Білім беру бағдарламалары

Мамандық шифры Мамандығы БББ түрі

6B05401

Актуарлық математика

Жаңа БББ

6B05401

Актуарлық математика (НЗМ)

Қолданыстағы БББ

6B07111

Ғарыштық техника және технологиялар

Қолданыстағы БББ

6B05402

Математика

Қолданыстағы БББ

6B06105

Математикалық және компьютерлік модельдеу

Қолданыстағы БББ

6B05403

Механика

Қолданыстағы БББ

6B07110

Робототехникалық жүйелер

Жаңа БББ