Ғылыми жобалар мен зерттеулер

 

Ғылыми жоба бағыты Ғылыми жоба атауы Ғылыми жоба жетекшісі Мерзімі Байланыс телефондары
1 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері

Жаһандану және интернационалдандыру жағдайындағы Қазақстан мен Ресей президенттерінің гуманитарлық дискурсындағы посткеңестік кезеңнің ұлттық идеясының  маңыздылығын ұсынудың ғылыми-әдістемелік негіздерінің қалыптасуы. 

Жолдасбекова Б.Ө. ф.ғ.д., проф.

E-mail: Baiyan.

Zholdasbekova@kaznu.kz

2018-2020 ж. +7 (727) 377-33-39(1331)
2 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері

Қазақстанның заманауи прозасының экологиялық дискурсындағы адамның рухани әлеуеті.

Жаксылыков А.Ж., ф.ғ.д., проф.

E-mail: Aslan.Zhaksylykov@kaznu.kz 

2018-2020 ж. +7 (727) 377-33-39(1331)
3 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері

Транслинвалды және трансмәдени жағдайындағы заманауи қазақстандық реалийлердің көптілді электронды ассоциативті сөздігін құру.

Киынова Ж.К., ф.ғ.д., проф.

E-mail: Zhanar.Kiynova@kaznu.kz 

2018-2020 ж. +7 (727) 377-33-39(1331)
4 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері

Теориялық түсініктер және әдеби мәтінді талдаудың заманауи технологиялары: әлемдік және қазақстандық контекст.

Абишева У.К., ф.ғ.д., проф.

E-mail: Olga.Abisheva@kaznu.kz

2018-2020 ж. +7 (727) 377-33-39(1331)
5 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері Қазақстанның Тәуелсіздік кезеңіндегі ұлттық идеяның құрылу процесіндегі ұлттық Көшбасшы дискурсының гуманитарлық рөлі 

Жолдасбекова Б.Ө. ф.ғ.д., проф.

E-mail:Baiyan.

Zholdasbekova@kaznu.kz

2015-2017 ж.  +7 (727) 377-33-39(1331)
6 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері Әлеуметтік тәжірбие саласына әсер етуші құралдары мен дискурстық стратегияның инновациялық гуманитарлық кластерін өңдеу

Екшембеева Л.В. ф.ғ.д., проф.

E-mail:

Lyudmila.Ekshembeeva@kaznu.kz

2015-2017 ж.  +7 (727) 377-33-39(1331)
7 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері Орыс-түркі өзара байланыс контекстігіндегі О. Сүлейменов шығармашылығының гипертексттік кеңістігі

Кекілбаева Э.Т. ф.ғ.к., доц.

E-mail:

Enkar.Kakilbaeva@kaznu.kz

2015-2017 ж.  +7 (727) 377-33-39(1331)

 

 

2017 жылға арналған

Халықаралық және республикалық ғылыми конференцияларды

өткізу жоспары

 

Іс-шараның атауы, тақырыптары

Шараны өткізуге жауапты ұйым,

e-mail, тел.
Қаржыландыру көзі Өткізілетін орны мен уақыты (айы мен күні)
 1. Ф.ғ.д., профессор М.М.Бағызбаеваның 85 жылдығына арналған «Бағызбаева оқулары» Халықаралық конференциясы

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, орыс филологиясы және әлем әдебиеті кафедрасы.

Жолдасбекова Б.Ө., Абаева Ж.С., Баянбаева Ж.А.

abaevazh24@gmail.com

bayianbaeva.zh@gmail.com

13-31, 13-26.
Университет Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ филология және әлем тілдері факультеті, сәуір 2017
 2. Республиканский научно-методический семинар

Орыс филологиясы және әлем әдебиеті кафедрасы.

Жолдасбекова Б.Ө., Абаева Ж.С., Баянбаева Ж.А.

abaevazh24@gmail.com

bayianbaeva.zh@gmail.com

13-31, 13-26.
Кафедра Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ филология және әлем тілдері факультеті, ақпан 2017 

 

2017 жылдың 28 сәуірінде академик Мая Мұхамедәлиқызы Бағызбаеваның 85-жылдығына арналған «Қазіргі филологияның өзекті мәселелері: теориялық мәселелер мен қолданбалы аспектілер» атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция (ІХ Бағызбаева оқулары) өтті. 

   

 

2017 жылдың 22 ақпанында филология және әлем тілдері факультеті, орыс филологиясы және әлем әдебиеті кафедрасында «Заманауи білім беру кеңістігіндегі орыс тілі мен әдебиеті: Теория, практика және әдістемесі» Республикалық ғылыми семинар өтті. 

   

 


Олжас Сулейменовтың ғылыми-зерттеу лингвистикалық орталығы
Орталықтың ғылыми жетекшісі – О.О.Сулейменов.
Атқарушы директор – доцент Е.Т.Какильбаева
Орталықтың құрылған жылы – 2005 жыл.
Орталықтың мақсаты:
-         ХХ-ХХІ ғасырдағы қазақ және орыс жазушыларының шығармашылығын зерттеу, орыс және түркі тілдерінің өзара байланысы.
Орталықтың міндеттері:
-         түркі және славян халықтарының тілі мен мәдениетінің ұқсастықтары.
-         көне түрік тілі мен жазылуын ғылыми түрде түсіндіру;
-         түркі тану және славян  халықтарының рухани мәдениетін зерттеп,  ғылыми зерттеу қорын құру.

 

Олжас Сулейменовтың ғылыми-зерттеу лингвистикалық орталығының ұйымдастырумен:
аль-Фараби атындағы ҚазҰУ жанынан құрылған Олжас Сулейменовтың ғылыми-зерттеу лингвистикалық орталығы 
(атқарушы директор Э.Т.Какильбаева) 5-6 май 2016 жылы  «Олжас Сулейменовтың кітапханасы» баспа үйімен 
(директоры Сафар Абдулло) бірлесе отырып «Олжас Сулейменовтың шығармашылығы мен ұлттық өзін-өзі тану 
мәселелері» тақырыбында көрнекті қазақ ақыны және қоғам қайраткері Олжас Омарұлы Сулейменовтың 80-жылдығына 
арналған халықаралық ғылыми конференция өткізді.