Магистратура

Мамандық шифры:

7M07108

Мамандығы:

Баламалы энергетика

Факультеті:

Физика-техникалық

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. Энергетика, электротехника және экология саласындағы іргелі білімді қолдану;
2. Жаңартылатын энергия көздері саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жоспарлау және жүргізу;
3. Жаңа энергия көздерін дамыту үшін техникалық және технологиялық ортаны құру;
4. Энергия үнемдеу әдістерін әзірлеу және енгізу;
5. Жаңартылатын энергия көздері негізінде электр станцияларын жобалау және жобалау;
6. Процесті процедураның негізгі параметрлерін өлшеу үшін техникалық регламентке сәйкес және техникалық құралдарды пайдалану мүмкіндігін және дайындығын дамыту;
7. Шикiзат пен өнiмнiң қасиеттерiнiң негiзгi параметрлерiн өлшеу үшiн нормативтiк құқықтық актiлерге сәйкес процестi жүргiзуге және техникалық құралдарды пайдалануға қабiлеттiлiктi және дайындықты дамыту;
8. Дәстүрлі және жаңа энергетикалық технологиялар арасындағы байланыстарды біріктіру;
9. Баламалы энергия көздерін жобалау және пайдалану дағдыларын іс жүзінде қолдану;
10. Энергетикалық нысандардың әлеуетін бағалау;
11. Энергия өндірісінің әр түрлі әдістерінің экономикалық және экологиялық тиімділігін анықтау;
12. Нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес процесті жүргізу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген