Магистратура

Мамандық шифры:

7M03121

Мамандығы:

Экстремалды және төтенше жағдайлар психологиясы (1 жыл)

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Бейіндік бағыт - әлеуметтік білім магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
ON 1. Психологияның теориялық әдіснамалық негіздерін, психологиялық диагностиканың, кеңес берудің, коррекцияның, ұйымдастырушылық психологиясы аясында психопрофилактикалық және ұйымдастыру-басқарушылық жұмыс, кеңес берушілік психологияны толық түсінетіндігін көрсету.
ON 2. Психология концепциясы мен бағыттарын, кәсіби психологиялық қызметтің этикалық және нормативті-құқықтық негіздерін біріктіру
ON 3. Психологиялық көзқарастарды, психологиялық мектептерді, әдіс-тәсілдерді психологияның заманауи бағыттарының дамуындағы өзекті міндеттері мен перспективаларына байланыстыра отырып пайдалану.
ON 4. Ғылыми-педагогикалық және кәсіби қызметі аясында қолданбалы мәселелерді шешуде заманауи психологиялық білімдерді, әдістерді, тәсілдерді және технологияларды пайдалану.
ON 5. Мемлекеттік және жекелік мекемелеріндегі кадрлық бөлімшелерінде, өндірісте, денсаулық сақтау, білім беру мекемелерінде психологиялық қызметті ұйымдастыру және іске асыру.
ON 6. Психологиялық мәліметтер жинау, психологиялық көмектің қатысты тактикаларын анықтау, ғылыми психологиялық зерттеулер саласында оригиналды, өзіндік жобаларды құру және жүзеге асыру.
ON 7. Психология аясында аналитикалық және эксперттік қызметті жүзеге асыру.
ON 8. Ғылыми-психологиялық ақпаратты өңдеу, талдау, біріктіру, интерпретациялау.
ON 9. Ғылыми-зерттеудің нәтижелерін диссертациялық зерттеу түрінде дәлелді түрде ұсыну, сондай ақ олар қызмет ететін мақсаттар мен аудиторияға сәйкес стильдерде және формаларда көрсету.
ON 10. Мәселелердің шешімін табу, өзінің және әріптестерінің жұмысын бағалау және обьективті түрде сипаттау.
ON 11. Бір немесе басқа әдістерді, тәсілдерді, технологияларды, психологиялық бағдарламаларды жүзеге асыруды, ғылыми-педагогикалық қызметтің мақсаттары мен міндеттеріне, сондай ақ клиенттердің сұрауларына (мекемелер, кәсіпорындар, жеке тұлға) сәйкес жасау.
ON 12. Әріптестермен тиімді кәсіби ара-қатынас құру, көппрофильді кәсіби командада жұмыс істей білу.
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген