Клуб Жеруйык

Cостоялась очередное научно-познавательное собрание ономастического клуба «Жерұйық» «Факультеттегі атаулар», посвященное 80-летию КазНУ им. аль-Фараби.

28 ноября 2013 г. в 15.00 часов на кафедре общего языкознания и иностранной филологии факультета филологии, литературоведения и мировых языков в 322 аудитории им. А.С. Аманжолова состоялась очередное научно-познавательное собрание ономастического клуба «Жерұйық» «Факультеттегі атаулар», посвященное 80-летию КазНУ им. аль-Фараби.

На собрании были рассмотрены, представленные студентами, названия клубов, кружков и аудиторий, такие как: «Жерұйық» - Ертаева Фариза; «Ай - Ару» - Қыдырбай Мөлдір; «Жәдігер» - Сдихова Жайнагүл, «Көкжиек» - Алиев Асан; и др.

Руководители клуба, организатры – д.филол.н., проф. Г.Б. Мадиева и к.филол.н., доцент П.Т. Медетбекова

На собрании присутствовали студенты 1, 2 и 4 курса, магистранты 1 курса, а также преподаватели кафедры: Ибраева Ж.К., Мамбетова М.Қ., Бектемірова С.Б., Борибаева Г., и др.

«Жерұйық» ономастикалық өлкетану клубы туралы

2012 жылдың 14 қыркүйегінде шетел филологиясы мен жалпы тіл білімі кафедрасы жанынан «Ономастика теориясы» үйірмесінің негізінде «Жерұйық» ономастикалық өлкетану үйірмесі болып ашылды. Алғашқы үйірме құрамына ғылыми әлемге құмартқан, ономастикаға қызығушылығы жоғары «5В020500 - «Филология: қазақ тілі» мамандығының 1-3 курс студенттері мүше болды. Үйірме жетекшілері: кафедра меңгерушісі, филол.ғ.д., профессор – Мәдиева Г.Б.; кафедра доценті, филол.ғ.к. Медетбекова П.Т.

Үйірме мүшелері бекітілген үйірме бағдарламасы бойынша айына 1 рет жиналыс өткізді. Қараша айындағы кезекті жиыны «Аңыздар сыр шертеді» тақырыбы бойынша өткізіліп, сондағы жиынға қатысушылар мен үйірме мүшелерінің шешімімен, әрі үйірмеге мүше болушылардың санының артуына орай үйірме жұмысының бар атқарып жатқан жұмыстары «клубқа» сай екені ескеріліп бірауыздан қабылданды.

Клуб мүшелері тікелей «ономастика теориясы» пәнімен байланыстырылып, ай сайынғы үйірме жиынында бекітілген жоспар бойынша тағайындалған жауыпты студенттермен жүргізілуде.

Үйірменің мақсаты:

  • · Әр жердің, географиялық тұрғылықты орындардың атауына мән беріп, олардың аталу тарихына үңілу;
  • · Студенттерді өз бетімен жеке ғылыми зерттеу жасауға үйрету;
  • · Ономастикалық сөздік қоры мен білім аясын кеңейту;
  • · Ономастика теориясының әдіс-тәсілдерін практикада шыңдау;
  • · Студенттердің ғылыми тілде сөйлете білу;
  • · Үйірмені оқытушылардың жетекшілігімен студенттердің жеке жұмыс барысына табыстай отырып, оларды жауапкершілік пен ізденімпаздыққа баулу.

24.10.2013