Білім беру бағдарламалары

Мамандық шифры Мамандығы БББ түрі

8D04202

Кеден ісі

Жаңа БББ

8D04203

Құқықтану

Қолданыстағы БББ