Докторантура PhD

Мамандық шифры:

8D10201

Мамандығы:

Әлеуметтік жұмыс

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. Оқытуда әлеуметтік жұмыстың ғылыми мектептерінің жаңа бағыттарының теориялық-әдіснамалық тұжырымдарын (өзекті пәнаралық бағыттар, жаңа тәсілдер, тенденциялар мен трендтер) секторалдық өзараәрекеттестік және әлеуметтік басқару сферасында әлеуметтік серіктестік принциптерін қолдану;
2. Әлеуметтік қорғаудың қазіргі модельдерін, дағдарыстық интервенцияны, оңалтуды генерациялау, дербес өзіндік тәсіл негізінде әлеуметтік мәселелерді шешудің ситуациялық әдістерін, икемді технологияларын ұсыну;
3. Мастер класстар, тренингтер өткізу, әлеуметтік мәселелерді дербес зерттеуді әлеуметтік саясаттың перспективалы жаңа бағыттарына проекциялау, қоғамның әлеуметтік әлжуаз топтарын оңалтуда әлеуметтік және психологиялық терапияның тәсілдері мен әдістерін қолдану.
4. Зерттеу процесін аз қорғалған топтардың өзекті мәселелері бойынша құру; теориялық және эмпирикалық сипаттағы ғылыми нәтижелерді талқылау мақсатында ғылыми дискуссияларға, Thomson-Reuters немес Scopus рейтингтік журналдарының халықаралық базаларының жарияланымдарына, сонымен қатар ұлттық және халықаралық деңгейдегі рецензиялық басылымдарға дәлелді және негізделген түрде ұсыну;
5. Жоғары білім беру ұйымдарында практик әлеуметтік жұмыскерлердің қатысуымен көмекке мұқтаждарға әлеуметтік қолдау көрсету, қорғау, коррекция жасау және оңалтумен байланысты сұрақтарды кәсіби талқылау мақсатында ғылыми семинарларды жоспарлау және өткізу және адамдардың өмір сүру сапасын көтеруге әсер етуші әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру; 6.Биопсихоәлеуметтік тәсіл аясында әлеуметтік-демографиялық топтардың денсаулықтарының алдын-алуға қатысты ғылыми зерттеулердің нәтижелерін ғылыми есептер, әлеуметтік жобалар және әлеуметтік эксперименттер түрінде
7. Әлеуметтік зерттеулерде және клиникалық практикада профилактикалық мақсатта қолданылып отырған пәнаралық методикалардың ғылыми потенциалын бағалау, халықтың маргиналдануын, аутсайдерлердің әлеуметтік оқшаулануын болдырмау;
8. Қоғамда қаталдық пен зорлық-зомбылықты болдырмауға бағытталған адамгершіліктік мінез-құлықтың негізгі өлшемдерін қалыптастыру және оны әлеуметтік зерттеулердің мақсаттарымен және халықтың аман-саулығын әлеуметтік қамтамасыз етумен байланыстыру;
9. Асыра сілтеу мен менталдық аурулардың табиғатын анықтау үшін әлеуметтік зерттеулер негізінде ғылыми эксперименттер жүргізіп, олардың нәтижелерін дұрыс түсіндіріп және талдауды жүзеге асыру;
10.Аз қамтамасыз етілген топтардың нақты әлеуметтік мәселелерін жергіліктілік және жаһандық аясында толық сипаттау және талдау мақсатында пәнаралық білімдерді зерттеу процесіне интеграциялау;
11. ҮЕҰ әлеуметтік өзара әрекеттестікке және бірлестікке, азаматтық белсенділік субъектісі сапасында қалыптасуға, Қазақстанның әлеуметтік саясатының моделін бағалауға дайын болу;
12. Әлеуметтік ынтымақтастық концепциясын жасау, азаматтардың тұлғалық және институционалдық сенімдеріне негізделген әлеуметтік коммуникацияны жүзеге асыру
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген