Дайджест за неделю 05.06.2023 - 09.06.2023

08.06.2023

Просмотров: 842

Имиджевые публикации:  

1.КазНУ отметил День государственных символов: гордость и уважение к стране

https://dknews.kz/ru/dk-life/292179-kaznu-otmetil-den-gosudarstvennyh-simvolov-gordost-i

2.ҚазҰУ Мемлекеттік рәміздер күнін атап өтті: елге деген мақтаныш пен құрмет

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/292180-kazuu-memlekettik-ramizder-kunin-atap-otti-elge-degen

3.Государственные символы: ключевые признаки национальной идентичности

https://dknews.kz/ru/v-strane/292176-gosudarstvennye-simvoly-klyuchevye-priznaki

4.Флаг и герб: олицетворение истории и национальной гордости Казахстана

https://dknews.kz/ru/v-strane/292175-flag-i-gerb-olicetvorenie-istorii-i-nacionalnoy

5.Символы независимости: флаг, герб и гимн – источники гордости казахстанцев

https://dknews.kz/ru/politika/292177-simvoly-nezavisimosti-flag-gerb-i-gimn-istochniki

6.Тәуелсіздік рәміздері: Ту, Елтаңба және Әнұран – қазақстандықтардың мақтаныш көздері

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/292178-tauelsizdik-ramizderi-tu-eltanba-zhane-anuran

7.КазНУ улучшает свои позиции в рейтинге THE Impact Rankings-2023

https://optimism.kz/2023/06/05/kaznu-uluchshaet-svoi-poziczii-v-rejtinge-the-impact-rankings-2023/

8.КазНУ и НАН РК: новый этап сотрудничества в научной сфере

https://optimism.kz/2023/06/04/kaznu-i-nan-rk-novyj-etap-sotrudnichestva-v-nauchnoj-sfere/

9.Успехи казахстанского студента: Путь от КазНУ до Гарварда

https://dknews.kz/ru/dk-life/292122-uspehi-kazahstanskogo-studenta-put-ot-kaznu-do

10.Жапон университеті ҚазҰУ ның ғылыми әзірлемелеріне қызығушылық танытады

https://dknews.kz/kz/alem-zhanalyktary/292124-zhapon-universiteti-kazuu-nyn-gylymi-azirlemelerine

11.Японский университет интересуется научными разработками КазНУ

https://dknews.kz/ru/dk-life/292123-yaponskiy-universitet-interesuetsya-nauchnymi

12.Japanese University is Interested in Scientific Developments of KazNU

https://dknews.kz/en/articles-in-english/292125-japanese-university-is-interested-in-scientific

13.Тарихпен өрілген тағдыр

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/292127-tarihpen-orilgen-tagdyr

14.Судьба, переплетенная с историей

https://dknews.kz/ru/dk-life/292126-sudba-perepletennaya-s-istoriey

15.Fate Intertwined with History

https://dknews.kz/en/articles-in-english/292128-fate-intertwined-with-history

16.Қазақ әдебиеті: фотошежіре 1920-1970 жылдар

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/292130-kazak-adebieti-fotoshezhire-1920-1970-zhyldar

17.Казахская литература: фотолетопись 1920-1970 годов

https://dknews.kz/ru/dk-life/292129-kazahskaya-literatura-fotoletopis-1920-1970-godov

18.Kazakh Literature: Photo Chronicle of 1920-1970

https://dknews.kz/en/articles-in-english/292131-kazakh-literature-photo-chronicle-of-1920-1970

19.ҚазҰУ және Цукуба университеті: Ғылыми-білім беру ынтымақтастығын дамыту

https://dknews.kz/kz/alem-zhanalyktary/292133-kazuu-zhane-cukuba-universiteti-gylymi-bilim-beru

20.КазНУ и Университет Цукуба: развитие научно-образовательного сотрудничества

https://dknews.kz/ru/dk-life/292132-kaznu-i-universitet-cukuba-razvitie-nauchno

21.KazNU and Tsukuba University: Development of Scientific and Educational Cooperation

https://dknews.kz/en/articles-in-english/292134-kaznu-and-tsukuba-university-development-of

22.Заманауи тілтанымдық зерттеулер

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/292136-zamanaui-tiltanymdyk-zertteuler

23.Современные языковые исследования

https://dknews.kz/ru/dk-life/292135-sovremennye-yazykovye-issledovaniya

24.Modern Language Research

https://dknews.kz/en/articles-in-english/292137-modern-language-research

25.Жібек жолындағы университеттердің рөлі

https://dknews.kz/kz/alem-zhanalyktary/292139-zhibek-zholyndagy-universitetterdin-roli

26.Роль университетов на Шелковом пути

https://dknews.kz/ru/shelkovyy-put/292138-rol-universitetov-na-shelkovom-puti

27.The Role of Universities on the Silk Road

https://dknews.kz/en/articles-in-english/292140-the-role-of-universities-on-the-silk-road
28.ҚазҰУ спортшыларының ХІІ жазғы Универсиададағы жетістіктері

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/292142-kazuu-sportshylarynyn-hii-zhazgy-universiadadagy

29.Успехи спортсменов КазНУ на ХII летней Универсиаде

https://dknews.kz/ru/sport/292141-uspehi-sportsmenov-kaznu-na-hii-letney-universiade

30.ҚазҰУ мен Ош мемлекеттік университеті әріптестік байланыстарды нығайтуда

https://dknews.kz/kz/alem-zhanalyktary/292144-kazuu-men-osh-memlekettik-universiteti-ariptestik

31.КазНУ и Ошский государственный университет укрепляют партнерские связи

https://dknews.kz/ru/dk-life/292143-kaznu-i-oshskiy-gosudarstvennyy-universitet

32.ҚазҰУ және ҚР ҰҒА: ғылыми саладағы ынтымақтастықтың жаңа кезеңі

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/292146-kazuu-zhane-kr-uga-gylymi-saladagy-yntymaktastyktyn

33.КазНУ и НАН РК: новый этап сотрудничества в научной сфере

https://dknews.kz/ru/dk-life/292145-kaznu-i-nan-rk-novyy-etap-sotrudnichestva-v-nauchnoy

34.ҚазҰУ ғалымдары Мәскеуде өткен конференцияда инновациялық жобаларды ұсынды

https://dknews.kz/kz/alem-zhanalyktary/292148-kazuu-galymdary-maskeude-otken-konferenciyada

35.Ученые КазНУ представили инновационные проекты на конференции в Москве

https://dknews.kz/ru/dk-life/292147-uchenye-kaznu-predstavili-innovacionnye-proekty-na

36.ҚазҰУ талапкерлерге есік ашады: құжаттарды қабылдау басталды

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/292157-kazuu-talapkerlerge-esik-ashady-kuzhattardy-kabyldau

37.КазНУ открывает двери для абитуриентов: начался прием документов

https://dknews.kz/ru/dk-life/292156-kaznu-otkryvaet-dveri-dlya-abiturientov-nachalsya

38.Елдер арасында көпірлер саламыз: Қазақстан мен Польша ғылыми байланыстарды нығайтуда

https://dknews.kz/kz/alem-zhanalyktary/292159-elder-arasynda-kopirler-salamyz-kazakstan-men-polsha

39.Строим мосты между странами: Казахстан и Польша укрепляют научные связи

https://dknews.kz/ru/dk-life/292158-stroim-mosty-mezhdu-stranami-kazahstan-i-polsha

40.ҚазҰУ мен Гданьск тарихи факультеттері ынтымақтастықты талқылауда

https://dknews.kz/kz/alem-zhanalyktary/292161-kazuu-men-gdansk-tarihi-fakultetteri-yntymaktastykty

41.Исторические факультеты КазНУ и Гданьска обсуждают сотрудничество

https://dknews.kz/ru/dk-life/292160-istoricheskie-fakultety-kaznu-i-gdanska-obsuzhdayut

42.ҚазҰУ балаларды қорғау күнін қарсы алады: спорттық жарыстар мен шығармашылық конкурстар

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/292163-kazuu-balalardy-korgau-kunin-karsy-alady-sporttyk

43.КазНУ встречает День защиты детей: спортивные соревнования и творческие конкурсы

https://dknews.kz/ru/dk-life/292162-kaznu-vstrechaet-den-zashchity-detey-sportivnye

44.ҚазҰУ бейінді мектеп түлектері үшін тарихи "соңғы қоңырауды" атап өтеді

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/292165-kazuu-beyindi-mektep-tulekteri-ushin-tarihi-songy

45.КазНУ отмечает исторический «Последний звонок» для выпускников профильной школы

https://dknews.kz/ru/dk-life/292164-kaznu-otmechaet-istoricheskiy-posledniy-zvonok-dlya

46.ҚазҰУ THE Impact Rankings-2023 рейтингінде өз позициясын жақсартады

https://dknews.kz/kz/alem-zhanalyktary/292167-kazuu-the-impact-rankings-2023-reytinginde-oz

47.КазНУ улучшает свои позиции в рейтинге THE Impact Rankings-2023

https://dknews.kz/ru/dk-life/292166-kaznu-uluchshaet-svoi-pozicii-v-reytinge-the-impact

48.КазНУ и Министерство торговли: инновации для процветания экономики страны

https://dknews.kz/ru/dk-life/292169-kaznu-i-ministerstvo-torgovli-innovacii-dlya

49.ҚазҰУ және сауда министрлігі: ел экономикасының өркендеуіне арналған инновациялар

https://dknews.kz/kz/alem-zhanalyktary/292170-kazuu-zhane-sauda-ministrligi-el-ekonomikasynyn

50.Қазақ жазушысы және саясаткері: ҚазҰУ Уәлихан Қалижанның 75 жылдығын атап өтті

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/292172-kazak-zhazushysy-zhane-sayasatkeri-kazuu-ualihan

51.Казахский писатель и политик: КазНУ отметил 75-летие Уалихана Калижана

https://dknews.kz/ru/dk-life/292171-kazahskiy-pisatel-i-politik-kaznu-otmetil-75-letie

52.Көрнекті ғалым туралы естелік: Көпжасар Нарибаевтың құрметіне мемориалдық тақта ашу

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/292174-kornekti-galym-turaly-estelik-kopzhasar-naribaevtyn

53.Память о выдающемся ученом: открытие мемориальной доски в честь Копжасара Нарибаева

https://dknews.kz/ru/dk-life/292173-pamyat-o-vydayushchemsya-uchenom-otkrytie-memorialnoy

54.Тәуелсіздік рәміздері: Ту, Елтаңба және Әнұран – қазақстандықтардың мақтаныш көздері

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/292178-tauelsizdik-ramizderi-tu-eltanba-zhane-anuran

55.Символы независимости: флаг, герб и гимн – источники гордости казахстанцев

https://dknews.kz/ru/politika/292177-simvoly-nezavisimosti-flag-gerb-i-gimn-istochniki

56.Флаг и герб: олицетворение истории и национальной гордости Казахстана

https://dknews.kz/ru/v-strane/292175-flag-i-gerb-olicetvorenie-istorii-i-nacionalnoy

57.Государственные символы: ключевые признаки национальной идентичности

https://dknews.kz/ru/v-strane/292176-gosudarstvennye-simvoly-klyuchevye-priznaki

58.ҚазҰУ Мемлекеттік рәміздер күнін атап өтті: елге деген мақтаныш пен құрмет

https://dknews.kz/kz/kazak-tilindegi-makalalar/292180-kazuu-memlekettik-ramizder-kunin-atap-otti-elge-degen

59.КазНУ отметил День государственных символов: гордость и уважение к стране

https://dknews.kz/ru/dk-life/292179-kaznu-otmetil-den-gosudarstvennyh-simvolov-gordost-i

60.Успехи спортсменов КазНУ на ХII летней Универсиаде

https://optimism.kz/2023/06/04/uspehi-sportsmenov-kaznu-na-hii-letnej-universiade/

61.КазНУ и Университет Цукуба: развитие научно-образовательного сотрудничества

https://optimism.kz/2023/06/04/kaznu-i-universitet-czukuba-razvitie-nauchno-obrazovatelnogo-sotrudnichestva/

62.КазНУ отметил День государственных символов: гордость и уважение к стране

https://optimism.kz/2023/06/05/kaznu-otmetil-den-gosudarstvennyh-simvolov-gordost-i-uvazhenie-k-strane/

63.Флаг и герб: олицетворение истории и национальной гордости Казахстана

https://optimism.kz/2023/06/05/flag-i-gerb-oliczetvorenie-istorii-i-naczionalnoj-gordosti-kazahstana/

64.Казахский писатель и политик: КазНУ отметил 75-летие Уалихана Калижана

https://optimism.kz/2023/06/05/kazahskij-pisatel-i-politik-kaznu-otmetil-75-letie-ualihana-kalizhana/

65.КазНУ отмечает исторический «Последний звонок» для выпускников профильной школы

https://optimism.kz/2023/06/05/kaznu-otmechaet-istoricheskij-poslednij-zvonok-dlya-vypusknikov-profilnoj-shkoly/

66.Исторические факультеты КазНУ и Гданьска обсуждают сотрудничество

https://optimism.kz/2023/06/04/istoricheskie-fakultety-kaznu-i-gdanska-obsuzhdayut-sotrudnichestvo/

67.КазНУ открывает двери для абитуриентов: начался прием документов

https://optimism.kz/2023/06/04/kaznu-otkryvaet-dveri-dlya-abiturientov-nachalsya-priem-dokumentov/

68.Ученые КазНУ представили инновационные проекты на конференции в Москве

https://optimism.kz/2023/06/04/uchenye-kaznu-predstavili-innovaczionnye-proekty-na-konferenczii-v-moskve/

69.Роль университетов на Шелковом пути

https://optimism.kz/2023/06/04/rol-universitetov-na-shelkovom-puti/

70.Японский университет интересуется научными разработками КазНУ

https://optimism.kz/2023/06/04/yaponskij-universitet-interesuetsya-nauchnymi-razrabotkami-kaznu/

71.Академик Уәлихан Қалижан 75 жасқа толды

https://el.kz/akademik-ualihan-qalizhan-75-zhasqa-toldy_77215/

72.В Алматы установлена мемориальная доска в честь Купжасара Нарибаева

https://vecher.kz/v-almati-ustanovlena-memorialnaya-doska-v-chest-kupzhasara-naribaeva

73.THE Impact Ranking 2023: Abai University возглавил глобальный рейтинг по Казахстану

https://optimism.kz/2023/06/05/the-impact-ranking-2023-abai-university-vozglavil-globalnyj-rejting-po-kazahstanu/

74.ҚазҰУ-да рәміздерді пайдалану тәртібі талқыланды

http://qazaq1913.com/2023/06/05/az-u-da-r-mizderdi-pajdalanu-t-rtibi-tal-ylandy/

75.Бейбітшілік пен тұтастық белгісі

http://qazaq1913.com/2023/06/05/bejbitshilik-pen-t-tasty-belgisi/

76.70-летний юбилей академика Кансеита Абдезулы отметили в Алматы

https://24.kz/ru/news/culture/item/603667-70-letnij-yubilej-akademika-kanseita-abdezuly-otmetili-v-almaty

77.Профессор Қансейіт Әбдезұлы 70 жасқа толды

https://24.kz/kz/zha-aly-tar/m-denie/item/603654-professor-ansejit-bdez-ly-70-zhas-a-toldy

78.У нас нет другой планеты

https://kazpravda.kz/n/u-nas-net-drugoy-planety/

79.Архив ісінің озық әдістерін игереді

https://egemen.kz/article/343729-arkhiv-isininh-ozyq-adisterin-igeredi

80.В Алматы стартовал обучающий курс«Экологическая журналистика в рамках Целей Устойчивого Развития»

https://gurk.kz/news/v-almaty-startoval-obuchayushhij-kurs-e-kologicheskaya-zhurnalistika-v-ramkah-czelej-ustojchivogo-razvitiya

81.В Алматы стартовал обучающий курс«Экологическая журналистика в рамках Целей Устойчивого Развития»

https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/press/news/details/569847?lang=ru

82.Алматыда «Тұрақты даму мақсаттары аясындағы экологиялық журналистика» оқыту курсы басталды

https://www.gov.kz/memleket/entities/qogam/press/news/details/569847?lang=kk

83.Архивте айтар мәселе көп

https://anatili.kazgazeta.kz/news/61935

84.ҚазҰУ отандық ЖОО-лар рейтингінде көш бастап тұр

https://aikyn.kz/251533/k-azu-u-otandyk--zhoo-lar-reytinginde-kosh-bastap-tu-r

85.ҚазҰУ көшбасшылығын кезекті рет айқындай түсті

http://qazaquni.kz/news/161672-qazuu-kosbassylygyn-kezekti-ret-aiqyndai-tusti

86.Жетекші университет қазақстандық рейтингте көш бастады

http://qazaq1913.com/2023/06/09/zhetekshi-universitet-aza-standy-rejtingti-k-shin-bastady/

87.ҚазҰУ қазақстандық ЖОО-лар рейтингінде көш бастап тұр

https://dalanews.kz/bilim/90309-qazuu-qazaqstandyq-zhoo-lar-reytingin

88.ҚазҰУ рейтингінде көш бастап тұр

https://alashainasy.kz/main_news/kazuu-reytingte-kosh-bastap-tur-213284/

89.КазНУ -лидер в рейтинге вузов Казахстана

https://bilimdinews.kz/?p=237944

90.ҚазҰУ қазақстандық ЖОО-лар рейтингінде көш бастап тұр

https://bilimdinews.kz/?p=237940

91.ЖОО-лар рейтингінде көш бастап тұр
https://qazradio.fm/shalqarfm/kz/news/8635/

92.ҚазҰУ отандық ЖОО-лар рейтингінде көш бастап тұр https://smi24.kz/kk/news/janalyiktar/--kazuu-otandyik-joo-lar-reytingnde-kosh-bastap-tur--835685/

 

Упоминания о КазНУ:

1.Ученый, критик, писатель

https://kazpravda.kz/n/uchenyy-kritik-pisatel/

2.В Алматы установлена мемориальная доска в честь Купжасара Нарибаева

https://datification.org/lajfstajl/%d0%b2-%d0%b0%d0%bb%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%8b-%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%b5%d0%bc%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b4%d0%be.html

3.Алматыда Көпжасар Нәрібаев тұрған үйге ескерткіш тақта орнатылды

https://almaty-akshamy.kz/almatida-kopzhasar-naeribaev-tyrgan-yyge-eskertkish-takta-ornatildi

4.Министр, первый ректор КазНУ, ученый и педагог - правила жизни академика Купжасара Нарибаева

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ministr-pervyiy-rektor-kaznu-uchenyiy-pedagog-pravila-jizni-500954/

5.Министр, первый ректор КазНУ, ученый и педагог - правила жизни академика Купжасара Нарибаева

https://smi24.kz/ru/culture/uchenyiy/ministr-pervyiy-rektor-kaznu-uchenyiy-i-pedagog-pravila-jizni-akademika-kupjasara-naribaeva-823867/

6.Мемориальная доска в честь Купжасара Нарибаева установлена в Алматы

https://almaty.tv/news/dgizn-megapolisa/1820-memorialnaya-doska-v-chest-kupdgasara-naribaeva-ustanovlena-v-almaty

7.Реализовывать научные разработки договорились Министерство торговли и интеграции и КазНУ

https://gurk.kz/news/realizovy-vat-nauchny-e-razrabotki-dogovorilis-ministerstvo-torgovli-i-integraczii-i-kaznu

8.Универсиада жалауын көтерді

https://egemen.kz/article/343644-universiada-dgalauyn-koterdi

9.Ученые обещают избавить казахстанцев от сезонной аллергии

https://astanatv.kz/ru/news/86078/

10.Ученые обещают избавить казахстанцев от сезонной аллергии

https://smi24.kz/ru/news/novosti/uchenyie-obeschayut-izbavit-kazahstantsev-ot-sezonnoy-allergii-829862/

11.Результаты соревнований по легкой атлетике среди девушек и мужчин в расписании ХII летней Универсиады

https://gurk.kz/news/rezultaty-sorevnovanij-po-legkoj-atletike-sredi-devushek-i-muzhchin-v-raspisanii-hii-letnej-universiady

В период с 05.06.2023 - 09.06.2023 вышло всего материалов - 103, из них:

Имиджевые публикации – 92

Упоминания о КазНУ – 11

Казахский язык – 39, русский язык – 64

Всего о КазНУ было упомянуто 309 раз