Археология, этнология және музеология кафедрасының дайындау бағыттарының тізімі

Мамандық атауы 

Шифры

Кафедрасы

Оқу мерзімі

Біліктілігі

Бакалавриат

Археология және этнология

6В02205

Археология, этнология және музеология кафедрасы

4

Гуманитарлық білім бакалавры

Музей ісі және ескерткіштерді қорғау

6В02206

Археология, этнология және музеология кафедрасы

4

Гуманитарлық білім бакалавры

Магистратура

Археология

7М02219

Археология, этнология және музеология кафедрасы

2

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Археология және этнология

7М02207

Археология, этнология және музеология кафедрасы

2

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Этнология және антропология

7М02220

Археология, этнология және музеология кафедрасы

2

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Музей ісі және ескерткіштерді қорғау

7М02212

Археология, этнология және музеология кафедрасы

2

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Музей ісі және ескерткіштерді қорғау (АлтМУ)

7М02218

Археология, этнология және музеология кафедрасы

2

Гуманитарлық ғылымдар магистрі

Докторантура

Археология

8D02210

Археология, этнология және музеология кафедрасы

3

Философия докторы (PhD)

Этнология және антропология

8D02211

Археология, этнология және музеология кафедрасы

3

Философия докторы (PhD)

Археология және этнология

8D02205

Археология, этнология және музеология кафедрасы

3

Философия докторы (PhD)

Музей ісі және ескерткіштерді қорғау

8D02207

Археология, этнология және музеология кафедрасы

3

Философия докторы (PhD)