Магистратура

Мамандық шифры:

7M03117

Мамандығы:

Клиникалық психология

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік ғылымдар магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON 1. Ғылыми теорияларды жалпы және клиникалық психологиядағы заманауи бағыттар аясында таныстыру
ON 2. Пациенттермен және медициналық ұйымдардың персоналымен жұмыс кезінде заманауи теоретикалық-әдіснамалық, қолданбалы бағыттарды терең білетіндігін көрсету
ON 3. «Психология-Медицина» пәнаралық аспектісінде практикалық міндеттерді шешу үшін білімдерді, икемділіктерді және дағдыларды біріктіру
ON 4. Психологиялық факторлардың әртүрлі аурулардың құрылымындағы рөлін кешенді бағалауды жүргізу
ON 5. Клиникалық психология саласында психологиялық зерттеу дизайнын және бағдарламасын жасау, психологиялық мәліметтерді сәйкес әдістер және технологиялармен талдау, сипаттау, дәйектеу және таныстыру, психологиялық мәліметтерді өңдеуде статистикалық әдістерді қолдану
ON 6. Медициналық ұйымдарда психологиялық қызмет жұмысын ұйымдастыру дағдыларын қолдану
ON 7. Алғашқы медициналық-санитарлық көмек ұйымдарында, әртүрлі бейінді арнайы медициналық мекемелерде (онкологиялық, кардиологиялық туберкулезге қарсы психиатрлық және наркологиялық бейіндегі және т.б.), сонымен қатар, психологиялық қызмет көрсетумен айналысатын ұйымдарда психологиялық бағалауды, сараптаманы, психологиялық интервенцияны жүзеге асыру
ON 8. Әртүрлі нозологиясы бар клиенттермен жұмыс кезінегі клиникалық психологияның әдістері мен тәсілдерін сыни бағалау
ON 9. Психологиялық қорытындыларды, есептерді және жұмыс барысында қажет құжаттардың басқа да түрлерін жүйелі, сауатты және білікті құру
ON 10. Мәселелер мен міндеттерді құру, емдеуден, диагностикадан, оңалтудан өтіп жатқан клиенттердің әртүрлі категорияларымен психопрофилактикалық, психокоррекциялық, кеңес беру, оңалту жұмыстарын жүргізу кезінде сәйкес әдістер мен мониторинг таңдау
ON 11. Психолог-зерттеуші және практиктің тұлғалық қасиеттерінің зерттеу нәтижелері мен кәсіби іс-әрекетке ықпалын сыни бағалау, рефлексия жасау және қадағалау
ON 12. Тиімді кәсіби қарым-қатынас құру және кәсіби командалар (дәрігерлер, әлеуметтік қызметкерлер, педагогтар) құрамында жетекшілікті жүзеге асыру
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген