Образовательные программы

Мамандық шифры Мамандығы БББ түрі

6B05205

География

Қолданыстағы БББ

6B07301

Геодезия және картография

Қолданыстағы БББ

6B07302

Геоинформатика

Инновациялық БББ

6B05201

Геоэкология

Жаңа БББ

6B05203

Гидрология

Қолданыстағы БББ

6B07303

Жерге орналастыру

Қолданыстағы БББ

6B07304

Кадастр

Қолданыстағы БББ

6B11201

Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі

Қолданыстағы БББ

6B11103

Мейрамхана ісі және қонақ үй бизнесі

Жаңа БББ

6B05204

Метеорология

Қолданыстағы БББ

6B11101

Туризм

Қолданыстағы БББ

6B111

Туризм (НИШ)

Қолданыстағы БББ

6B05202

Экология

Қолданыстағы БББ