Магистратура

Мамандық шифры:

7M10106

Мамандығы:

Қоғамдық денсаулық сақтау

Факультеті:

Медицина және денсаулық сақтау

Бiлiктiлiгі:
  • Бейіндік бағыт - денсаулық сақтау магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін студенттер келесі қабілеттерге ие болады деп күтіледі:
1. B1 Командада қарым-қатынас дағдыларын көрсету; көшбасшылықты дамытудың алғышарттарын қалыптастыру; жеке стратегия әзірлеу, серіктестерін және пікірлестерін сәтті таңдау, табысқа жету жолын үйрену.
2. B2 Әлемдік денсаулық сақтау мәселелерінің кең ауқымын талдау үшін сапалы және сандық зерттеу әдістерін бағалау және қолдану;
3. B3 Эпидемиологиялық және статистикалық әдістерді қолдана отырып, қоғамдық денсаулық сақтау мен клиникалық араласудың тиімділігін бағалау;
4. B4 Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы зерттеулер мен практикаға қатысты байқаушы және эксперименттік зерттеулердің нәтижелерін сыни бағалау;
5. C1 Эпидемиологиялық зерттеулерден, денсаулық сақтау қызметтерін зерттеуден, салыстырмалы тиімділігі мен қоғамдық денсаулық сақтау тәжірибесін зерттеуден алынған денсаулық жағдайы мен аурудың көрсеткіштерін есептеу және түсіндіру;
6. C2 Қоғамдық денсаулыққа және клиникалық қосымшаларға қатысты когортты және бақылауды қоса алғанда, сенімді және тиімді эпидемиологиялық зерттеулерді әзірлеу және жүргізу;
7. C3 Деректер талдауларын орындау және түсіндіру үшін программалық пакеттер негізіндегі биостатистикалық әдістерді қолдану;
8. C4 Әлемдік денсаулық сақтау іс-шараларын түрлі мақсаттарда әртүрлі жағдайларда әзірлеу және бағалау;
9. C5 Санитарлық ағартуды қоса денсаулықты нығайту әдістерімен әлеуметтік-экономикалық, физикалық және мәдени ортаға әсер ету арқылы халықтың денсаулығын нығайтуға жәрдемдесу;
10. C6 Ғылыми мақалаларды жазудың халықаралық стандарттарын жүйелеу, олардың нәтижелерін кәсіби деңгейде көрсету;
11. C7 Ғылыми зерттеулердің жетістіктерімен қоса пәнаралық білімді қоғамдық денсаулық сақтау тәжірибесіне ендіру;
12. D1 Қоғамдық денсаулық жағдайын дербес ойлауды және интерпретациялауды, соның ішінде ғылыми талқылау тұрғысынан мамандарға ақылға қонымды түрде көрсету
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген