Білім беру бағдарламалары

Мамандық шифры Мамандығы БББ түрі

6B03101

Әлеуметтану

Қолданыстағы БББ

6B10201

Әлеуметтік жұмыс

Қолданыстағы БББ

6B01801

Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану

Қолданыстағы БББ

6B02203

Дінтану

Қолданыстағы БББ

6B02202

Исламтану

Қолданыстағы БББ

6B03102

Мәдениеттану

Қолданыстағы БББ

6B01101

Педагогика және психология

Қолданыстағы БББ

6B03107

Психология

Қолданыстағы БББ

6B03106

Саясаттану

Қолданыстағы БББ

6B02201

Философия

Қолданыстағы БББ