Магистратура

Мамандық шифры:

7M07504

Мамандығы:

Техникалық реттеу және сапаны басқару

Факультеті:

Физика-техникалық

  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
стандарттау саласында аналитикалық ойлау, жалпылау, жүйелеу және болжау қабілетін білу
2. әртүрлі жағдайлардың стандартты емес шешімдерін қабылдау қабілеті, қабылдаған шешімдерге жауапты болу
3. өзін-өзі дамыту, өзін-өзі жүзеге асыру, сапаны басқарудағы шығармашылық әлеуетті пайдалану мүмкіндігі
4. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру, проблемаларды шешудің басымдықтарын айқындау, оқу объектісі үшін бағалау критерийлерін таңдау және құру.
5. Заманауи зерттеу әдістерін қолдана білу, түрлі компьютерлік бағдарламаларды қолдану арқылы жасалған жұмыстың нәтижелерін өңдеу
6. Кәсіби салада шетел тілін қолдану мүмкіндігі
7. технологиялық жабдықты жаңғыртуға, өнімділікті жақсартуға, экологиялық қауіпсіздікті жақсартуға, ресурстарды үнемдеуге байланысты нормативтік құжаттарды әзірлеу жөніндегі міндеттерді тұжырымдау
8. жобаның сапасын жақсарту бойынша инновациялық шараларды жүргізу, жобалық шешімдердің тиімділігін функционалды талдау, конструкторлық параметрлерді стандарттау және сериялық жаңа өнімдерді таңдау
9. Өндіріс технологиясын жетілдіруде әлемдік көшбасшы компаниялардың нақты әдістерін қолдана отырып, сапаны жақсарту шараларын әзірлеу мүмкіндігі
10. Отандық өндірістің түрлі өнімдерін өндіруде пайдалану үшін халықаралық және қазақстандық нормативтік құжаттардың қажеттілігін анықтау қабілеті
11. Зерттеу міндеттерін жоспарлау және белгілеу, эксперименталды жұмыс әдістерін таңдау, ғылыми зерттеулер нәтижелерін есептер, рефераттар, ғылыми жарияланымдар мен қоғамдық талқылаулар түрінде түсіндіру және ұсыну
12. Сапа менеджменті жүйесі, қоршаған ортаны басқару, еңбекті қорғау және әлеуметтік жауапкершілік, азық-түлік қауіпсіздігі, ақпараттың тұтастығы мен қауіпсіздігі, энергия менеджменті бойынша ИСО сериясының халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес құжаттаманы әзірлеу мүмкіндігі.
13. кәсіптік білім беру саласындағы педагогикалық қызметке дайындық
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген