Мероприятия

Заседание студенческого научного клуба (СНК) «Исторический компьютинг» на кафедре всемирной истории, историографии и источниковедения факультета истории, археологии и этнологии КазНУ им. Аль-Фараби

27.11.2020

"Тарихи компьютинг" СҒК кезекті мәжілісінде ғылыми мақалалардың тақырыптары және олардың құрылымы талқыланды, сондай-ақ  клуб мүшелері өз зерттеулерінің нәтижелерімен қандай іс-шараларға қатысатыны анықталды.

СҒК ғылыми жетекшісі «Ғылыми мақаланы қалай дайындау керек» тақырыбында дәріс оқыды. СҒК -нің барлық мүшелеріне ғылыми мақаланы қалай жазу керектігі туралы әдістемелік нұсқаулық берілді.

СҒК ғылыми жетекшісі, т.ғ.д., профессор С.А.Жакишева 

На очередном заседании СНК «Исторический компьютинг» была обсуждена тематика научных статей, их структура и определены мероприятия, на которых будут выступать с результатами своих исследований члены клуба.

Научный руководитель СНК провела лекцию «Как подготовить научную статью». Всем членам СНК была передана методическая разработка с рекомендациями как написать научную статью.

Научный руководитель СНК, д.и.н., профессор С.А. Жакишева 

At the meeting of the Students’ science club (SSC) "Historical Computing" was discussed the topics of scientific articles, their structure. The events at which the club members will speak with the results of their Scientific adviser SSC gave a lecture "How to prepare a scientific article".

All members of the SSC were given a methodological guide with recommendations on how to write a scientific article.

Scientific adviser of the SSC, Doctor of Historical Sciences, prof. S.A. Zhakisheva 

Подробнее >>

"По следам молодости"

25.11.2020

Қазақстан Республикасының Тұңғыш президенті күніне орай бүгін әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Тарих, археология және этнология факультетінің студенттерімен онлайн форматында  Елбасының курстасы,қоғам қайраткері,жазушы- Тельман Спаев атамызбен "Жастық шақтың ізімен" атты кездесу өтті. 
Тельман атамыз,студенттерге ыстық лебізін білдіре отырып,елін сүйген елбасымен өткен жарқын шақтарын еске алды. Бұл ретте студенттер де көкейде жүрген көп сұрағын Елбасының курстас жолдасына қойып,әдемі сұхбат жүргізді.  Кездесудің үлкен тәрбиелік мәні болды. Елбасының еңбек және өмір жолымен  танысқан студенттер рухани азық алып, үлкен әсерге бөленді.
Сегодня в честь Дня Первого Президента Республики Казахстан сегодня состоялась встреча со студентами факультета истории, археологии и этнологии Казахского национального университета имени аль-Фараби в онлайн формате с сокурсником Елбасы, общественным деятелем, писателем - Тельманом Спаевым  на тему "По следам молодости". 
В ходе онлайн встречи Тельман Спаев, выразив студентам свои самые теплые приветствия, вспомнил о светлых временах, которые он провел со своим другом. При этом студенты задали много вопросов однокурсникам Президента и приятно пообщались. Встреча имела большое познавательное значение. Студенты познакомились с творчеством и жизнью Президента, получили духовную подпитку и остались под 

Подробнее >>

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

21.11.2020

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

ҚҰРМЕТТІ ӘРІПТЕСТЕР!

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті және «TILEU-QABAQ» қоғамдық қоры 2020 жылы 3 желтоқсанда Алтын Орданың құрылуына 750 жыл толуына орай «Ер Едігенің Алтын Орда тарихындағы орны» атты онлайн форматта республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өткізеді.

Конференцияда Ер Едігенің тарихи рөлі, сондай-ақ басқа да тұлғалардың қызметі мен Алтын Орда тарихына қосқан үлесі қарастырылып, тақырыпқа қатысты қазіргі кездегі концептуалдық көзқарастар талқыланады.

Конференция жұмысы пәнаралық синтез негізінде Алтын Ордадағы саяси қарым-қатынастар мен ондағы жекелеген тұлғалардың қызметін қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу тарихына қосқан үлесі аспектісінде қарастыруға арналған. Сонымен қатар Еуразия құрлығындағы саяси, мәдени және әлеуметтік тарихты зерттеуге байланысты жүргізілген археологиялық ізденістердің негізінде жасалған тың тұжырымдар мен ғылыми жаңалықтар сарапталады.

 

Конференцияның жұмыс бағыттары:

-         Алтын Орда дәуіріндегі тарихи тұлғалар және Ер Едіге;

-         Заманауи зерттеулердегі Алтын Орда тарихының өзекті мәселелері;

-         Халық ауыз әдебиетіндегі Ер Едігенің тарихи болмысы.

Конференцияның өткізілу тілдері – қазақ және орыс.

Конференцияға отандық жетекші тарихшы, археолог, филолог, шығыстанушы, қоғамтанушы ғалымдар мен мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың өкілдері, сарапшылар, БАҚ өкілдері қатысады.

Конференция материалдарын рәсімдеу талаптары қосымшада беріледі.

 

Конференцияға қосылу Zoom

https://us02web.zoom.us/j/85968892387?pwd=RzhoTEFCZVlIRTVROG9IZUdwTEZoZz09

Конференция идентификаторы: 859 6889 2387 

Кіру коды: 351123 

 

 

ҚҰРМЕТПЕН, ҰЙЫМДАСТЫРУ АЛҚАСЫ!


Қосымша 1

Материалдарды рәсімдеуге қойылатын талаптар:

 

Конференция бағдарламасына кіргізіп, жинағын дайындау үшін 2020 ЖЫЛДЫҢ

26 ҚАРАШАСЫНА ДЕЙІН толтырылған тіркелу формасын, 7-10 бетке дейінгі көлемдегі Microsoft Оffice Word (2003, 2007) арқылы терілген мақалаларыңызды«конференцияға» деген айдармен электронды нұсқасын (материал кері қайтарылмайды) ұйымдастыру алқасына жіберу қажет.

Ұйымдастыру комитетінің байланыстары: Алматы қ., әл-Фараби даңғылы, 71, Бас оқу ғимараты 3, каб. 4-4, Қазақстан тарихы кафедрасы. Тел.: +7 (727)3773338 (вн. 12-86), 87078737923, e-mail: kafedra.kaz@gmail.com

Әр файлда тек бір мақала болуы керек, файлдың атауына автордың тегі жазылуы қажет (Мысалы: Sadykova Ainur_ conference)  

 

Баяндамаларды рәсімдеуге қойылатын талаптар: 

 • ·      шрифті Times New Roman, (12 pt); интервал – 1, жиектері: жоғарғы – 2 см, төменгі – 2 см, сол – 3 см, оң – 1 см, абзац– 0,6 см.;
 • ·  жоғарғы жағында баяндама тақырыбы, 1 интервалдан кейін автордың аты-жөні, жұмыс орны, қаласы, тағы 1 интервалдан кейін мәтін
 • ·  суреттер (ақ-қара түсті) 300 dpi –ден кем емес JPEG, JPG форматында сканерленген болуы шарт
 • ·  Сілтеме тік төртбұрышты жақшамен мәтіннің соңында берілуі тиіс.

 

Жинаққа ұсынылатын материалдарыңыз қатаң редакцияланған, талапқа сай болуы тиіс. Баяндама мәтіні мен мазмұнына автор жауап береді. Мақаланы қабылдау, жариялау туралы шешімді Ұйымдастыру алқасы қабылдап, 3 күн мерзімнің ішінде электронды адреске жауаптарын жібереді. Конференция жинағы ұйымдастырушылар қаржысына шығарылады.

 

Конференцияға қатысушылардың жолы, қонақ үйі, тамағы конференцияға қатысушылардың тарапынан төленеді.

 

ТІРКЕЛУ ФОРМАСЫ 

Тегі ______________________________________________________________ 

Аты ______________________________________________________________ 

Әкесінің аты (толық)________________________________________________ 

Ғылыми дәрежесі, лауазымы__________________________________________ 

Жұмыс орны (елі, ұйымның толық атауы, кафедрасы)____________________

Байланыс телефондары, E-mail _______________________________________

Секция____________________________________________________________ 

Баяндама тақырыбы_________________________________________________ 

Мен:

¨     Секция отырысында баяндама жасаймын;

¨     Конференцияға тыңдаушы ретінде қатысамын;

¨          Сырттай қатысамын.

 

Өтетін орны: Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 71, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Әл-Фараби кітапханасы, 409 зал. Басталуы: сағ.10.00.

 


 

 ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Казахский национальный университет имени аль-Фараби и общественный фонд «TILEU-QABAQ» 3 декабря 2020 года организуют в онлайн формате республиканскую научно-практическую конференцию: «Место Ер Едиге в истории Золотой Орды», приуроченную к 750-летию образования Золотой Орды.

На конференции будут рассмотрены историческая роль Ер Едиге, а также деятельность и вклад других личностей в историю Золотой Орды, обсуждены современные концептуальные подходы в изучении данной проблемы.

Работа конференции ориентирована на рассмотрение различных аспектов политической жизни в Золотой Орде, деятельности отдельных личностей и их роли в истории становления казахской государственности на основе междисциплинарного синтеза. Будет дана оценка научным открытиям и оригинальным выводам на основе проведенных археологических изысканий и тенденций в изучении политической, культурной и социальной истории Евразийского континента.

Направления работы конференции: 

-         Исторические деятели в эпоху Золотой Орды и Ер Едиге;

-         Актуальные проблемы истории Золотой Орды в современных исследованиях;

-         Историческое бытие Ер Едиге в устном народном творчестве.

 

Рабочие языки конференции: казахский, русский

В конференции примут участие ведущие отечественные ученые: историки, археологи, филологи, востоковеды, обществоведы и представители государственных и общественных организаций, СМИ, эксперты.

Требования к оформлению материалов конференции прилагаются в приложении.

Подключиться к конференции Zoom

https://us02web.zoom.us/j/85968892387?pwd=RzhoTEFCZVlIRTVROG9IZUdwTEZoZz09

Идентификатор конференции: 859 6889 2387

Код доступа: 351123

 

С УВАЖЕНИЕМ, ОРГКОМИТЕТ!


Приложение 1

 

Требования к материалам:

Для включения в программу и публикации статьи в сборнике конференции необходимо до 26 НОЯБРЯ 2020 г. заполнить форму регистрации, отправить статью в объеме 7-10 стр., версия Microsoft Оffice Word (2003, 2007), с сохранением файла «на конференцию» на флэш-карте и распечатанную статью, формат А4 (материалы не возвращаются) направить организационному комитету.

Контакты орг. комитета: г. Алматы, проспект аль-Фараби, 71, ГУК 3, каб. 4-4, кафедра истории Казахстана. Тел.: +7 (727)3773338 (вн. 12-86), 87078737923, e-mail: kafedra.kaz@gmail.com

Каждый файл должен включать одну работу, файл именуется по фамилии автора статьи (пример: Sadykova Ainur_ conference)

 

Требования к оформлению материалов:

 • · шрифты Times New Roman, (12 pt); интервал – одинарный, поля: верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1 см, абзацный отступ – 0,6 см.;
 • · сверху страницы – название доклада, под ним, через один интервал, фамилия и инициалы автора, место работы и город строчными буквами, затем, через один интервал текст;
 • · рисунки (черно-белые, без оттенков), отсканированные в формате JPEG, JPG не менее 300 dpi;
 • · сноска оформляется через квадратные скобки в конце текста

 

Обращаем Ваше внимание на необходимость представления материалов в тщательно отредактированном виде с соблюдением всех вышеуказанных требований. Редколлегия оставляет за собой право отклонять материалы, которые не отвечают оформлению и времени подачи. Информация о положительном решении по публикации тезисов будет отправлена на Ваш электронный адрес в течение 3 дней после получения материала.

Материалы конференции будут публиковаться за счет организаторов.

 

Проезд, проживание и питание оплачиваются за счет участников конференции.

 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА

Фамилия___________________________________________________________

Имя, Отчество ______________________________________________________

Ученая степень, звание______________________________________________

Организация, должность_____________________________________________

Контактный телефон, E-mail_________________________________________

Секция____________________________________________________________

Название доклада ___________________________________________________

Сведения о содокладчиках___________________________________________

Я намереваюсь:

выступить с докладом на заседании секции;

принять участие в конференции как слушатель;

участвовать заочно.

 

Будем благодарны за распространение данной информации заинтересованным лицам.

