Магистратура

Мамандық шифры:

7M02308

Мамандығы:

Лингистика

Факультеті:

Филология және әлем тілдері

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген