Магистратура

Мамандық шифры:

7M05106

Мамандығы:

Генетика (1 жыл)

Факультеті:

Биология және биотехнология

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1. Жалпы және молекулалық генетика, экологиялық және медициналық генетиканың қазіргі жетістіктерін талдау;
ON2.Өсімдіктер мен мал шаруашылығы және биотехнологияның қазіргі жағдайына талдау;
ON3. Биологиялық, медициналық, ауылшаруашылық, экологикалық орталықтарында және зертханаларда тәжірибелік генетикалық зерттеулерде жалпы және молекулалық генетикалық әдістерді қолдану;
ON4. Ғылыми-зерттеу, өндіріс жұмыстарды тиімді орындау және сапалы орындалуына жауапты болу;
ON5. Зерттеудің тақырыбы бойынша ғылыми-техникалық және патенттік ақпаратты сараптау және талдау;
ON6. Ғылыми-зерттеу және өндірістік жұмыстарды адамдардың өзара қатнасуына байланысты этикалық және заңды нормалар негізінде және жануарларға қатысты биоэтика негіздеріне сүйеніп орындау;
ON7. Биология және медицина, генетика және биотехнология салаларындағы фундаменталды және қолданбалы мәселелерді талдау негізінде ғылыми-өндіріс жобаларын жасау;
ON8. Кәсіптік өсу үшін кәсіби ретінде және жеке, өз-өзімен білім алу; командада жұмыс жасауды білу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген