Магистратура

Мамандық шифры:

7M04107

Мамандығы:

МВА Іскерлік әкімшілік

Факультеті:

Экономика және бизнес жоғарғы мектебі

Бiлiктiлiгі:
  • Бейіндік бағыт - Іскерлік әкімшілендіру магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1 коммерциялық және коммерциялық емес ұйымдардың тиімді жұмыс істеуін және дамуын қамтамасыз ететін оңтайлы басқару шешімдерін қабылдау моделін әзірлеу;
ON2 ұйым қызметінің мақсаттарына, міндеттеріне және ішкі, сыртқы жағдайларына сәйкес келетін стратегияның ұйымдық құрылымын қалыптастыру және өндірістік ағын мен логистикалық жүйені құру.
ON3 еңбек нарығының жай-күйі туралы деректерді жүйелеу, өңдеу және талдау негізінде персоналды іріктеу, орналастыру, ынталандыру және дамыту тұжырымдамасы, жалақы деңгейі, түрлі кәсіпорындарға уәждеудің қазіргі заманғы әдістері мен әлеуметтік бағдарламалар мәселелері бойынша кадр саясатын және стандарттарды дайындау;
ON4 дивидендтер саясатын және қаржы активтерінің неғұрлым тиімді құрылымын қалыптастыру, пассивтер мен қарыз қаражатының оңтайлы құрылымын белгілеу, ұйым ресурстары шығысының негізгі бағыттарын анықтау, қаржылық нәтижелер көрсеткіштерін бақылау.
ON4 компанияның жұмысын оңтайландыру, шығындарды азайту және пайданы ұлғайту үшін Business Intelligence қазіргі заманғы құралдарын, Big Data талдау әдістерін қолдану.
ON5 Стратегиялық маркетинг және өнімді жылжыту құралдарын дұрыс пайдалану негізінде брендті жылжыту стратегиясы мен маркетингтік бағдарламаларды әзірлеу.
ON6 бизнестің негізгі функционалдық салаларымен байланысты жағдайлар мен процестерді талдау бойынша жүйені құру: компанияның даму стратегияларын әзірлеу және іске асыру, адамдарды және ұйымдарды басқару, қаржы, инновациялар, операциялар мен өзгерістерді басқару, жобаларды басқару;
ON7 жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін құру, таза дисконтталған кірісті, рентабельділік индексін, кірістіліктің ішкі нормасын, жобаның өтелу мерзімін анықтау.
ON8 мотивацияны, көшбасшылықты, топтық динамиканы, жанжалдарды басқаруды және жоғары корпоративтік мәдениетті және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігін қоса алғанда, адам ресурстары мен ұйымдастырушылық тәртіпті тиімді басқарудың жеке моделін әзірлеу.
ON9 қаржылық және бухгалтерлік есеп пен есептілік деректерін талдау және оларды экономикалық есептерді жүргізу және стратегияны іске асыру үшін қалыптастырылған ақпарат көздері ретінде пайдалану;
ON11 жеке тұлғалық өсу бағдарламасын құру, ол өз бойында аспаптық, тұлғааралық, жүйелік, тұлғалық құзыреттіліктерді, басқарушылық дағдыларды – көшбасшылық, мақсат қою, шешім қабылдау, уақытты басқару жоспарлау көкжиегін жаһандық және тұрақты кеңейтуді ойлау қабілеті.
ON12 бұқаралық ақпарат құралдарымен, мемлекеттік және қоғамдық құрылымдармен және жұмыс берушілермен басқару мәселелері, басқарушылық кеңес берудің түрлері, әдістері, технологиялары, осы әдістерді қолдану салалары және олардың шектеулері туралы диалог жүргізу.
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2018-2021 жылдардағы мәліметтер көрсетілген