 

Место проведения: КазНУ им.аль-Фараби, библиотека аль-Фараби, 409 зал. Начало конференции в 10.00

Подробнее >>

Состоялось очередное собрание кружка "Муратану"

09.11.2020

Үйірме отырысына «Кітапханалық ақпараттық жүйелер» мамандығының студенттері мен магистранттары қатысты. Кезекті отырыстың мақсаты студенттердің ғылыми белсенділігін арттыру негізінде ғылыми конференцияларға дайындау. Әр студентке  оқу жылдың басында берілген тақырыптар негізінде ғылыми жұмыстары бойынша бағыт-бағдар берілді.
На встрече присутствовали студенты и магистранты специальности «Библиотечные информационные системы». Целью регулярного собрания является подготовка студентов к научным конференциям на основе повышения их научной активности. Каждому студенту в начале учебного года было предоставлено руководство по исследованию заданных тем.
The meeting was attended by students and undergraduates of the specialty "Library Information Systems". The purpose of the regular meeting is to prepare students for scientific conferences by increasing their scientific activity. Each student at the beginning of the academic year was provided with a guide to research the assigned topics.

Подробнее >>

Впервые в этом году ежегодная конференция Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES) прошла в онлайн формате

08.11.2020

2020 жылы 08 қараша күні әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті Тарих, археология және этнология факультеті Дүние жүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедрасының меңгерушісі, т.ғ.д., профессор Сұлтанғалиева Гүлмира Сәлімжанқызы мен аға оқытушы Абдрахим Мирас Еркінұлы жыл сайынғы Славян, шығыс еуропа және еуразиялық зерттеулер ассоциациясының (ASEEES) конференциясына қатысты. Биылғы жылы бірінші рет онлайн форматта өткізілген бұл ғылыми конференцияда «Personality in the Frames of Social Transformation in Kazakh Nomadic Society of the 19th Century: Challehges and Answers» атты арнайы панель жұмысы аясында профессор Сұлтанғалиева Г.С. «Bekimbaev’s Dynasty: From Officer to Nobleman of the Russian Empire» және аға оқытушысы Абдрахим М.Е. «Universality of Kazakh officials in the Semirechensk oblast: the case of Asylkhoja Kurmanbayev» атты ғылыми баяндамаларын жасады. Сонымен қатар баяндамадан кейін конференция қатысушылары тарапынан сұрақтар қойылып, ғылыми пікір-талас орын алды.

08 ноября 2020 года заведующий кафедрой Всемирной истории, историографии и источниковедения факультета Истории, археологии и этнологии Казахского национального университета имени аль-Фараби, д.и.н., профессор Султангалиева Гульмира Салимжановна и старший преподаватель Абдрахим Мирас Еркинович приняли участие в ежегодной конференции Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований (ASEEES). На данной научной конференции, которая в этом году впервые проводилась в онлайн формате, в рамках работы специальной панели «Personality In The Frames of Social Transformation in Kazakh Nomadic Society of the 19th Century: Challehges and Answers» профессор Султангалиева Г.С. выступила с докладом «Bekimbaev'S Dynasty: From Officer to Nobleman of the Russian Empire» и старший преподаватель Абдрахим М.Е. сделал доклад на тему «Universality of Kazakh officials in the semirechensk Oblast: the case of Asylkhoja Kurmanbayev». Кроме того, после доклада были заданы вопросы со стороны участников конференции и состоялись научные дискуссии и обсуждения.

On November 08, 2020, Chair of the Department of World history, Historiography and Source studies of the faculty of History, Archeology and Ethnology of the al-Farabi Kazakh national University, doctor of historical Sciences, Professor Gulmira Sultangalieva and senior lecturer Abdrakhim Miras took part in the annual conference of the Association of Slavic, Eastern European and Eurasian studies (ASEEES). At this scientific conference, which this year was held for the first time in an online format, as part of the special panel “Personality In the Frames of Social Transformation in Kazakh Nomadic Society of the 19th Century: Challenges and Answers”, Professor G.S. Sultangalieva made a report “Bekimbaev's Dynasty: From Officer to Nobleman of the Russian Empire” and senior lecturer M. Abdrakhim made a report on “Universality of Kazakh officials in the Semirechensk region: the case of Asylkhoja Kurmanbayev”. In addition, after the report, questions were asked from the conference participants and scientific discussions were held.

Подробнее >>

Студентка первого курса специальности « Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение» Муханбетжан Дана заняла второе место в традиционном ежегодном художественном конкурсе «Жалын»

02.11.2020

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті Тарих археология және этнология факультеті Дүние жүзі тарихы, тарихнама және деректану кафедрасының «Мұрағаттану, құжаттану және құжаттаманы басқаруды қамтамасыз ету» мамандығының 1 курс студенті Муханбетжан Дана жыл сайын дәстүрлі түрде өткізілетін «Жалын» атты өнер конкурсына катысып, факультет намысын қорғап шықты. Бала кезінен өлең оқуды ұнатқандықтан, «Жас ақындар» номинациясына қатысқанды жөн санаған. Авторлық өлеңін шебер орындап, қоңыр даусымен көрермен көзайымына айналып, сайыстың нәтижесі бойынша, барлык факультет студенттері арасынан оза шауып, жүлделі 2 орынды иеленген Муханбетжан Дананы құттықтаймыз!

Студент 1 курса специальности «Архивоведение, документоведение и документационное обеспечение» кафедры всемирной истории, историографии и источниковедения факультета истории, археологии и этнологии Казахского национального университета имени аль-Фараби Муханбетжан Дана участвовала в ежегодном конкурсе талантов «Жалын», который впервые в этом году проводился в режиме онлайн. В данном конкурсе Муханбетжан Дана заняла второе место в номинации «Юные поэты» среди всех студентов университета, с чем мы ее и поздравляем!

A 1st-year student of the specialty “Аrchival Studies, Documentation and Documentation Provision” of the Department of World history, historiography and source studies of the Faculty of History, Archeology and Ethnology of the al-Farabi Kazakh National University, Muhanbetzhan Dana participated in the annual talent contest “Zhalyn”, which was held online for the first time this year. In this contest Mukhambetzhan Dana took the second place in the nomination “Young poets” among all students of the University, with what we congratulate her!

Подробнее >>

"Абай и исламская вера" круглый стол

30.10.2020

"Абай и исламская вера" круглый стол

Воспитательное мероприятие, посвященное 175-летнему юбилею великого казахского мыслителя, поэта, философа, хакима Абая, где будет обсуждаться проблема веры в исламе по известным словам назидания мыслителя. время прохождения:  30.10.2020г, 11:00.


 

Подробнее >>

Международный вебинар, посвященный к дню Выпускника КазНУ им. аль-Фараби

01.06.2020

30 мая 2020 года в 13.00 кафедра Всемирной истории, историографии и источниковедения провела международный вебинар, посвященный к дню Выпускника КазНУ им. аль-Фараби. В работе вебинара приняли участие выпускники КазНУ разных лет ( 1974, 1975, 1982, 1990, 1995, 2000, 2010, 2015), работающие в вузах, НИИ, госучреждениях, архивах Астаны, Алматы и регионов РК, Украины, Кыргызтана. Цель международного вебинара: объединить всех выпускников КазНУ, сформировать концепцию наставничества, поделиться результатами работы кафедры и университета, установить сотрудничество.

На открытии вебинара с приветственным словом выступили ректор КазНУ им. аль-Фараби Ғалымқайыр Мұтанұлы Мұтанов и президент Ассоциации выпускников КазНУ, д.ю.н., профессор Қайрат Әбдіразақұлы Мами.

Участниками вебинара была поддержана идея наставничества, предложенная К.Мами.

С видеопоздравлениями выступили выпускники КаЗНУ им. аль-Фараби:

 1. Абусеитова Меруерт Куатовна- д.и.н. член-кор. АН РК, выпускница КазГУ им. С.М. Кирова 1974г.
 2. Чепурко Г.И.- Зав. отдела, Института социологии академии наук Украины, выпускница КазНУ им. аль-Фараби 1982 г.
 3.  Жакей Ғабиден Әділбекұлы – Историк, председатель Общественного Фонда Г. Мусрепова, выпусник КазНУ им. аль-Фараби 1995 г.
 4. Айтбаев Асқар Байзақұлы – Евразийский национальный университет им.Л. Н. Гумилева, магистр гуманитарных наук, преподаватель, выпусник КазНУ им. аль-Фараби 2010 г.
 5. Кукетова Айгерім – Евразийский национальный университет им.Л. Н. Гумилева, докторант 2 курс, выпусник КазНУ им. аль-Фараби 2010 г.
 6. Қазез Қайрат – Руководитель отдела физической культуры и спорта акимата Мендыкаринского района Костанайской области, выпусник КазНУ им. аль-Фараби 2010 г.
 7. Алибеков Саят – Докторант Университета Эрджиес города Кайсери, Турция, выпусник КазНУ им. аль-Фараби 2015 г.

С поздравлениями кафедры и факультета выступили выпускники кафедры д.и.н., профессор Ермекбаев Жарас Акишевич, к.и.н. проф. Балтабаева К.Н.

В ходе вебинара состоялся обмен идеями по развитию наставничества и сотрудничества в будущем.

Подробнее >>