Ғылыми жобалар мен зерттеулер

ғ/п Жобаның бағыты Жобаның аты
Жоба жетекшісі
Мерзімі Байланыс Нәтижелер
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылыми зерттеулерін гранттық қаржыландыру  "Классикалық ислам мәдениетінің айнасында Византия өркениеті (XIII ғасырдың Орта-Азиялық парсы тіліндегі тарихи-әдеби жиынтығы Джавами' ал-хикайат Ауфи негізінде)" Камбарбекова Ғ.А. 2015-2017  87272611601  
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылыми зерттеулерін гранттық қаржыландыру  "Қазақстанның тарихи-рухани және мәдени дамуындағы діннің рөлі: дәстүрлер мен қазіргі заман"   Абсаттар кажы Дербисалипрофессор, ф.ғ.д. 2015-2017  87272611601  
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылыми зерттеулерін гранттық қаржыландыру  "Қазақстандағы мұсылман уммасының этносаяси портреті"  Джалилов З.Г., профессор 2015-2017  87272270656  
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылыми зерттеулерін гранттық қаржыландыру  «Қазақтардың рухани әлемі: әл-Фарабиден Абайға дейін»   Абсаттар кажы Дербисалипрофессор, ф.ғ.д.  2015-2017  87272611601  
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылыми зерттеулерін гранттық қаржыландыру "Қазақстанның, Таяу және Орта Шығыстың, Оңтүстік Азияның тарихи, мәдени және рухани мұрасы: ұлттық салт-дәстүрдің және жаңғыртуның бірігу тәжірибесі"  Абсаттар кажы Дербисалипрофессор, ф.ғ.д.  2015-2017  87272611601  
  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің ғылыми зерттеулерін гранттық қаржыландыру "Өзгеретін әлемдегі діни білім: инновациялық Қазақстан және ойлайтын ұлт" Надирова Г.Е., профессор, ф.ғ.д. 2015-2017 8777237 20 74 Жобаға қатысушылар: Калиева Ш.Мустафаева А.
№ 0634/ГФ-13-ОТ

Зерттеу объектісі: Экстремистік діни ағымдардың пайда болу себептері мен оның жастарға ықпалы, исламдық діни ағымдардың қоғам әлеуметтік және ұждандық ықпал ету факторлары және жастардың қоғамдық-саяси ұстанымдарына әсері.

«Қазіргі Қазақстандағы ислам: мәні мен діни қайта өркендеудің қортындысы».
Надирова Г.Е., профессор, ф.ғ.д. 2011-2014 8777237 20 74

Зерттеу нәтижесінде біздің еліміздің тәуелсіздік алғаннан кейінгі діни санасының трансформациялану ерекшелігі анықталды және қазақ жастары тұрғысына елдегі діни ахуалға баға берілді. Басылымда 16 ғылыми мақала, 4 монографиялар жарық көрді.

№ 0663/ГФ-13-ОТ Зерттеу объектісі: Диглоссия түркі әлеміндегі екітілділік және Шығыстағы диахрония, тілдік қатынастар
«Түркі әлемі және Шығыс: мәдени-тілдік қатынастар (диахрондық аспекті)».
Жұбатова Б.Н., профессор, ф.ғ.д. 2011-2014 8727243 83 35

Зерттеу нәтижесі:

- осы қарым-қатынастардың тарихи-мәдени, ареалдық-географиялық және лингвистикалық нышандарының репрезентативті сериясы орнатылды; араб,парсы жіне үнді тілдеріне түркі тілдерінің енуінің тарихи-мәдени факторлар әсері анықталды;

- ғылымдағы европоцентристік көзқарастар мен теориялар қайта қаралып, сыни түрде бағаланды