Ұстаздық қылған жалықпас. №11 (1762)16 маусым 2020 жыл, 5-бет

20.04.2021

Просмотров: 740

Б. Тыныбеков, б.ғ.к., аға оқытушы және биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының әріптестері Ұстаздық қылған жалықпас. №11 (1762)16 маусым 2020 жыл, 5-бет