Білім беру бағдарламалары

Мамандық шифры Мамандығы БББ түрі

6B04203

Кеден ісі

Қолданыстағы БББ

6B04206

Корпоративтік құқық

Жаңа БББ

6B04204

Қаржы құқығы

Жаңа БББ

6B12301

Құқық қорғау қызметі

Жаңа БББ

6B04205

Құқықтану

Қолданыстағы БББ

6B04202

Мемлекеттік қызмет

Жаңа БББ