Магистратура

Мамандық шифры:

7M07114

Мамандығы:

Заттар интернеті

Факультеті:

Ақпараттық технологиялар

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Техника ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON 1 Азық-түлік, машина жасау, тау-кен өнеркәсібі, жылу электр энергетикасы, қазіргі заманғы өнеркәсіптік аграрлық секторға тән өндірістік жүйелерден өлшеу құралдарының ақпараттық ағындарын талдау және синтездеу негізінде деректерді өндіру құралдарын әзірлеу және оңтайландыру үшін концептуалды аппараттарды, әдістерді және технологияларды пайдалану және басқа да материалдық өндіріс салалары;
ON 2 Дайны өнiмнiң немесе өнiмнiң құнына және сапасына әсерiн азайту үшiн материалдық, техникалық, жылу энергиясын, адам ресурстарын өндiру, өңдеу және пайдалану жөнiндегi өндiрiстiк процестердi оңтайландыруды және автоматтандыруды талдау;
ON 3 Өнеркәсіптік жүйені басқарудың бірыңғай, түсінікті және формаланған математикалық моделіне осы мәліметтерді құрылымдау үшін датчиктер мен атқарушы тетіктерден көп көлемдегі ақпаратты талдауға негізделген болжаудың желілік техникалық, ақпараттық міндеттерін шешу;
ON 4 TIA Portal, WinCC типті қазіргі заманғы аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етуді, OPC серверлердегі білім базасын қолдана отырып, микроконтроллерлік компьютерлік желілік техниканың көмегімен өлшеу құралдарының кіріс деректерін өңдеу, жетекші шетелдік фирмалардың симуляторлары мен пилоттық қондырғыларын пайдалану;
ON 5 Қазіргі заманғы шетелдік және отандық ғылыми-техникалық ортада кеңінен талқыланатын қазіргі заманғы "адамсыз" басқару мен АПС-тың дискуссиялық концепциялары мен парадигмаларын ажырату.;
ON 6 Аналитикалық шолуларды тиімді қалыптастыру және ДЦ, интернет-ресурстар, күрделі ТҚК көптеген датчиктерінің көрсеткіштері әртүрлі ақпараттардың динамикалық, құрылымдалған және өңделген көздері базасында басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін нақты болжамдарды генерациялау;
ON 7 ДЦ-да жаңа білім базасын және сегменттерді құру. Нақты өндірістік процестер үшін технологиялық деректерді өңдеу және талдаудың математикалық моделі бойынша микроконтроллерден басқару сигналдарын қалыптастыра отырып , дискретті, Аналогты кіріс және шығыс деректері бар ТҚ үшін пилоттық АПС жобалау;
ON 8 TIA Portal, WinCC ортасында ҚР экономикасының мұнай-газ және аграрлық секторындағы технологиялық процестердің ерекшеліктерін визуализациялауға және анимациялауға мүмкіндік беретін, сондай-ақ қара және түсті металлургияны, тамақ өнеркәсібін автоматтандырудың өнеркәсіптік жүйелері үшін жобалар құру;
ON 9 Елдің өндірістік саласының қызметкерлерін оқыту үшін пилоттық курстарды қалыптастыру, АПС бойынша тренингтер өткізу, симуляциялық қосымшаларда АПС есептерін бағдарламалау ерекшеліктеріне және өндіріске қажетті бағдарламалық интерфейстерді әзірлеуге үйрету. TIA Portal, WinCC ұғымдық және бағдарламалық аппаратын және оларды қолдану аймағын ашық және көрнекі түрде таныстыру;
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген