Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D04115

Мамандығы:

Туризмдегі іскерлік әкімшілендіру

Факультеті:

Al-farabi business school

Бiлiктiлiгі:
  • DBA - Iскерлік әкімшілендіру докторы(DBA)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. Кәсіби қызметтегі білімнің ғылыми парадигмаларының даму трендтерін ескере отырып, басқару ғылымы саласындағы іргелі, жүйелі білімді интеграциялау.
2.Қоғам дамуының өзекті трендтері мен перспективалары негізінде бизнес зерттеулердің жалпы әдістері мен құралдарын қолдану.
3.Классикалық және соңғы теориялық және практикалық әзірлемелерді, ғылыми тұжырымдамаларды және оларды практикалық қызметке сәтті енгізу үшін пәндік саладағы әлемдік ғылымның жетістіктерін талдау.
4.Әр түрлі көздерден алынған ақпаратты сыни бағалау және жүйелеу, оны өңдеу және талдау, алынған білім мен дағдыларды қолдану қабілетіне ие.
5.Критерийлерге сәйкес ұйымның мақсаттары арасындағы өзара байланысты анықтау, қазіргі шындықта ұйымдардың алдында тұрған басқарушылық және кәсіби сын-қатерлерді шешудің негізделген тәсілдерін ұсыну.
6.Функциялардың тиімділігін қамтамасыз ету үшін туризм және қонақжайлылық саласындағы ұйымдарда басқару жүйелерін, оның ішінде автоматтандырылған басқару жүйелерін бейімдеу және енгізу.
7.Туризм және қонақжайлылық саласының қазіргі тенденциялары мен қажеттіліктерін ескере отырып, қызметкерлердің кәсіби және жеке дамуын жоспарлау.

8.Туризм және қонақжайлылық саласындағы ұйымдарды басқарудың жүйелі тәсілін түсіну және іске асыру, қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған және оларды іске асыруды қамтамасыз ететін қызметтің тиімді процестерін құру.
9.Пәндік және кәсіби салаларда басқарушылық шешімдер қабылдау әдістерін қолдану.
10.Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына және ратификацияланған халықаралық шарттарға сәйкес ұйымдар қызметінің заңдылық қағидаттарын сақтау үшін жағдайлар жасау.
11.Жеке тұлғалармен және топтармен олардың мақсаттарын, мүдделерін, принциптері мен ұстанымдарын ескере отырып тиімді өзара әрекеттесу.
12.Жеке тұлғаның, топтың және ұйымның мүмкін болатын даму жолдарын бағалау және осы процеске ықпал ету.
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген