Магистратура

Мамандық шифры:

7M02204

Мамандығы:

Конфликтологиядағы діни бірегейлік

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - гуманитарлық ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. Қақтығысты зерттеулердің қолданбалы және теориялық компоненттерінің сипатын және ерекшелігін анықтау, талдаудың тиісті әдістерін қолданып, әр түрлі нақты және салыстырмалы пакеттермен жұмыс істеу;
2. Қақтығыстың тақырыбын, сипатын, құрылымын, түрін, қақтығыстың себептерін, әртүрлі әлеуметтік институттардағы жанжалдарды дамытудың ерекшеліктерін, оларды шешудің ықтималдық жолдарын, оларды алдын-алу және оларды басқару критерийлерін біріктіру;
3. Зерттеу барысында туындайтын және тереңдетілген кәсіби дағдыларды қажет ететін мәселелерді қалыптастыру және шешу;
4. Гуманитарлық ғылымдарда іргелі және заманауи білімдерді пайдаланып, шиеленістерді шешудің ғылыми мәселелерін шешу және жаңа және бейтаныс контексттерде сәйкестендіру;
5. Қажетті әдіснама мен зерттеу құралдарын таңдап, бар жағдайды өзгертіп, траекторияны, жағдайларды, жанжалды жағдайларды шешу әдістемесін алдын ала анықтау; қақтығыстарды реттеу туралы өздерінің көзқарастарын айқындау;
6. Қоғамның әлеуметтік, экономикалық және рухани даму тенденцияларын сыни бағалау негізінде діни, философиялық, әлеуметтік-саяси әдебиеттерді талдау;
7. Қақтығыстардың түрлі бағыттары, деңгейлері, конфликт теорияларының түрлеріне негізделген қақтығыстарды зерттеудің күшті және әлсіз тұстарын бағалау негізінде пайымдаулар жасау;
8. Діни мәселелерде де, қоғамда да диалогқа, толеранттылыққа және консенсусқа қол жеткізу үшін жағдай жасауға бағытталған әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруды жүзеге асырады және жеңілдетеді;
9. Гуманитарлық білім саласындағы қазіргі заманғы танылған ұғымдар мен теориялар шеңберінде алынған ғылыми нәтижелерді олардың сенімділігі мен құндылығын негіздеу үшін талдау;
10. Қоғамдағы жанжалдардың жағдайын төмендетуге, қоғамның барлық салаларында тұрақтылық пен бейбітшілікті арттыруға бағытталған тиісті бағдарламаларды әзірлеу;
11. этникалық және діни ұйымдардағы қақтығыстар туралы тұжырымдар жасау, осындай ұйымдардың қақтығыс әлеуетіне қатысты сараптама рәсімдерін жүргізу, басқарудағы қақтығыстарды шешудің стратегиялық шешімдерін әзірлеу;
12. Дін және конфликтология саласындағы ғылыми жобаларды дамытуға қатысып, тиісті бағытта білім алуды қажет етеді.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген