Магистратура

Мамандық шифры:

7M03106

Мамандығы:

Мәдениеттану

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
12. Қазіргі кезеңде мәдениеттанулық мәселелерді (постмодерн, салыстырмалы, семиотикалық және т.б.) зерттеу үшін басым бағыттардағы ғылыми теорияларды ұсыну; жергілікті халықтың мәдени мұрасын қорғаумен байланысты заманауи мәселелерді түсінуде пәнаралық білімді сыни бағалау
13. Мәдени зерттеулер және мәдени антрпология саласында ғылыми білімді дамытудағы заманауи тенденциялар мен үрдістер контекстінде байырғы халықтардың дәстүрлі мәдениетін зерделеудің жай-күйін, келешегін терең түсінуді сыни бағалау;
14. Мәдени зерттеулер әдістемесін, мәдени, семиотикалық, компаративистикалық зерттеу ұйымдастыру ұстанымдары мен жүргізу әдістерін қолдану;
15. Ғылыми зерттеулердің мәселелері мен міндеттерін қалыптастыру, сәйкес әдіснаманы таңдау, зерттеу сатысын анықтау, коммуникациялық мәселелерді зерттеу нәтижелерін бағалау және түсіндіру;
16. Мәдени зерттеулердің түрлі салалары аясында бұқаралық коммуникацияны зерттеуде тұжырымдамалық және әдістемелік тәсілдерді қолдану;
17. Адамзат тарихында қалалық ортада мәдениетаралық коммуникацияларды зерттеуге қатысты қолданыстағы талдау әдістерін сыни бағалау;
18. Жаңа мәдени құбылыстар, мінез-құлық үлгілері мен коммуникацияларының жаңа шешімдерін табу, оларды түсіндіру және талдау үшін мәдени зерттеу әдістерін дербес және тиімді қолдану;
19. Қазіргі кезеңде постмодерн мәдениеті саласында тәуелсіз ғылыми зерттеулер жүргізу;
20. Мәдениеттің өзекті мәселелерін жоспарлау және ұйымдастыру бағдарламасын, жоғары оқу орындарында мәдениеттанулық пәндер бойынша білім беру қызметін практикалық іске асыруды жүйелі түрде ұсыну;
21. Медиа-мәдениеттің қазіргі заманғы мәдени мәселелерін өзектендіру үшін сандық порталдарды құрудың жаңа әдістерін табу;
22. Әлеуметтік-мәдени кеңістіктегі өзгерістерге байланысты әр түрлі мәдени құбылыстар туралы ғылыми зерттеулерді мәдени зерттеулер мен мәдени антропологияның өзекті бағыттары бойынша өздерінің ғылыми зерттеулерінде қалыптастыру;
Топта белсенді жұмыс жасау және ғылыми мәселені шешуге шығармашылық көзқараспен қарау.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген