МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» (06-08 АПРЕЛЯ 2023 Г.)

1-ое место в секции «Актуальные вопросы медицины, общественного здоровья и здравоохранения”. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СТУДЕНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ «ФАРАБИ ӘЛЕМІ» (06-08 АПРЕЛЯ 2023 Г.)

 

06-08 апреля 2023 г. прошла ежегодная Международная конференция студентов и молодых учёных «ФАРАБИ ӘЛЕМІ». Для участия в конференции были приглашены студенты, магистранты, докторанты, молодые учёные Республики Казахстан и стран ближнего, дальнего зарубежья. Доклады участников были заслушаны 06-07 апреля 2023 года на секционных заседаниях. Основные цели и задачи конференции: стимулирование научно-исследовательской и учебно-познавательной деятельности студентов; привлечение студентов и молодых учёных к решению научных проблем современности; раскрытие творческих способностей, отбор и поддержка наиболее талантливых и одарённых студентов; содействие формированию интеллектуального потенциала молодых учёных. Студенты 3-го курса казахской группы по специальности “Общественное здравоохранение” Тулебаева Нургуль, Лесбек Азиза и Байсынов Нурлан приняли участие и выступили с докладами в секции «Актуальные вопросы медицины, общественного здоровья и здравоохранения”. В рамках Недели науки первое место в секции "Актуальные вопросы медицины, общественного здоровья и здравоохранения"в конкурсе молодых ученых занял студент 3 курса казахской группы по специальности "Общественное здравоохранение" Байсынов Нурлан. Желаем творческих успехов нашим студентам - Нургуль и Азизе, участвовавшим в конкурсе молодых ученых, поздравляем Нурлана с победой! Мы гордимся вами! 

Куратор группы, доцент Кошкимбаева С.А. 

 

"Медицина, қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтаудың өзекті мәселелері" секциясында 1-орын. "ФАРАБИ ӘЛЕМІ" студенттер мен жас ғалымдардың халықаралық ғылыми конференциясы (06-08 сәуір 2023 ж.)

2023 жылғы 06-08 сәуірде "ФАРАБИ ӘЛЕМІ"атты студенттер мен жас ғалымдардың жыл сайынғы халықаралық конференциясы өтті. Конференцияға қатысу үшін Қазақстан Республикасының және жақын, алыс шет елдердің студенттері, магистранттары, докторанттары, жас ғалымдары шақырылды. Қатысушылардың баяндамалары 2023 жылғы 06-07 сәуірде секциялық отырыстарда тыңдалды. Конференцияның негізгі мақсаттары мен міндеттері: студенттердің ғылыми-зерттеу және оқу-танымдық қызметін ынталандыру; студенттер мен жас ғалымдарды қазіргі заманның ғылыми мәселелерін шешуге тарту; шығармашылық қабілеттерін ашу, неғұрлым талантты және дарынды студенттерді іріктеу және қолдау; жас ғалымдардың зияткерлік әлеуетін қалыптастыруға жәрдемдесу. "Қоғамдық денсаулық сақтау" мамандығы бойынша қазақ тобының 3-курс студенттері Төлебаева Нұргүл, Лесбек Азиза және Байсынов Нұрлан "Медицина, қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтаудың өзекті мәселелері"секциясына қатысып, баяндама жасады. Ғылым апталығы аясында жас ғалымдар байқауында "Медицина, қоғамдық денсаулық және денсаулық сақтаудың өзекті мәселелері"секциясыныда бірінші орынды "Қоғамдық денсаулық сақтау" мамандығы бойынша қазақ тобының 3-курс студенті Байсынов Нұрлан жеңіп алды. Біз жас ғалымдар байқауына қатысқан студенттерімізге - Нұргүл мен Азизаға творчестволық табыс тілейміз, Нұрланды жеңісімен құттықтаймыз! Біз Сіздерді мақтан тұтамыз!

 

Топ кураторы, доцент Кошкимбаева Сабира Абдыманаповна