Магистратура

Мамандық шифры:

7M05210

Мамандығы:

Табиғи-техногендік қауіпті-қатерлер

Факультеті:

География және табиғатты пайдалану

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON1 -заманауи ғылыми географиялық білімдерді қолдану жоғары мектептің білім беру тәжірибесінде әртүрлі аумақтық дәрежелердің кеңістіктік жүйелері мен жіктелуі;
- ақпараттық технологияларды қолдану кезінде географиялық және экологиялық білімнің интеграциясын енгізу;
- қазіргі географиялық ғылымның теориясы мен методологиясында интегративтік бағыттарды қалыптастыру кезінде факторлық талдау жасау.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген