Бакалавриат

Мамандық шифры:

6B10201

Мамандығы:

Әлеуметтік жұмыс

Факультеті:

Философия және саясаттану

Бiлiктiлiгі:
  • Ғылыми - педагогикалық бағыт - әлеуметтік қамтамасыз ету бакалавры
  • Түлектер моделі
  • Міндетті пәндер
  • Элективті пәндер
  • Кәсіби
1.Әлеуметтік жұмыстың түрлі бағыттары бойынша клиентке әлеуметтік әсерді жүзеге асырудың негізгі ұғымдарын, идеяларын, теорияларын, нысандарын, субъектілерін, функциялары мен механизмдерін ажырату және түсіндіру;
2. әлеуметтік жұмыстың негізгі ұғымдарын, идеяларын кәсіби қызметте өмірде қиын жағдайға тап болған адамдармен жұмыс барысында шығармашылық пайдалану және түсіндіру
3.клиенттермен әлеуметтік жұмыстың базалық негізін құрайтын әдістер мен технологияларды жіктеу, әртүрлі кәсіби жағдайларда оларды қолдану ерекшеліктерін анықтау
4.клиентпен жұмыс істеу кезіндегі нақты жағдайдың ерекшеліктерін, әлеуметтік, психологиялық, экономикалық, құқықтық құрауыштарды ескере отырып, проблеманы зерттеу барысында алынған деректерді бағалау
5.өмірлік қиын жағдайға тап болған адамдарды әлеуметтендіру, абилитациялау және оңалту проблемалары бойынша делдалдық, әлеуметтік-профилактикалық, кеңес және әлеуметтік-психологиялық қызмет жүргізу;
6.азаматтың өмір сүру жағдайын жақсарту мақсатында әлеуметтік қорғау, оның ішінде әлеуметтік қамсыздандыру, әлеуметтік көмек және әлеуметтік қызмет көрсету шараларын айқындау және ұсыну;
7.жеке күштерді, физикалық, психикалық және әлеуметтік ресурстарды жұмылдыру арқылы өзінің негізгі өмірлік қажеттіліктерін өз бетінше қамтамасыз ету бойынша клиенттің мүмкіндіктерін кеңейту;
8.қазіргі заманғы Квалиметрия мен стандарттаудың жетістіктері негізінде әлеуметтік қызмет көрсету, әлеуметтік қамтамасыз ету және әлеуметтік көмек шараларының сапасын бағалау мен бақылауды жүзеге асыру
9.әлеуметтік жарнама және клиентке әсер ететін басқа да құралдар мүмкіндігі арқылы клиентпен әлеуметтік өзара іс-қимыл бағдарламаларын әзірлеу;
10.әлеуметтік жұмыс саласындағы процестер мен құбылыстарды болжау, жобалау және үлгілеу, әлеуметтік жобаларды сараптамалық бағалау әдістемесін пайдалана отырып, әлеуметтік жобаларға қатысу
11.азаматтарды әлеуметтік қорғау шараларын іске асыратын ұйымдардың бөлімшелерінде қажетті құжаттарды талдау және жүргізу және құжат айналымын ұйымдастыру;
12.өзінің ғылыми-зерттеу және кәсіби қызметінің нәтижелерін есептер, мақалалар түрінде таныстыру
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген
  2017-2020 жылдардағы мәліметтер көрсетілген