Ғылыми жобалар мен зерттеулер

 

 

Ғылыми жобаның бағыты

Жобаның аты

Жобаның жетекшісі

Мерзімі

Байланыс

1 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері Жаһандану және интернационалдандыру жағдайындағы Қазақстан мен Ресей президенттерінің гуманитарлық дискурсындағы посткеңестік кезеңнің ұлттық идеясының  маңыздылығын ұсынудың ғылыми-әдістемелік негіздерінің қалыптасуы.  Жолдасбекова Б.Ө. ф.ғ.д., проф 2017-2020

377-33-37 (13-31)

Baiyan.Zholdasbekova@kaznu.kz

2 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелер Қазақстанның заманауи прозасының экологиялық дискурсындағы адамның рухани әлеуеті. Жаксылыков А.Ж., ф.ғ.д., проф. 2017-2020 377-33-37 (13-31)
3 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері Транслинвалды және трансмәдени жағдайындағы заманауи қазақстандық реалийлердің көптілді электронды ассоциативті сөздігін құру. Киынова Ж.К., ф.ғ.д., проф 2017-2020 377-33-37 (13-31)
4 Әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері Теориялық түсініктер және әдеби мәтінді талдаудың заманауи технологиялары: әлемдік және қазақстандық контекст. Абишева У.К., ф.ғ.д., проф. 2017-2020 377-33-37 (13-31)
5 Қолданбалы лингвистика Қазақ тілінің Алматы корпусы

Мадиева Г.Б.

2017-2020

87273773339 (1329)

Gulmira.Madiyeva@kaznu.kz

6

әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері

Абай Құнанбаевтың шығармашылық мұрасын пәнаралық зерттеу

Дәдебаев Ж.Д. ф.ғ.д., проф.

 

2015-2017 гг.

377-33-39 (1323)

dadebaev48@mai.ru

7

әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері

Әлеуметтік тәжірибе аясындағы дискурс стратегиясы мен әсер ету /ықпал жасау/ құралдарының инновациялыққоғамдық-гуманитарлық кластерін әзірлеу

Екшембеева Л.В. ф.ғ.д., проф.

 

2015-2017 гг.

377-33-37 (13-31)

Lyudmila.Ekshembeeva@kaznu.kz

 

8

әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері

«Қазақстандық аударматанудың әлемдік мәдениетаралық кеңістіктегі заманауи мәселелері: зияткерлік әлеуеті мен даму болашағы»

Тарақов А.С. ф.ғ.д., проф.

 

2015-2017 гг.

377-33-39 (1323)

anuar_tarak@mail.ru

9

әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері

Қазақ тілінің Ұлттық корпусының зияткерлі ақпараттық жүйесін әзірлеу

Мадиева Г.Б. ф.ғ.д., проф.

 

2015-2017 гг.

377-33-39 (1329)

gulmira.madiyeva@kaznu.kz

10

әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері

 

Тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстанның ұлттық идеясын қалыптастыру үрдісіндегі Ұлт көшбасшысының гуманитарлық дискурсының ролі

Жолдасбекова Б.Ө. ф.ғ.д., проф.

 

2015-2017 гг.

377-33-37 (13-31)

Baiyan.Zholdasbekova@kaznu.kz

 

11

әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері

Қазақ тілі әлемдік кеңістікте: теориясы және қолданысы

Салқынбай А.Б. ф.ғ.д., проф.

 

2015-2017 гг.

377-33-39 (1327)

asalkbek@mail.ru

12

заманауи жағдаяттағы мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық жағдайын жақсарту саласы бойынша зертеу

Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея және «Мәңгілік Ел» идеясы көрініс табуының көркемдік мәні мен жаңашыл сипаты


 

 

Әбдиманұлы Ө. ф.ғ.д., проф.

 

2015-2017 гг.

377-33-39 (1320)

Omarxan.Abdimanuly@kaznu.kz

13

әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері

 

«Олжас Сүлейменов шығармашылығының орыс-түрік өзара байланысы контексіндегі гипермәтіндік кеңістігі»

 

Кекілбаева Э.Т. ф.ғ.к., доц.

 

2015-2017 гг.

377-33-37(13-31)

Enkar.Kakilbaeva@kaznu.kz

14

әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері

Қазақ және орыс тілдеріндегі масс-медиа этностереотиптерінің контент-талдауы

Таусоғарова А. ф,ғ.к., доц.

 

2015-2017 гг.

377-33-39 (1329)

aiauzhan@mail.ru

15

әлеуметтік және жалпы гуманитарлық ғылымдардың өзекті мәселелері

Тілді таңдау: көптілді жағдаяттан тұлғаралық қатынасқа дейін

Ибраева Ж. ф.ғ.д.,проф.

 

2015-2017 гг.

377-33-39 (1329)

kulmat@rambler.ru