Көрнекті ғалым,беделді ұстаз, кішіпейіл жан №17 (1687)15 мамыр 2018 жыл, 5-бет

28.12.2020

Просмотров: 443

Б.А. Абдуллаева,б.ғ.к., биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасының доценті; С.А. Манкибаева, биоалуантүрлілік және биоресурстаркафедрасының аға оқытушысы   Көрнекті ғалым,беделді ұстаз, кішіпейіл жан №17 (1687)15 мамыр 2018 жыл, 5-бет