Магистратура

Мамандық шифры:

7M03113

Мамандығы:

Халықаралық қатынастар (РХДУ)

Факультеті:

Халықаралық қатынастар

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген