юрьевич                                                      Криофизика

Максимов Валерий Юрьевич                                                   Есептеу жылу физикасы және энергетика

Токтарбай Сакен                                                                          Астрофизика

Молдабеков Жандос Абдыканович                                       Плазма физикасы

Батрышев Дидар Галымович                                                   Наноматериалдар және нанотехнологиялар

2-курс

Бекбаев Асхат Каусович                                                            Ядролық физика

Мұсабек Гауһар Қалижанқызы                                                Қатты дене физикасы, наноматериалдар      

Оразбаев Саги Амзеевич                                                          Плазма физикасы

Үсенов Ерболат Абуталипұлы                                                  Плазма физикасы

3-курс 

Шинбаева Айнура Кадыржановна                                                 

Аймуратов Ерлан Кайратович                                                 Астрофизика

Шаленов Ерик Онгарович                                                         Плазма физикасы

Хохлов Серик Анатольевич                                                      Астрофизика