Жоба серіктестері

  

 

ERASMUS + 

«SMARTCITY: /SMRCITY технологиясы бойынша магистрлік бағдарламаға инновациялық көзқарас» 

 

 

Жобаға қатысушылары:

 

Жұмыс берушілердің өкілдері: