Бакалавриат

Мамандық шифры:

6B02202

Мамандығы:

Исламтану

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Бiрiншi жоғары бiлiм - гуманитарлық білім бакалавры
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1. Исламтану мамандығының негізгі салаларына қатысты басты ұғымдарды ғылыми негізде жіктеу;
2. Құран Кәрім кітабын тәжуид ережелеріне сай оқу және аяттарға тәпсір жасаудың басты критерияларын сипаттау, Құрантану бойынша ғылыми және діни білімдерін еркін интерпретациялау;
3. Мұхаммед пайғамбардың хадистерін бізге жету тізбегіне қарай шынайылық дәрежелерін анықтай алу, оларды діни мәселелерде дереккөз ретінде қолдану, оларға ғылыми түсіндірге (шарх) жасау;
4. Ислам теологиясындағы классикалық ақида мәтіндерін игеру арқылы діндегі басты құндылықтарды талдау, оларды сипаттау;
5. Тарихта болған және жаңадан пайда болған діни ағымдардың ұстанымдарына талдау жасау, қоғамдық-құқықтық нормалар мен түрлі діни және конфессионалды дәстүрлерге толеранттылыққа негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтарды анықтау;
6. Қоғамда пайда болатын жат пиғылдағы саяси және діни ағымдардың идеологиясына ҚР заңнамалары аясында сәйкесінше шұғыл тойтарыс беру үшін тиісті жауаптар әзірлеу, тарату және насихаттау;
7. Ислам шариғатының басты тақырыптарын фиқһи мазһабтар әдістерін қолдану арқылы заманауи діни мәселелерді түсіндіруде пайдалану;
8. Теорияда алған білімін қасиетті мәтіндерді талдауда, оларды зерттеуде, діни өркениетті түсіндіруде қолдану;
9. ҚР діни заңнамаларын кәсіби біліктілігін тиімді іске асыруда пайдалану;
10. Ислам әдебі, ахлақ және тасаууф ілімдерінің нәтижелерін әулеметтік мәселелерді шешуде, жат ағымдармен күресуде тиімді іске асыру;
11. Тәжірибеде теориялық діни білімдерін және діни зерттеу әдістерін пайдалану;
12. Теориялық курстың нәтижелерін исламтанушыларды дайындау профиліне сәйкес практика базаларымен келісімшарт негізінде кәсіби (өндірістік) практикада бекіту.
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген