ПУБЛИКАЦИЯ УЧЕБНЫХ И НАУЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ПРЕЗЕНТАЦИЙ В PDF ФОРМАТЕ НА ВЕБ-РЕСУРСАХ КАЗНУ-

 

 

 №                                   Ф.И.О.                                                                             веб-ресурсы                                                                                                                  
 1.                       Абдиманулы Омирхан  

 

2016_1_том_Ө.Ә._шығармалары.PDF

2016_2_том_Ө.Ә._шығармалары.PDF

2016_Айқап_3(101).PDF

2016_Қытай_Мақалалар_жинағы.PDF

2016_М.Әуезов_конф.PDF

2017_монография_Азатшыл_рух_айнасы.PDF

2017_оқу_құралы_ХХ_ғ_қазақ_әдебиеті.PDF

2017_оқулық_ХХ_ғасыр_басындағы_қазақ_әдебиеті.PDF

2017_ұжымдық_моногр_Мәңгілік_ел.PDF

Абдиманулы_ХХ ғасыр_2019(1).pdf

Абдиманұлы_Алаштың азатшыл_2019(1).pdf

Әбдиманұлы-Мәңгілік ел.pdf

Хабаршы_5_(163)_2016.PDF

Хабаршы_6(164)_2016.PDF

 

 2.                  Сейтжанов Зуфар

 

2019_Seitzhanov_Auezov_konf (1).pdf

A_Кекилбаев.pdf

 

 3.                 

 

 

 

 4.                  Темирболат Алуа

 

Темирболат А.Б. Статья в Вестнике КГУ, 3, 2016.pdf

Темирболат А.Б. Риторика.pdf

Темирболат А.Б. Наука и жизнь.pdf

Темирболат А.Б. Монография, 2017.pdf

Темирболат А.Б. Введ. в литерат. Уч..pdf

Temirbolat A.B., Scopus.pdf

Temirbolat A.B. Vestnik KGU, 2015, 4.pdf

Temirbolat A.B. National Idea, 2017.pdf

Temirbolat A.B. Influence of Scopus, 2.pdf

Temirbolat A.B, Vestnik KGU, 2, 2015.pdf

Temirbolat A.B, Vestnik KazNU, 3, 2015.pdf

Temirbolat A. B. Vestnik, 2016, 1.pdf

 

 5.                  Ержанова Сауле

 

2016ж Тіл саясаты Ержанова (1).pdf

2016 материал Ержанова Қазақ поэзия.pdf

2017 айқын газеті Ержанова.pdf

2017 Ержанова 165бет Мәңгілік ел маниф.pdf

2017 Қазіргі қазақ поэзиясындағы.pdf

2017 мәңгілік ел мұраты Ержанова.pdf

Scopus The development Yerzhanova.pdf

вестник ПГУ 2017 Ержанова.pdf

диссертационный совет по защите дис2016-2018гг.pdf

Ержанова Қазіргі әдеби үрдіс 2 бөл.pdf

Ержанова мақала Жолдау және жұртшылық газ.pdf

Ержанова Сөз мәдениеті және көркем мәтін.pdf

әдебиет және спортгазеті 2018 Алқоңыр Ержанова.pdf

Исаев оқулары материал 2018ж Ержанова.pdf

Қазіргі әдеби үрдіс кітап Ержан.pdf

Қазіргі лирикалық жанрдың даму Ержанова.pdf

Найновите научни пгостижения.pdf

симпозиум 2017 Ержанова.pdf

Сөз мәдениеті және көркем Сөз мәдениетінің.pdf

хабаршы 2016 Ержанова филология ғыл.pdf

Хабаршы 2016 Ержанова.pdf

 

 6.                  Абдикулова Раушан

 

2015_Абдикулова_Transfor_SCopus.pdf

2016_Abdikulova_The categorie_Man india.pdf

2016_Abdikulova_The meaning of the names an_Man in

2016_Абдикулова_Ғылыми шешендік өмірі.pdf

2016_Абдикулова_Жанр.pdf

2017_Абдикулова_Ж.Аймауытұлының.pdf

2017_Абдикулова_ПортКазНУ Вестник.pdf

2017_Абдикулова_Роман жанрын оқ.pdf

2018_Абдикулова_Ғылымның.pdf

2018_Абдикулова_Жамбыл Вестник.pdf

2018_Абдикулова_Шешендік айшықтар_.pdf

2018_Абдикулова_Шешендік сөздердің құры.pdf

Қабдолов конф..pdf

 

 7.                  Калкабаева Салима

 

2018_Калкабаева_Ж.Дәдебаев конф..pdf

2019_Калкабаева С_коркем шығ поэт.pdf

2019_Калкабаева_Кадыр Мырза.pdf

2019_Калкабаева_Көркем туынды....pdf

2019_Калкабаева_ҚазҰУ Хабаршы 1-173-19.pdf

2019_Калкабаева_Поэтика саласын....pdf

2019_Калкабаева_Туындыгер....pdf

 

 8.    
 9.    
 10.                 Мауленов Алмасбек

Алмасбек Мауленов.pdf

 Алмасбек Мауленов 1.pdf

Алмасбек Мауленов 2.pdf

Алмасбек Мауленов 3.pdf

Алмасбек Мауленов 4.pdf

Мауленов_2015_Фольклор.pdf

Мауленов_1_2015_Мифологиялық парадигмалар(1).pdf

Мауленов_2_2015_орта ғасыр түркі әдебиетіндегі.pdf

Мауленов_3_2015_ХХ ғасыр.pdf

Мауленов_4_2015_Қазақ әдеб тото.pdf

Мауленов_5_2015_Тәуелсіздік жылдар.pdf

2018 Maulenov Literaturnoe nasledie koktyurkov.pdf

 

 11  Тлеубаев Советхан

 

A_Кекилбаев.pdf

Обложка твердый Тлеубаев.pdf

Тлеубаев.pdf

 

 12  Дарибаев Самалбай

 

С. ДӘРІБАЙҰЛЫ. І. ЖАНСҮГІРОВ 2016 ЖЫЛ.pdf

С.Дәрібайұлы (автҚазақ фольклоры.pdf

С.ДӘРІБАЙҰЛЫ. АҚЫН-ЖЫР 2017.pdf

С.ДӘРІБАЙҰЛЫ. АҚЫН-ЖЫРАУЛАР ПОЭЗ 2016 ЖЫЛ.pdf

С.ДӘРІБАЙҰЛЫ. АҚЫН-ЖЫРАУЛАР№6, 2015 ЖЫЛ.pdf

С.ДӘРІБАЙҰЛЫ. АҚЫН-ЖЫРАУЛАРДЫҢ ШЫҒ.pdf

С.ДӘРІБАЙҰЛЫ. БЕТАШАР ЖӘНЕ ОТБ 2014 ЖЫЛ.pdf

С.ДӘРІБАЙҰЛЫ. ЕГІНШІЛІК ЖӨНІНДЕГІ ФОЛЬКЛОР.pdf

С.ДӘРІБАЙҰЛЫ. КЕҢСАЙ (СЫР САНДЫҚ).pdf

С.ДӘРІБАЙҰЛЫ. ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ С.pdf

С.Дәрібайұлы. Қазақ әдебиеті. Әдістеме.pdf

С.Дәрібайұлы. Қазақ әдебиеті. 8-сынып.pdf

С.Дәрібайұлы. Қазақ әдебиеті. 10-сынып.pdf

С.Дәрібайұлы. Қазақ әдебиеті. Әдіс.10-сынып.pdf

С.Дәрібайұлы. Қазақ әд 8.pdf

С.Дәрібайұлы. Қазақ әдебиеті. Оқулық..pdf

С.Дәрібайұлы. Қазақ әдебиеті. Хр 8-сынып.pdf

С.Дәрібайұлы. Қазақ әдебиеті. Хрес10.pdf

С.ДӘРІБАЙҰЛЫ. ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТ.pdf

С.Дәрібайұлы. ҚазақӘдістемелік нұсқау. 8-сынып.pdf

С.ДӘРІБАЙҰЛЫ. ҚАЗҰУ ХАБ 2015.pdf

С.ДӘРІБАЙҰЛЫ. ОЙТҰМАР. - ҚАЗАҚ УНИВЕ газеті.pdf

 

 13  Аскарова Алтынай 

 

2015_Askarova A.Sh.Тәуелс КазНУ, №2.pdf

2016_ Askarova ASh.Технология.pdf

2015 _Askarova A.Sh.Kazakh-L.pdf

2016_Askarova A.Sh.Основн Ломоносова.pdf

2017._Askarova A.Sh.СОВРЕМЕННАЯ.pdf

2017_Askarova A.Sh. Вестник №6 (2016).pdf

Askarova A.Sh. -2017.pdf

2015_Askarova A.Sh. Балалар Хаб.pdf

 

 14    
 15    
 16    
 17  Матбек Нурсулу 

 

 2018_1. Матбек Н. Монография.pdf

2018_2. Матбек Н. Монография.pdf

2018_3. Матбек Н. Монография.pdf

2018_4. Матбек Н. Монография.pdf

Мәтбек Н. Скопус.pdf

2015. Мәтбек. Әдіст. мақалалар жинағы..pdf

2017. Матбек Н. т.б. Қазақ тЖинақ.pdf

2017. Матбек Н. Шетелдік тыңда.pdf

2017. Мәтбек, Мәтіндер жинағы (техника). Жинақ.pdf

АГУ, ІІ мақала. Мәтбек Н.Қ., Асқарова Г.С..pdf

Матбек Н.Қ. АГУ -макала.pdf

Матбек Н.Қ. Тарих с..pdf

Матбек Н.Қ. Хабаршы, ҚазҰУ, макала.pdf

Матбек Н.Қ. Шығыстану с..pdf

Мәтбек Н.Қ. Чуваш т.ВАК, Орал.pdf

Н.Мәтбек. АГУ мақала,.pdf

СДУ, мақала .Мәтбек Н..pdf

СДУ-2. макала. Матбек Н..pdf

 

 

 

 

 

 18  Болатова Гульжан 

 

2013_статья скопус Болатова.pdf

Kabdolov zhinak Gulzhan Bolatova.pdf

Nauka i zhizn KZ Gulzhan Bolatova.pdf

Айқап Болатова Г..pdf

газета Мунайлы.pdf

метод макала Болатова 2017.pdf

 

 

 19    
 20  Шортанбаев Шохан

 2015_Шортанбаев Ш_PSYCHOLOGIA I SOCJOLOGIA.pdf

2015_Шортанбаев Ш_Philological sciences.pdf

2016_монография Мәңгілік ел ұлттық.pdf

2016_мон-я Қазақ әдебиетіндегі ұлттық.pdf

2016_Шортанбаев Ш_Академик Р.Нұрғали роман.pdf

2016_Шортанбаев Ш_Бәйтерек поэмасы-.pdf

2016_Шортанбаев Ш_Жамбыл мұрасы-Вестник.pdf

2016_Шортанбаев Ш_Жамбылдың ЖенПУ.pdf

2016_Шортанбаев Ш_Қазақ әдебиеті бойынша.pdf

2016_Шортанбаев Ш_Қазақ мектебіндегі түркі.pdf

2016_Шортанбаев Ш_М. Әуезовтің өмірі жинақ.pdf

2016_Шортанбаев Ш_Алм ақшамы.pdf

2016_Шортанбаев Ш_Аңыз адам-Исатай бейнесі.pdf

2016_Шортанбаев Ш_КГУ Хабаршы.pdf

2016_Шортанбаев Ш_Қазақ университеті-Мың жасаған ш

2016_Шортанбаев Ш_Қарағанды, конф. мат.pdf

2016_Шортанбаев Ш_М. Әуезов -әдістеме.pdf

2016_Шортанбаев Ш_Хабаршы-КазҰУ-Махамбет.pdf

2016_Шортанбаев Ш_Хабаршы-КГУ-Жамбыл.pdf

2016_Шортанбаев Ш-ұжымдықмонография Мәңгілік ел ұл

2017_Шортанбаев Ш_Қазақ әдебиеті бойынша оқушылард

2017_Шортанбаев Ш_Конф. мат-Сулейменова Э.Д-Шерния

2017_Шортанбаев Ш_Ана тілі-Қайырымдылық-жүректен.p

2017_Шортанбаев Ш_Альманах.pdf

2017_Шортанбаев Ш_Алаштың аяулы қызы.pdf

2017_Шортанбаев Ш_Айтыс туралы-Алматы Акшамы.pdf

2017_Шортанбаев Ш_АБ музей-үйі.pdf

2017_Шортанбаев Ш_«ADIL-MARIA»-Nauka i Studia.pdf

2017_Шортанбаев Ш__Ұстаз келбеті_KazNU.pdf

2017_Әбдиманұлы Ө.,Шортанбаев Ш_XX ғ.б. ӘДЕБИЕТ.pd

2017_Әбдиманұлы Ө.,Шортанбаев Ш_ХХ ғ. алғ. кезең

2017_Шортанбаев Ш_Қазақ университеті.pdf

2017_Шортанбаев Ш_Қазіргі қазақ әдебиетін оқыту.pd

2017_Шортанбаев Ш_Қазіргі қазақ әдебиетіндегі Мәңг

2017_Шортанбаев Ш_ҚарМУ Хабаршысы-Сүйінбай поэзияс

2017_Шортанбаев Ш_Мақала-Орал.zip

2017_Шортанбаев Ш_Өтеген батыр жыры.pdf

2017_Шортанбаев Ш_Профессор Томанов конференциясы.

2017_Шортанбаев Ш_Сборник мат. конф Ашимбаева.pdf

2017_Шортанбаев Ш_Т.Кәкішұлы конф. жинағы.pdf

2017_Шортанбаев Ш_ХVIII-ХIХ ғасырлар әдебиеті.pdf

2017_Шортанбаев Ш_Шернияз-Арқалық-әдістеме.pdf

 

 21  

 

 22  Досанова Назира 

 

2015_Dossanova N. респ.конф.2015.pdf

2016_Dossanova N. Вестник.pdf

2016_Dossanova N. Жамбыл 170 ж. конф..pdf

2018_Dossanova N. _FARABI_ALEMI.pdf

2018_Dossanova N. _karabuk_Kazak_adebiet_mas.pdf

2018_Dossanova N. _Nauka_i_jizn.pdf

2018_Dossanova N. монография. Мәңгілік ел..pdf

2019_Dossanova N. The first resear_Вестник.pdf

2019_Dossanova N.Farabi-alemi-konf-.pdf

2019_Dossanova N.J. The Literary of Ch. Aitma.pdf

2019_Dossanova N.J.A_Кекилбаев.pdf

 

 23    
 24 Сарбасов Болатхан

 

2014_Сарбасов Б._Нағайлы жырлары_конф.pdf

2015_Сарбасов Б._Абай шығармаларындағы.pdf

2015_Сарбасов Б._Бөкеев повест_конф.pdf

2015_Сарбасов Б._Оғызнаме_конф.pdf

2016_Сарбасов Б._Жамбыл айтыскер ақын.pdf

2017_Сарбасов Б._Қазақ мақал-.pdf

Сарбасов Б. - 7- 2019.pdf

Сарбасов Б. - Бағдарлама -2017.pdf

Сарбасов Б. - Ежелгі дәуір 2018.pdf

Сарбасов Б. - Махамбет Оқу құралы -2018.pdf

Сарбасов Б. - Оғыз-наме Монография - 2018.pdf

Сарбасов Б. - Оқу құралы -2014.docx.pdf

Сарбасов Б. - Рухани тәрбие- Әдісте-2019.pdf

Сарбасов Б.- Ежелгі дәуОқу құралы -2019.pdf

Сарбасов Б. -Қытайдағы Оқу құралы -2017.pdf

 

 

 25    
 26    
 27  Ахметова Айнур

 Akhmetova A. Col.monog. ҰЛТТЫҚ ӘДЕБИЕТ 2017.pdf

Akhmetova A.M. Vestnik of KazNPU, 2019.pdf

Akhmetova A.M. Vestnik of KazNPU, 2018.pdf

Akhmetova A.M. Uluslararası Sosyal, 2018.pdf

Akhmetova A.M. Tugan til, 2020.pdf

Akhmetova A.M. Scopus, 2019.pdf

Akhmetova A.M. Izvestya of NANRK, 2020.pdf

Akhmetova A.M. Farabi Readings, 2019.pdf

Akhmetova A.M. Burabay Forum... 2019.pdf

Akhmetova A. Coll.monogr. Modern kazakh Liter.pdf 

Akhmetova A. Vestnik of KazNU, 2018.pdf

 

 28    
 29  Баязитов Бакытхожа

 

2015 Askarova Creative searches in novel of B Muka

2015 Askarova Tauelsizdik jyldaryndagy kazak roman

2015-2 Askarova Tauelsizdik jyldaryndagy kazak rom

2017 Iskakova Elbasy sozining prosodiyasy.pdf

2018 Maulenov Literaturnoe nasledie koktyurkov.pdf

2018 Abaitanu zhane Zhangara Dadebaev.pdf

2018 Huatbekuly Kazak romandaryndagy iz.pdf

2018 Huatbekuly Analiz politicheskogo diskursa.pdf

2018 Huatbekuly Ideologiaga diskurstyk taldau.pdf

2018 Huatbekuly El baskaruga tan sabaktastyk.pdf

2018 Shortanbaev El aralyk konferencia taasyrduu o

2018 Dosanova Aitmatovtyn dara alemi.pdf

2019 Askarova The conception of Shakarim Doctrine

2019 Bayazitov AKekilbaev prozasy ulttyk psihologi

2020 Bayazitov AKekilbaev Baigetory psihologizm.pd