Ғылыми жобалар мен зерттеулер

№ п/п

Қаржыландырушы ұйым 

Жобаның атауы, мемлекеттік тіркеу №

Жоба жетекшісі

Уақыты

Іске асыру негізі (ҒЗЖ бағдарламасы - толық атауы): іргелі зерттеулер, қолданбалы, салалық, келісімшарттық зерттеу және т.б.)

1

ҚР БҒМ

1885/ГФ4. Бірегей еуропалық білім кеңістігіндегі Қазақстанның интеграциялануы: Болон үрдісінің жүзеге асырылу параметрлері

Абдирайымова Г.С.,
соц.ғ.д., профессор

2015-2017 жж.

Іргелі ҒЗЖ

2

ҚР БҒМ

5480/ГФ4. Кәсіби еңбек нарығындағы қазақстандық оқу орындарының түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін өлшеудегі әлеуметтанулық индикаторлар: салыстырмалы мемлекеттік зерттеулер

Абдирайымова Г.С. , соц.ғ.д., профессор.

2015-2017 жж.

Іргелі ҒЗЖ

3

ҚР БҒМ

1482/ГФ4. Жоғары білім жүйесіндегі және жұмыс берушілердің интеграциялануы ЖОО түлектерінің кәсіби мобильділігінің маңызды жағдайы ретінде

Абдикерова Г.О., соц.ғ.д., профессор.

2015-2017 жж.

Іргелі ҒЗЖ

4

ҚР БҒМ

5002/ГФ4. ЖОО әлеуметтік жауапкершілігі және оның тиімділігін бағалау

Джаманбалаева Ш.Е., соц.ғ.д., профессор

2015-2017 жж.

Іргелі ҒЗЖ

5

Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президенті Елбасы Қоры  

Жаңаша ойлау парадигмасындағы Қазақстанның жас ғалымдары: әлеуметтанулық қайта қарау

Абдикерова Г.О., соц.ғ.д., профессор.

2017 қыркүйек - наурыз 2018 жж.

Келісімшарттық зерттеу