Магистратура

Мамандық шифры:

7M04114

Мамандығы:

Спорт менеджменті

Факультеті:

Медицина және денсаулық сақтау

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - экономика ғылымдары магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Білім беру бағдарламасы аяқталғаннан кейін, магистранттар келесі нәтижелерге ие болады деп күтілуде:
1. дене шынықтыру және спорт саласындағы менеджменттің даму перспективасы мен мәселелеріне сараптама жасау үшін комплексті іс-шаралар ұйымдастыру;
2. ЖББ және орта-кәсіби білім беру құрылымдарында оқыту-методикалық және ғылыми-педагогикалық жұмыстарды өткізу, зерттеу жұмысы тақырыбының өзектілігі мен практикалық маңызын дәлелдеу;
3. басқарма пәндерінің оқу бағдармалары мен методикалық қамтамасыз етуді құрау, сонымен қатар, оларды оқытқанда заманауи тәсілдер мен методиканы қолдану;
4. нәтиже алу үшін экспериментальды ақпарат пен теоретикалық және методикалық амалдарды сараптау;
5. заманауи құралдарды қолдана отырып өзіндік ғылыми-зерттеу және спорттық жобаларды жіктемелеу;
6. спортты бизнеспен, маркетингпен және басқару стратегияларымен байланыстыру, спорт саласындағы менеджмент сұрақтарын түсіну, сонымен қатар өзіндік басқару дағдылары мен білімін көрсету;
7. нақты спорттық өнімді шығару үшін қоғамдық тапсырысты енгізу, таңдау және құру, оны шешу үшін спорртық ұйымдастырудың сыртқы және ішкі жағдайларын еске отырып ұйымдастыру-басқару шешімін қабылдау;
8. спорттық ұйымдастырудың жұмыс істеу стратегиясын бағалау және экономикалық-спорттық бәсекелестікте мекемелердің кірісі мен бәсекеге қабілеттілігінің қорытындысын жалпыландыру;
9. маркетингілік зерттеулердің дизайны мен бағдарламасын проектілеу, ұйымдастыру және құру, ақпаратты заманауи әдістер мен технологиялармен дәлелдеу және көрсету;
10. басқару қызметінің құқықтық және нормативтік базасын құру;
11. жоспарланған және есептеме құжатты дәлелдеу және жоспарлау, ұйымдастырулар мен бұқаралық дене шынықтыру іс-шаралар мен спорттық жарыстарға баға беру;
12. мультитәртіптік амал арқылы дене шынықтыру және өзіндік спорттық және экономикалық маңыздылығы ғылыми зерттеулердің қорытындысы базасында қоғамның дамуына ат салысу.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген