Магистратура

Мамандық шифры:

7M04202

Мамандығы:

Халықаралық құқық (РХДУ)

Факультеті:

Халықаралық қатынастар

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген