Магистратура

Мамандық шифры:

7M10201

Мамандығы:

Әлеуметтік жұмыс

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - ғылым магистрі
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
Әлеуметтік жұмыстағы теория мен әдіснаманың негізгі ережелерін қалыптастыру;
2. Әлеуметтік қызметтер мен клиенттердің өзара іс-қимылының негізгі қағидаларын түсіндіру;
3. Әдістемелік тәсілдерді бағалау, оларды сыни талдауды жүзеге асыру және қажет болған жағдайда жаңа гипотезалар ұсыну;
4. Жаңа білімді құру және түсіндіру, аддиктивтік мәселелерді шешу үшін әлеуметтік жұмыста зерттеу және оларды талдау әдістерін практикалық түсіну және бар білімді дұрыс қолдану қабілеті;
5. Мәселелерді шешу кезінде дербестік пен өзіндік тәсілді көрсету, әлеуметтік қызметтер саласындағы міндеттерді кәсіби деңгейде өз бетінше жоспарлау негізінде шешу;
6. Әртүрлі тәуелділік түрлерімен алдын алу жұмыстарын сыни бағалау және жүргізу;
7. Девиантты мінез-құлықтың жекелеген түрлерін анықтау және оны ҚР құқықтық нормаларына сәйкес жіктеу;
8. Қазақстандық қоғамды дамытудың қазіргі кезеңінде жастар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру және ілгерілету мәселелерін шешу;
9. Мемлекеттік басқару органдарының қызметін тиімді ұйымдастыру және жұмыс істеу принциптерін, әлеуметтік саясат, халықты әлеуметтік қорғау саласында ұйымдастыру-басқару және әкімшілік жұмыстарды жүргізу тәсілдерін анықтау;
10. Білім беру және тәрбие бағдарламаларын, жобаларын өз бетінше әзірлеу және практикалық ғылыми-зерттеу және психологиялық-педагогикалық қызметке дайын болу;
11. Әлеуметтік белсенділікті дамытатын инновациялық технологияларды кешенді түсінуді көрсету, креативті ойлау және әлеуметтік мәселелерді бағалауда маманның жеке позициясы болуы;
12. Табысты жұмысқа орналасу үшін қажетті және бастамашылық пен жеке жауапкершілікті талап ететін жеке қасиеттер мен дағдыларды пайдалану.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген