Магистратура

Мамандық шифры:

7M01801

Мамандығы:

Өзін-өзі тану және гуманды педагогиканың негіздері

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - педагогика ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1.рухани-адамгершілік тәрбиелеудің тарихи-философиялық білімдерін талдау және қолдану, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру принциптері, өзін-өзі тану және гуманитарлық педагогика саласында ғылыми білімге қол жеткізу және құру жолдары;
2. әлеуметтік педагогикалық әдістеменің түсінікті аппаратымен алдын алу, тұжырымдамаларды қолдану, әдістемелік амалдарды, ұстанымдар мен әлеуметтік педагогика мен өзін өзі танудағы басқа да әдістерді қолдану, жоспарлау және ұйымдастыру;
3. кәсіби қызметте оң психология әдістерін талдау және қолдану, трансцендентальды психология негіздерін, оның рухани-адамгершілік тәрбиедегі құралдарын қолдануға;
4. өзін өзі тану құндылықтары мен гуманды педагогика негізінде білім алушыларды жарқын рухани адамгершіліктік білімге жандандандыру үшін үлгі болу, тұлғаның дамуы үшін инновациялық жоспарлар мен білім беру әдістерін қолдана білуге;
5. кредиттік оқыту жүйесі негізінде жоғарғы мектеп теориясы мен дидактикасы білімінің негізінде жоғарғы оқу орындарында педагогикалық үрдісті жобалау және жүзеге асыру
6адамның рухани-адамгершілік тәрбиесі саласындағы жалпы және жеке білім беру бағдарламаларын әзірлеу, психологиялық-педагогикалық іс-шараларды, қызметті жүзеге асыру, жеке тұлғаны дамыту және отбасында және қоғамда үйлесімді қарым-қатынас жасау;
7. университеттердің білім беру бағдарламаларын жобалау, талдау және бағалау, мектеп, колледж және университет жағдайында рухани-адамгершілік тәрбие пәндерінің мазмұнын, атап айтқанда адамгершілік педагогика мен өзін-өзі тануды қалыптастыру; мектеп-колледж-университеттің тұтас оқу үрдісінде өзін-өзі тану үрдісін талдау және түзету, гуманитарлық ғылымдарда да, жаратылыстану ғылымдарында да заманауи ғылымның аксиологиялық әлеуетін анықтауға көмектесу;
8.Шындық, махаббат, әділ мінез-құлық, бейбітшілік, зорлық-зомбылықтың құндылықтарын анықтау үшін әңгімелеу технологиясын жасауға, шығармашылық стратегиялар мен оқыту және білім беру технологиялары, өзін-өзі тану сабақтарын қоса, цифрлық әңгімелерді жазуды дамыту;
9. адамның рухани-адамгершілік дамуы бойынша кеңестер беру, кәсіби сұхбат, тренингтер өткізу, оң, позитивті және интуитивті ойлауды,этикалық құзыреттілікті, эмоционалдық тұрақтылық және т.б.. дамыту;
10.білім алушылардың ата-аналарымен (заңды өкілдерімен) жоспарлау және өзара іс-қимыл жасау, соның ішінде бос уақытты өткізу арқылы, отбасылардың әртүрлі санаттарымен өзара әрекеттесудің әлеуметтік-педагогикалық технологияларын игеру және жетілдіру;
11.білім беру саласындағы зерттеулер жүргізу, қазіргі заманғы әдістерді қолдана отырып, әлеуметтік-педагогикалық зерттеулердің нәтижелерін әзірлеу және бағалау үшін жаңа модельдерді, жүйелерді ұсыну және қолданбалы өтініштерге қорытындылар мен ұсыныстарды беру;
12. әрі қарай оқу және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін өз бағдарламасын құруға, ғылыми-педагогикалық ақпаратты сыни бағалау және синтездеу; халықаралық қоғамдастықта қарым-қатынас жасау, олардың ғылыми жетістіктерін көрсету және талқылау
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген