Магистратура

Мамандық шифры:

7M02101

Мамандығы:

Баспа ісі

Факультеті:

Журналистика

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - өнертану ғылымдарының магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON 1 Баспа процестеріне ұлттық кітап баспасының мәдени құндылықтарын енгізу. Түрлі жанрдағы әдебиеттерді басып шығарудағы жаңа ғылыми-техникалық жетістіктерді (баспаның сандық технологиялары, сирек кітаптарды қайта басып шығарудың жаңа форматтары мен әдістері, техникалық құралдардың кең функционалы, бренд-маркетинг) жүйелеу.
ON 2 Баспа стандарттары саласындағы қазіргі заманғы нормативтік мәліметтер кешенін қолдану. Баспа қызметінде реттеушілік, басқару процестерін жүзеге асыру және зияткерлік меншік құқығын іске асыруға бақылау жасау.
ON 3 Баспа ісін дамытудың қазіргі ғылыми теорияларын, нарықтық конъюнктураны ескере отырып, әлемдік жетекші баспалар деңгейінде оларды жүзеге асырудың әдістері мен тәсілдерін қолдану. Баспалардың құрылымдық бөлімшелерінің жұмыс істеу тәжірибесін талдау-синтетикалық ұғыну әдістерімен жалпылау.
ON 4 Аналитикалық, салыстырмалы, маркетингтік, Әлеуметтану және математика әдістерін қолдана отырып, өзіндік ғылыми зерттеулерді жүргізу, бастамашылық ету және нәтижелерді әлеуметтендіруге қол жеткізу.
Кітаптану, кітап шығару және логистика саласындағы ғылыми-зерттеу жобаларын жіктеу.
ON 5 Ғылыми зерттеудің мәселелері мен міндеттерін, әдіснамасын, зерттеу кезеңдерін анықтау. Саланың инновациялық дамуының прогрессивті формаларының алгоритмін құрастыру. Баспа және кітап ісі саласындағы зерттеулердің нәтижелерін сыни бағалау.
ON 6 Инновациялық білім беру әдістерін, баспа ісін оқыту технологияларын қолдану.
ON 7 Редакциялық-баспа қызметінің ерекшелігін талдау кезінде түпнұсқалық және шығармашылық көзқарас көрсету. Отандық баспа өнімін әлемдік нарыққа жылжытуды сыни талдау.
ON 8 Баспа және электрондық басылымдардың отандық және шетелдік нарықтағы даму үрдісін жүйелеу және салыстыру.
ON 9 Жаңа контекстегі өндірістік проблемаларды шешуге технологиялық шешімдерді ұсыну арқылы қазіргі заманғы кітап басу ісінің өндірістік-технологиялық ортасын сапалы жаңартуға қол жеткізу.
ON 10 Редакциялық-баспа қызметінде ақпараттық технологиялар мен бағдарламалық қамтамасыз етуді генерациялау. Баспа кәсіпорнының жарнамалық саясатын біріктіру және үйлестіру.
ON 11 Маркетингтік қадамдар мен жаңалықтарды әзірлеу кезінде инновациялық технологиялық және экономикалық тиімді шешімдерді негіздеу.
ON 12 Оқыту және өзін-өзі оқыту мақсатында зерттеу және жобалау жұмыстарын орындау кезінде халықаралық тәжірибені біріктіру. Рефераттар, презентациялар, ғылыми баяндамалар, жарияланымдар түрінде теориялық-кітаптану және практикалық-бағытталған зерттеу нәтижелерін ұсыну.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген