Бакалавриат

Кафедра екі мамандық бойынша бакалавр мамандарын дайындайды:

5B011900 Шет тілі: екі шет тілі,

5B021000 Шетел филологиясы: ағылшын тілі.

Бакалавриат студенттері үшін кафедра оқытушылары мынадай курстарды жүргізеді:

 • Тіл біліміне кіріспе; Контрастивтік лингвистикаға кіріспе;
 • Славян филологиясына кіріспе;
 • Түркі филологиясына кіріспе;
 • Жалпы тіл білімі;
 • Қолданбалы лингвистика;
 • Екінші тілді меңгеру теориясы;
 • Лингвистикалық ілім тарихы;
 • Қазақ және орыс тілдерінің салғастырмалы грамматикасы;
 • Түркі/славян тілдерінің салыстырмалы грамматикасы;
 • Мәтінді лингвистикалық талдау;
 • Көне түркі тілі;
 • Көне славян тілі;
 • Латын тілі, сондай-ақ қостілді оқу лексикографиясы;
 • Оқу-лингвомәдениеттану арнайы курстары.