Магистратура

Мамандық шифры:

7M04125

Мамандығы:

Салықтар және салық салу (1 жыл)

Факультеті:

Экономика және бизнес жоғарғы мектебі

Бiлiктiлiгі:
  • Бейіндік бағыт - бизнес және басқару магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1 Ағымдағы салық жүйесінің жаңа әдіснамалық негіздерін әзірлеу. Салықтық жүйенің тұжырымдамалық модельдері мен ішкі және халықаралық нарықтардағы қарым-қатынастардың негізгі тәсілдерін айқындау. Салық қатынастарын жүзеге асырудың ережелері мен рәсімдерін бағалау. Мемлекеттік салық органдарының мақсаттарын, функцияларын және негізгі міндеттерін сыныптау.
ON2 Әр түрлі деңгейдегі бюджеттерге салықтар мен алымдарды есептеу және аудару бойынша бухгалтерлік жазбаларды қалыптастыру. Салықтық құқықтық қатынастарды мемлекеттік реттеуді талдау. Салық және алымдарды бюджетке аудару үшін төлем құжаттарының ерекшеліктерін анықтау, оларды есеп айырысудың банк операциялары арқылы өтуін бақылау.
ON3 Салықтық құқық бұзушылықтардың әр түрлі түрлеріне есептелген пайыздар мен айыппұлдарды салыстыру. Салық тексерулерін дайындау және жүргізу. Жұмыста салықтық бұзушылықтарға жол бермейтін қаржы рәсімдерін ұйымдастыру
ON4 Салықтық базаны қазіргі заманғы салықтық басқарудың түрлі салалары контекстінде есептеу әдістемесін талдау. Салықтық құжаттаманы дайындау мен орындаудың дұрыстығын, салық есептілігінің нысандарын тексеру. Экономиканың әртүрлі салаларында салық процестерін талдау үшін технологиялық шешімдердің тізімін жасау.
ON5 Салық салу саласында шаруашылық жүргізуші субъектілер мен мемлекет арасындағы қатынастарды реттейтін нормативтік-құқықтық актілерді тексеру. Құрылыстың принциптерін және салық жүйесінің элементтерін жіктеу. Түрі бойынша салықтық құқық бұзушылықтарды саралау. Салық мәселелері бойынша қолданыстағы талдау әдістерін бағалау.
ON6 Салықтық есептеулер саласында кәсіби мәселелерді шешу әдістері мен тәсілдерін синтездеу. Салымдар бойынша құжаттарды ресімдеу мен орындаудың дұрыстығы, оларды есептеу. Салық заңнамасын бұзған салық төлеушілерге мемлекеттік мәжбүрлеу шараларын қолдану тәртібін ажырата білу.
ON7 Заңды тұлғалардан және жеке тұлғалардан салық есептеулерін бағалау, бюджеттің және бюджеттен тыс қорларға салықтар мен есеп айырысуды уақытылы алудың дұрыстығына мониторинг жүргізу әдістемесін ұсыну. Салық жүйелері құрылысының теориялық заңдары мен салық саясатын дамыту, шетелдік және отандық салық тәжірибесін, салық органдарының экономикалық және бақылау жұмысын салыстыру.
ON8 Салық және басқа да міндетті төлемдер мен салық салу принциптерінің жұмыс істеуінің кешенді теориялық түсінігін қалыптастыру. Салықтың негізгі топтары мен қазіргі заманғы салық жүйесінің басқа да міндетті төлемдерінің жұмыс істеу ерекшеліктерін талдау. Салық төлеушілердің жекелеген санаттары үшін арнаулы салық режимдерін қолданудың ерекшеліктерін, сондай-ақ алымдар мен басқа міндетті төлемдерді есептеу ерекшеліктерін тексеру.
ON9 Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесіндегі жарналарды есептеу әдістемесін салыстыру. Салық есептілігінің тиімділігі мен сапасын бағалау. Мемлекеттің ағымдағы салық саясатын талдау. Салықтық реттеу құралдарын және салық салу принциптерін тексеру
ON10 Болашақ мамандықтың табиғаты мен әлеуметтік маңызын анықтау, оған тұрақты қызығушылық таныту. Салық органдарында өз іс-әрекеттеріңізді жоспарлау, кәсіби тапсырмаларды орындау тәсілдері мен тәсілдерін анықтап, олардың тиімділігі мен сапасын бағалау.
ON11 Салық органдарында кәсіптік қызметті жетілдіру үшін ақпараттық және коммуникациялық технологияларды біріктіру. Кәсіби міндеттерді, кәсіби және жеке дамуды қалыптастыру және шешу үшін қажетті ақпаратты жинау және талдау. Ақпараттың әртүрлі көздерін, соның ішінде электрондық түрлерін салыстыру. Салықтық есептеулер саласында кәсіби проблемаларды шешудің әдістеріне және тәсілдеріне технологиялар өзгеруінің әсерін анықтау.
ON12 Топ және топ мүшелері жұмысының тиімді моделін құру, оның бірлігін қамтамасыз ету, әріптестермен, басқаруда салық төлеушілермен жемісті қарым-қатынас жасау. Мәселелерді шешу үшін алынған білімді жинап, саралап, стандартты емес жағдайларда салық тәуекелдерін бағалау. Салық есептеулері саласында стандартты және стандартты емес кәсіби міндеттерді шешу алгоритмін тексеру. Салық төлеушілермен, оқытушылармен және бухгалтерлік қызмет қызметкерлерімен өзара іс-қимылды ұйымдастыру. Мақсаттар тізімін жасай отырып, қызметкерлердің қызметін ынталандырып, олардың жұмысын ұйымдастырып, қадағалап, орындалатын тапсырмалардың нәтижесі үшін жауапты болу. Салық салу саласындағы кәсіби және жеке даму міндеттерін өз бетімен анықтауды ұйымдастыру, өзін-өзі тәрбиелеу, біліктілікті арттыруды жоспарлы түрде жоспарлау
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген