Дипломдық жобалар тақырыптарының тізімі

 

қАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ ТЕОРИЯСЫ КАФЕДРАСЫ

2019-2020 ОҚУ ЖЫЛЫНДА БЕКІТІЛГЕН БІТІРУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ

5В011700-Қазақ тілі мен әдебиеті,  5В020500-Филология мамандықтары

Студенттің аты-жөні 

Студенттің дипломдық жұмысының тақырыбы

Ғылыми жетекшісінің аты-жөні

Пікір сарапшысының аты-жөні

1

Күмісбаева Ақмарал Битуғанқызы

XX ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі фрейдистік көріністер

Оспанова Г.Т., аға оқытушы

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

2

Қондыбай Медет Манасұлы  

Әнші ақындардың әзіл әндері

 

 

 

 

Әбдиманұлы Ө., ф.ғ.д., профессор

 

Сарбасов Б., ф.ғ.к., ҚазМемҚызПУ-нің қазақ әдебиеті кафедрасының профессор м.а. 

3

Өмірзақ Сезім Бахытжанқызы

 

 

Әдеби норма және бұқаралық ақпарат құралдары

Әбдиманұлы Ө., ф.ғ.д., профессор

 

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры

4

Әшірбек Диана Мұратқызы

 

М.Мағауин «Шыңғысхан» романындағы тарихи таным және авторлық идея

 

Бисенғали З-Ғ. Қ.,

ф.ғ.д., профессор

 

Әбдіғазиұлы Б., ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры

5

Икромова Арайлым Абдуманоп қизи

 

Қазақ әдебиетіндегі интертекст мәселесі

 

Бисенғали З-Ғ. Қ.,

ф.ғ.д., профессор

 

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

6

Сабыр Жансая

Өскенқызы

 

Лирикалық өлеңдер (тарихи өлең, қара өлең, ән өлең) 

Сейітжанов. З.Н., ф.ғ.д., профессор

of Literature 

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

7

Нұрлыбек Қарлығаш

Нұрлыбекқызы

 

Эпикалық жырлардағы әйелдер образы

 

Сейітжанов. З.Н., ф.ғ.д., профессор

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

8

Бияшова Бибинұр Қыдырғалиқызы 

Әнес Сарай – махамбеттанушы

 

Карбозов Е.К., ф.ғ.к., доцент

Зайкенова Р., ф.ғ.д., ҚазМемҚызПУ-дің профессоры 

9

Шырақбаева Назерке Шырақбайқызы

 

Ақын-жыраулардың көңіл қос өлеңдері 

Карбозов Е.К., ф.ғ.к., доцент

Әбдіғазиұлы Б., ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры 

10

Баймахан Ләйлә Сабырбекқызы

Жұмабай Шаштайұлы прозасындағы   ауыл адамдарының көркем бейнесі

Карбозов Е.К., ф.ғ.к., доцент

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

11

Арапбай Бағлан Мақсатбайқызы 

Рафат Әбдіғұловтың ғылыми мұрасы

 

Карбозов Е.К., ф.ғ.к., доцент

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

12

Озат Бағынар

Ақан сері Қорамсаұлының шығармашылық мұрасы

 

Болатова Г.Ж., ф.ғ.д., доцент м.а.

Мәмбетов Ж.O., С.Демирел атындағы Университетінің доценті, ф.ғ.к.

13

Оналова Әмина Еркинқызы

С.Мұқанов туралы естеліктер: деректілік пен көркемдік шешімі

 

Болатова Г.Ж., ф.ғ.д., доцент м.а. 

Ержанова С., ф.ғ.д., ҚазМемҚызПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 

14

Назанова Бибінұр

Талғатқызы 

Тәуелсіздік кезеңіндегі әңгіме-повесть жанрындағы мифопоэтика мәселелері

 

Болатова Г.Ж., ф.ғ.д., доцент м.а.

Ержанова С., ф.ғ.д., ҚазМемҚызПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 

15

Арсланбаева Ажар Айтбаевна 

І.Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясындағы ұлттық идея көрінісі

Болатова Г.Ж., ф.ғ.д., доцент м.а. 

Керімбекова Б., ф.ғ.к., С. Демирел атындағы Университетінің доценті 

16

Шуюншалиева Акнур Аметовна

Жыраулық поэзиядағы арнау, толғаулардың ұлттық рухы

 

Үмбетаев М., ф.ғ.к., доцент

Әбдіғазиұлы Б., ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры 

17

Тілес Асылай Әбдімұханқызы

М. Мағауин прозасының баяндау жүйесі

Әбдіқұлова Р.М., ф.ғ.к., доцент

Ержанова С., ф.ғ.д., ҚазМемҚызПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 

18

Рақбаева Тоты

Ерболқызы

Шешендік сөздердің зерттелуі

Әбдіқұлова Р.М., ф.ғ.к., доцент

Сарбасов Б., ф.ғ.к., ҚазМемҚызПУ-нің қазақ әдебиеті кафедрасының профессор м.а.

19

Тогамбай Аяулым Канатқызы

 

Төлен Әбдікұлы повестеріндегі психологизм

Әбдіқұлова Р.М., ф.ғ.к., доцент

Асылбекұлы С., Абай атындағы ҚазМемПУ-дің профессоры, ф.ғ.д.  

20

Уәлихан Ақтоты Уәлиханқызы

 

 

Қалихан Ысқақтың «Келмес күндер елесі» романы: автор тұлғасы мен замандастар бейнесі

 

Әбдіқұлова Р.М., ф.ғ.к., доцент

 

 

Сарбасов Б., 

ф.ғ.к., ҚазМемҚызПУ-ніңқазақ әдебиеті кафедрасының профессор м.а.

 

21

Сапарханқызы Айдын

Қазақтың орта ғасырлық әдебиетіндегі шығыстық сарындар мен жанрлар

 

Сағындықов Н.Б., ф.ғ.к., аға оқытушы

Тебегенов Т.,

ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

22

Елеухан Құралай Елеуханқызы

Орта ғасырлардағы дидактикалық шығармалар және А. Жүйнекидің «Ақиқат сыйы» туындысы

Сағындықов Н.Б., ф.ғ.к., аға оқытушы

Асқарова Г.,

ф.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ доценті 

23

Хамзаинова Айнур Асылханқызы

Қазақ ғалымдары еңбектеріндегі орта ғасыр әдебиеті мәселелерінің зерттелуі

Сағындықов Н.Б., ф.ғ.к., аға оқытушы

Тебегенов Т.,

ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

24

Тасқынбай Маусымжан Берікқызы

Қазақ әдебиетіндегі қисса мен дастан жанрларының қалыптасу тарихы

Сағындықов Н.Б., ф.ғ.к., аға оқытушы

Асқарова Г., ф.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ доценті

of Abay KazNPU 

25

Мырзабек Нүрила Жұманқызы

 

 

Қазақ әдебиетіндегі утопия және антиутопия жанрлары

Солтанаева Е.М., ф.ғ.к., доцент м.а. Солтанаева Е.М., ф.ғ.к., доцент м.а.

Асқарова Г., ф.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ доценті 

26

Арын Нұрсұлу Дәулетбекқызы

Низами ал-Мүліктің «Саясатнама» кітабы: автор; кейіпкер; қоғам

Солтанаева Е.М., ф.ғ.к., доцент м.а. Солтанаева Е.М., ф.ғ.к., доцент м.а.

Асқарова Г., ф.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ доценті 

27

Әбілхайырова Айзада Әбілхайырқызы

Қазіргі қазақ прозасындағы ұлттық таным сипаттары

Солтанаева Е.М., ф.ғ.к., доцент м.а. Солтанаева Е.М., ф.ғ.к., доцент м.а.

Жанұзақова Қ., ф.ғ.к.,ҚазМемҚызПУ-дың доценті

28

Аманбай Кунсулу

Қалманбетқызы 

Ғашықтық жырлардағы әйелдер образы

Мекебаева Л.А., ф.ғ.к., аға оқытушы 

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

29

Қалмұхан Шынар Әділқызы

Жүсіпбек Қорғасбек прозасының шығармашылық тарихы

Мекебаева Л.А., ф.ғ.к., аға оқытушы 

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

30

Қалкөз Ақжұлдыз

Жомартқызы 

Төлен Әбдіковтің әңгімелеріндегі ұлттық мінез сипаты 

Мекебаева Л.А., ф.ғ.к., аға оқытушы 

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиетікафедрасының профессоры 

31

Бегежан Ақмарал Тұрлыбекқызы

Дулат Исабеков прозасындағы композициялық ерекшеліктері

Қалқабаева С.Ә., ф.ғ.к., доцент

 

Мәмбетов Ж.O., С.Демирел атындағы Университетінің доценті, ф.ғ.к. 

32

Қасымова Анар Бақтиярқызы 

Қадыр Мырза Әли поэзиясындағы қайталаулардың поэтикалық қызметі

Қалқабаева С.Ә., ф.ғ.к., доцент

Мәмбетов Ж.O., С.Демирел атындағы Университетінің доценті, ф.ғ.к. 

33

Серікбай Гүлнұр Амангелдіқызы

А.Байтұрсынұлы өлеңдеріндегі шындық пен әлеуметтік теңсіздік мәселелері  

Имаханбет Р.C., ф.ғ.к., доцент м.а. 

Әбдіғазиұлы Б., ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры 

34

Сман Жансая Әбдіразаққыз

 

А.Байтұрсынұлының әдеби мұрасының ұлттық әдебиеттану ғылымындағы маңызы 

Имаханбет Р.C., ф.ғ.к., доцент м.а.

Асылбекұлы С., ф.ғ.д., Абай атындағы Қаз МемПУ-дің профессоры 

35

Әмзе Нұрмұхасан Нұрзатұлы

А.Байтұрсынұлы – ұлттық әдебиет теориясының негіздеушісі 

 

Имаханбет Р.C., ф.ғ.к., доцент м.а.

Асылбекұлы С., ф.ғ.д., Абай атындағы Қаз МемПУ-дің профессоры  

36

Мусаева Еркеназ Еркебаевна

 

Көркем шығарманың экрандалуы: әдебиет және кино өнерi

Дәрібаев С., ф.ғ.к., доцент м.а. 

 

Мәмбетов Ж.O., С.Демирел атындағы Университетінің доценті, ф.ғ.к. 

37

Тініқұл Зияда Нұрлыбекқызы

Бесік жыры: зерттелуі, жиналуы және жариялануы

Дәрібаев С., ф.ғ.к., доцент м.а. 

 

Мәмбетов Ж.O., С.Демирел атындағы Университетінің доценті, ф.ғ.к. 

38

Уакитов Айдын Куандыкулы

 

Қазақ әдебиетіндегі детектив жанры

Асқарова А.Ш.,

ф.ғ.к., доцент м.а.

 

Ыбырайымов Б., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-дің профессоры

39

Дәрібаева Аида Русланқызы

 

Т.Шапай - әдебиет сыншысы

Асқарова А.Ш.,

ф.ғ.к., доцент м.а.

 

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., С. Демирел атындағы Университеттің

профессоры  

40

Мәлік Жанна Мейірқызы

 

Қазақ прозасындағы фантастика жанры

 

Асқарова А.Ш.,

ф.ғ.к., доцент м.а. 

Ыбырайымов Б., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-дің профессоры 

41

Рахманбердиева Акжан

Нургаликызы

 

 

Қазіргі қазақ поэзиясының жанрлық ерекшеліктері

 

Асқарова А.Ш.,

ф.ғ.к., доцент м.а.

 

Ержанова С., ф.ғ.д., ҚазМемҚызПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 

42

Ділданова Гүлнур Ашимқызы

«Жасауыл қырғыны» дастаны: нұсқалары мен тарихилығы

Бисенбаев П., аға оқытушы

 

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

43

Кенжеқожаева Алма Мейірбекқызы 

Нұрғали Ораз әңгімелерінің шығармашылық тарихы

 

Бисенбаев П., аға оқытушы 

Жанұзақова Қ., ф.ғ.к.,ҚазМемҚызПУ-дың доценті

 

44

Қайыржанова Назкен Қайыржанқызы

 

 

 

Кәдірбек Сегізбайұлының прозасы: өмір шындығы және шығармашылық қиял

Бисенбаев П., аға оқытушы 

Ержанова С., ф.ғ.д., ҚазМемҚызПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 

45

Дильдебаева Жайна Шынболатовна

 

Мұхаммед пайғамбар және оның сахабалары туралы дастандардың тарихи-фольклорлық негізі

Бисенбаев П., аға оқытушы

 

Ержанова С., ф.ғ.д., ҚазМемҚызПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 

46

Көрегенова Арайлым Батырханқызы

ХХІ ғасырдағы қазақ әңгімесі: идеялық-тақырыптық ерекшеліктері

Шортанбаев Ш.A., аға оқытушы

 

Рахманова Ж., ф.ғ.к., Алматы университетінің доценті

47

Қаңлыбаева Салтанат Ерғалиқызы 

ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіндегі Алаш идеясы

Шортанбаев Ш.A., аға оқытушы 

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., профессор, С. Демирел атындағы Университеттің

ғылыми профессоры 

48

Келдыбекова Сандуғаш Бахтқызы 

ХХІ ғасырдағы қазақ әңгіме жанрындағы драматизм және авторлық ұстаным 

Шортанбаев Ш.A., аға оқытушы

 

Мәмбетов Ж.O., С.Демирел атындағы Университетінің доценті, ф.ғ.к.

Demirel University

49

Каппар Жазира Асылбекқызы 

М.Әуезовтің эпистолярлық мұрасы

Оспанова Г.Т., аға оқытушы

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., профессор, С. Демирел атындағы Университеттің

ғылыми профессоры 

50

Мұхамет Айман Серікқызы

Қазіргі қазақ поэмаларындағы тақырып ерекшелігі

Асқарова А.Ш.,

ф.ғ.к., доцент м.а.

Жанұзақова Қ., ф.ғ.к.,ҚазМемҚызПУ-дың доценті

Студенттің аты-жөні 

Студенттің дипломдық жұмысының тақырыбы

Ғылыми жетекшісінің аты-жөні

Пікір сарапшысының аты-жөні

1

Күмісбаева Ақмарал Битуғанқызы

XX ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі фрейдистік көріністер

Оспанова Г.Т., аға оқытушы

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

2

Қондыбай Медет Манасұлы  

Әнші ақындардың әзіл әндері

 

 

 

 

Әбдиманұлы Ө., ф.ғ.д., профессор

 

Сарбасов Б., ф.ғ.к., ҚазМемҚызПУ-нің қазақ әдебиеті кафедрасының профессор м.а. 

3

Өмірзақ Сезім Бахытжанқызы

 

 

Әдеби норма және бұқаралық ақпарат құралдары

Әбдиманұлы Ө., ф.ғ.д., профессор

 

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры

4

Әшірбек Диана Мұратқызы

 

М.Мағауин «Шыңғысхан» романындағы тарихи таным және авторлық идея

 

Бисенғали З-Ғ. Қ.,

ф.ғ.д., профессор

 

Әбдіғазиұлы Б., ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры

5

Икромова Арайлым Абдуманоп қизи

 

Қазақ әдебиетіндегі интертекст мәселесі

 

Бисенғали З-Ғ. Қ.,

ф.ғ.д., профессор

 

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

6

Сабыр Жансая

Өскенқызы

 

Лирикалық өлеңдер (тарихи өлең, қара өлең, ән өлең) 

Сейітжанов. З.Н., ф.ғ.д., профессор

of Literature 

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

7

Нұрлыбек Қарлығаш

Нұрлыбекқызы

 

Эпикалық жырлардағы әйелдер образы

 

Сейітжанов. З.Н., ф.ғ.д., профессор

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

8

Бияшова Бибинұр Қыдырғалиқызы 

Әнес Сарай – махамбеттанушы

 

Карбозов Е.К., ф.ғ.к., доцент

Зайкенова Р., ф.ғ.д., ҚазМемҚызПУ-дің профессоры 

9

Шырақбаева Назерке Шырақбайқызы

 

Ақын-жыраулардың көңіл қос өлеңдері 

Карбозов Е.К., ф.ғ.к., доцент

Әбдіғазиұлы Б., ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры 

10

Баймахан Ләйлә Сабырбекқызы

Жұмабай Шаштайұлы прозасындағы   ауыл адамдарының көркем бейнесі

Карбозов Е.К., ф.ғ.к., доцент

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

11

Арапбай Бағлан Мақсатбайқызы 

Рафат Әбдіғұловтың ғылыми мұрасы

 

Карбозов Е.К., ф.ғ.к., доцент

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

12

Озат Бағынар

Ақан сері Қорамсаұлының шығармашылық мұрасы

 

Болатова Г.Ж., ф.ғ.д., доцент м.а.

Мәмбетов Ж.O., С.Демирел атындағы Университетінің доценті, ф.ғ.к.

13

Оналова Әмина Еркинқызы

С.Мұқанов туралы естеліктер: деректілік пен көркемдік шешімі

 

Болатова Г.Ж., ф.ғ.д., доцент м.а. 

Ержанова С., ф.ғ.д., ҚазМемҚызПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 

14

Назанова Бибінұр

Талғатқызы 

Тәуелсіздік кезеңіндегі әңгіме-повесть жанрындағы мифопоэтика мәселелері

 

Болатова Г.Ж., ф.ғ.д., доцент м.а.

Ержанова С., ф.ғ.д., ҚазМемҚызПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 

15

Арсланбаева Ажар Айтбаевна 

І.Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясындағы ұлттық идея көрінісі

Болатова Г.Ж., ф.ғ.д., доцент м.а. 

Керімбекова Б., ф.ғ.к., С. Демирел атындағы Университетінің доценті 

16

Шуюншалиева Акнур Аметовна

Жыраулық поэзиядағы арнау, толғаулардың ұлттық рухы

 

Үмбетаев М., ф.ғ.к., доцент

Әбдіғазиұлы Б., ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры 

17

Тілес Асылай Әбдімұханқызы

М. Мағауин прозасының баяндау жүйесі

Әбдіқұлова Р.М., ф.ғ.к., доцент

Ержанова С., ф.ғ.д., ҚазМемҚызПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 

18

Рақбаева Тоты

Ерболқызы

Шешендік сөздердің зерттелуі

Әбдіқұлова Р.М., ф.ғ.к., доцент

Сарбасов Б., ф.ғ.к., ҚазМемҚызПУ-нің қазақ әдебиеті кафедрасының профессор м.а.

19

Тогамбай Аяулым Канатқызы

 

Төлен Әбдікұлы повестеріндегі психологизм

Әбдіқұлова Р.М., ф.ғ.к., доцент

Асылбекұлы С., Абай атындағы ҚазМемПУ-дің профессоры, ф.ғ.д.  

20

Уәлихан Ақтоты Уәлиханқызы

 

 

Қалихан Ысқақтың «Келмес күндер елесі» романы: автор тұлғасы мен замандастар бейнесі

 

Әбдіқұлова Р.М., ф.ғ.к., доцент

 

 

Сарбасов Б., 

ф.ғ.к., ҚазМемҚызПУ-ніңқазақ әдебиеті кафедрасының профессор м.а.

 

21

Сапарханқызы Айдын

Қазақтың орта ғасырлық әдебиетіндегі шығыстық сарындар мен жанрлар

 

Сағындықов Н.Б., ф.ғ.к., аға оқытушы

Тебегенов Т.,

ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

22

Елеухан Құралай Елеуханқызы

Орта ғасырлардағы дидактикалық шығармалар және А. Жүйнекидің «Ақиқат сыйы» туындысы

Сағындықов Н.Б., ф.ғ.к., аға оқытушы

Асқарова Г.,

ф.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ доценті 

23

Хамзаинова Айнур Асылханқызы

Қазақ ғалымдары еңбектеріндегі орта ғасыр әдебиеті мәселелерінің зерттелуі

Сағындықов Н.Б., ф.ғ.к., аға оқытушы

Тебегенов Т.,

ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

24

Тасқынбай Маусымжан Берікқызы

Қазақ әдебиетіндегі қисса мен дастан жанрларының қалыптасу тарихы

Сағындықов Н.Б., ф.ғ.к., аға оқытушы

Асқарова Г., ф.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ доценті

of Abay KazNPU 

25

Мырзабек Нүрила Жұманқызы

 

 

Қазақ әдебиетіндегі утопия және антиутопия жанрлары

Солтанаева Е.М., ф.ғ.к., доцент м.а. Солтанаева Е.М., ф.ғ.к., доцент м.а.

Асқарова Г., ф.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ доценті 

26

Арын Нұрсұлу Дәулетбекқызы

Низами ал-Мүліктің «Саясатнама» кітабы: автор; кейіпкер; қоғам

Солтанаева Е.М., ф.ғ.к., доцент м.а. Солтанаева Е.М., ф.ғ.к., доцент м.а.

Асқарова Г., ф.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ доценті 

27

Әбілхайырова Айзада Әбілхайырқызы

Қазіргі қазақ прозасындағы ұлттық таным сипаттары

Солтанаева Е.М., ф.ғ.к., доцент м.а. Солтанаева Е.М., ф.ғ.к., доцент м.а.

Жанұзақова Қ., ф.ғ.к.,ҚазМемҚызПУ-дың доценті

28

Аманбай Кунсулу

Қалманбетқызы 

Ғашықтық жырлардағы әйелдер образы

Мекебаева Л.А., ф.ғ.к., аға оқытушы 

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

29

Қалмұхан Шынар Әділқызы

Жүсіпбек Қорғасбек прозасының шығармашылық тарихы

Мекебаева Л.А., ф.ғ.к., аға оқытушы 

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

30

Қалкөз Ақжұлдыз

Жомартқызы 

Төлен Әбдіковтің әңгімелеріндегі ұлттық мінез сипаты 

Мекебаева Л.А., ф.ғ.к., аға оқытушы 

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиетікафедрасының профессоры 

31

Бегежан Ақмарал Тұрлыбекқызы

Дулат Исабеков прозасындағы композициялық ерекшеліктері

Қалқабаева С.Ә., ф.ғ.к., доцент

 

Мәмбетов Ж.O., С.Демирел атындағы Университетінің доценті, ф.ғ.к. 

32

Қасымова Анар Бақтиярқызы 

Қадыр Мырза Әли поэзиясындағы қайталаулардың поэтикалық қызметі

Қалқабаева С.Ә., ф.ғ.к., доцент

Мәмбетов Ж.O., С.Демирел атындағы Университетінің доценті, ф.ғ.к. 

33

Серікбай Гүлнұр Амангелдіқызы

А.Байтұрсынұлы өлеңдеріндегі шындық пен әлеуметтік теңсіздік мәселелері  

Имаханбет Р.C., ф.ғ.к., доцент м.а. 

Әбдіғазиұлы Б., ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры 

34

Сман Жансая Әбдіразаққыз

 

А.Байтұрсынұлының әдеби мұрасының ұлттық әдебиеттану ғылымындағы маңызы 

Имаханбет Р.C., ф.ғ.к., доцент м.а.

Асылбекұлы С., ф.ғ.д., Абай атындағы Қаз МемПУ-дің профессоры 

35

Әмзе Нұрмұхасан Нұрзатұлы

А.Байтұрсынұлы – ұлттық әдебиет теориясының негіздеушісі 

 

Имаханбет Р.C., ф.ғ.к., доцент м.а.

Асылбекұлы С., ф.ғ.д., Абай атындағы Қаз МемПУ-дің профессоры  

36

Мусаева Еркеназ Еркебаевна

 

Көркем шығарманың экрандалуы: әдебиет және кино өнерi

Дәрібаев С., ф.ғ.к., доцент м.а. 

 

Мәмбетов Ж.O., С.Демирел атындағы Университетінің доценті, ф.ғ.к. 

37

Тініқұл Зияда Нұрлыбекқызы

Бесік жыры: зерттелуі, жиналуы және жариялануы

Дәрібаев С., ф.ғ.к., доцент м.а. 

 

Мәмбетов Ж.O., С.Демирел атындағы Университетінің доценті, ф.ғ.к. 

38

Уакитов Айдын Куандыкулы

 

Қазақ әдебиетіндегі детектив жанры

Асқарова А.Ш.,

ф.ғ.к., доцент м.а.

 

Ыбырайымов Б., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-дің профессоры

39

Дәрібаева Аида Русланқызы

 

Т.Шапай - әдебиет сыншысы

Асқарова А.Ш.,

ф.ғ.к., доцент м.а.

 

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., С. Демирел атындағы Университеттің

профессоры  

40

Мәлік Жанна Мейірқызы

 

Қазақ прозасындағы фантастика жанры

 

Асқарова А.Ш.,

ф.ғ.к., доцент м.а. 

Ыбырайымов Б., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-дің профессоры 

41

Рахманбердиева Акжан

Нургаликызы

 

 

Қазіргі қазақ поэзиясының жанрлық ерекшеліктері

 

Асқарова А.Ш.,

ф.ғ.к., доцент м.а.

 

Ержанова С., ф.ғ.д., ҚазМемҚызПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 

42

Ділданова Гүлнур Ашимқызы

«Жасауыл қырғыны» дастаны: нұсқалары мен тарихилығы

Бисенбаев П., аға оқытушы

 

Тебегенов Т., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры 

43

Кенжеқожаева Алма Мейірбекқызы 

Нұрғали Ораз әңгімелерінің шығармашылық тарихы

 

Бисенбаев П., аға оқытушы 

Жанұзақова Қ., ф.ғ.к.,ҚазМемҚызПУ-дың доценті

 

44

Қайыржанова Назкен Қайыржанқызы

 

 

 

Кәдірбек Сегізбайұлының прозасы: өмір шындығы және шығармашылық қиял

Бисенбаев П., аға оқытушы 

Ержанова С., ф.ғ.д., ҚазМемҚызПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 

45

Дильдебаева Жайна Шынболатовна

 

Мұхаммед пайғамбар және оның сахабалары туралы дастандардың тарихи-фольклорлық негізі

Бисенбаев П., аға оқытушы

 

Ержанова С., ф.ғ.д., ҚазМемҚызПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 

46

Көрегенова Арайлым Батырханқызы

ХХІ ғасырдағы қазақ әңгімесі: идеялық-тақырыптық ерекшеліктері

Шортанбаев Ш.A., аға оқытушы

 

Рахманова Ж., ф.ғ.к., Алматы университетінің доценті

47

Қаңлыбаева Салтанат Ерғалиқызы 

ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіндегі Алаш идеясы

Шортанбаев Ш.A., аға оқытушы 

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., профессор, С. Демирел атындағы Университеттің

ғылыми профессоры 

48

Келдыбекова Сандуғаш Бахтқызы 

ХХІ ғасырдағы қазақ әңгіме жанрындағы драматизм және авторлық ұстаным 

Шортанбаев Ш.A., аға оқытушы

 

Мәмбетов Ж.O., С.Демирел атындағы Университетінің доценті, ф.ғ.к.

Demirel University

49

Каппар Жазира Асылбекқызы 

М.Әуезовтің эпистолярлық мұрасы

Оспанова Г.Т., аға оқытушы

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., профессор, С. Демирел атындағы Университеттің

ғылыми профессоры 

50

Мұхамет Айман Серікқызы

Қазіргі қазақ поэмаларындағы тақырып ерекшелігі

Асқарова А.Ш.,

ф.ғ.к., доцент м.а.

Жанұзақова Қ., ф.ғ.к.,ҚазМемҚызПУ-дың доценті

 

 

 

 

 

 

 

 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ ТЕОРИЯСЫ КАФЕДРАСЫ

2017-2018 ОҚУ ЖЫЛЫНДА БЕКІТІЛГЕН БІТІРУ ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ

"5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті",  "5В020500 - Филология" мамандықтары

Р/с

Студенттің аты-жөні

 

Студенттің дипломдық   жұмысының тақырыбы

Ғылыми жетекшісінің аты-жөні (жұмыс орны, қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы)

Оппоненттің аты-жөні (жұмыс орны, қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы)

1.

Арипова Мәдина

 

 

Төлен Әбдіковтің постмодернистік шығармаларындағы психологизмді бейнелеудің жаңа тәсілдері

 

Бисенғали З-Ғ. Қ.,

ф.ғ.д., профессор

 

Тебегенов Т.,

ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры

2.

Оспаналы Мәдина

 

 

Қазіргі қазақ әңгімесіндегі постмодернистік ағымдардың соны түрлері

 

 

Бисенғали З-Ғ. Қ.,

ф.ғ.д., профессор

 

Әбдіғазиұлы Б.,

ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры

3.

Бірлесбек Саягүл

 

 

Айтыс өнерінің туып,   даму жолдары (Шыңжаңдағы қазақтардың фольклоры бойынша)

 

 

Сейтжанов. З., ф.ғ.д., профессор

 

 

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., профессор, С. Демирел атындағы Университеттің

ғылыми істер жөніндегі проректоры

4.

Тәңірбергенова Айнұр

 

Орта мектепте Ислам дәуірі әдебиетін оқыту амалдары

 

Үмбетаев М., ф.ғ.к., доцент

 

 

Әбдіғазиұлы Б.,

ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры

5.

Тойбай Айдана

 

 

Мұхтар Әуезовтің әңгіме, повестерін оқыту жолдары

Оспанова А.А.

PhD

 

Әбдіғазиұлы Б.,

ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры

6.

Карағұлов Медет

 

 

Жұматай Жақыпбаев поэзиясының даралық сипаты

 

 

Оспанова А.А.

PhD

 

 

Тебегенов Т.,

ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры

7.

Сағи Әсем

 

 

Бернияз Күлеевтің ақындық әлемі

 

Әбдиманұлы Ө., ф.ғ.д., профессор

 

Әбдіғазиұлы Б.,

ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры

8.

Қасаинова Алуа

 

Т. Әбдіқов шығармаларындағы психологизм түрлері

Темірболат А.Б., ф.ғ.д., профессор

 

Тебегенов Т.,

ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры

 

Бақрамбек Ералы

 

 

Т. Шапай прозасындағы мистикалық сарындар

 

 

Темірболат А.Б., ф.ғ.д., профессор

 

Тебегенов Т.,

ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры

10.

Үсейұлы Алым

 

Түркі әдебиетіндегі Ескендір туралы дастандар: тарихи шындық және көркемдік шешім

Сағындықов Н.Б., ф.ғ.к., аға оқытушы

 

Тебегенов Т.,

ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры

11.

Сахы Ғазиз

Орта ғасыр ескерткіштеріндегі ақыл-парасат концепті

 

Сағындықов Н.Б., ф.ғ.к., аға оқытушы

 

Әбдіғазиұлы Б.,

ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры

12.

Қашқынбаев Ақылбек

 

«Жүсіп-Зылиха» дастанының нұсқалары мен образдар жүйесі

 

Сағындықов Н.Б., ф.ғ.к., аға оқытушы

 

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., профессор, С. Демирел атындағы Университеттің

ғылыми істер жөніндегі проректоры

13.

Ахметова Гүлнар

 

 

Қазіргі қазақ әңгімелеріндегі фольклорлық және этнографиялық сарындар (2000-2017 жж.)

 

Дәрібаев С., ф.ғ.к., доцент м.а.

Керімбекова Б.,

ф.ғ.к., С. Демирел атындағы Университетінің доценті

14.

Мұхаметжан Бегайым

 

Қазақ қаламгерлерінің тұңғыш (дебют) шығармалары

 

Дәрібаев С., ф.ғ.к., доцент м.а.

 

Керімбекова Б.,

ф.ғ.к., С. Демирел атындағы Университетінің доценті

15.

Жаңбыр Заманбек

 

Оралхан Бөкей повестеріндегі адамгершілік ізденістер

 

Ахмет К.,

ф.ғ.д., доцент

Жұмағұлов С., ф.ғ.д.,

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ-дің қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры

16.

Берлан Шалқар

 

 

Саржан Қасымұлы туралы тарихи жырлар: өмір шындығы және көркемдік шешім

Бисенбаев П., аға оқытушы

 

 

Сәкенов С., ф.ғ.к., ҚазМемҚызПУ-дың доценті

17.

Майтай Бауыржан

 

Діни дастандардағы жұмақ пен тозақтың бейнеленуі

Бисенбаев П., аға оқытушы

 

Жанұзақова Қ.,

ф.ғ.к., ҚазМемҚызПУ-дың доценті

18.

Омарбек Нұрдәулет

 

«Хұсрау-Шырын» дастан: нұсқалары мен типологиясы

 

Бисенбаев П., аға оқытушы

 

Жанұзақова Қ.,

ф.ғ.к., ҚазМемҚызПУ-дың доценті

19.

Әлімхан Нүризат

 

1960-1980 жылдардағы балалар поэзиясы және Жәнібек Кәрбозин шығармашылығы

Бисенбаев П., аға оқытушы

 

Асқарова Г.,

ф.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ доценті

20.

Шағырбаева Айнұр

 

 

Тұрмағамбет Ізтілеуұлының «Шаһнама» дастаны: зерттелуі мен дәстүрлі сарындар сипаты

 

Оспанова Г.Т.,

аға оқытушы

 

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., профессор, С. Демирел атындағы Университеттің

ғылыми істер жөніндегі проректоры

21.

Шәріп Салтанат

 

Төлен Әбдіковтің «Тозақ оттары жымыңдайды» повесінің жазылу тарихы

Асқарова А.Ш., ф.ғ.к., доцент м.а.

Жанұзақова Қ., ф.ғ.к., ҚазМемҚызПУ-дың доценті

22.

Ибрагим Гауһар

 

Ә.Нұршайықовтың «Мен және менің замандастарым» романы: автор тұлғасы мен замандастар бейнесі

Асқарова А.Ш.,

ф.ғ.к., доцент м.а.

 

Әбдіғазиұлы Б.,

ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры

23.

Шал Қазына

 

Шерхан Мұртаза шығармашылығындағы аңыздық сарындардың көркемдік қызметі

 

Асқарова А.Ш.., ф.ғ.к., доцент м.а.

 

Ержанова С.,

ф.ғ.д., профессор, ҚазМемҚызПУ-дың

қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі

24.

Айдын Ағын

 

А.Байтұрсынұлы өлеңдеріндегі шындық пен әлеуметтік теңсіздік мәселелері

 

Имаханбет Р.,

ф.ғ.к., доцент м.а.

 

Әбдіғазиұлы Б.,

ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры

 

25.

Аманбай Қадір

 

Роза Мұқанованың драматургиясы: тартыс сипаты мен сахналануы

 

Мекебаева Л.А., ф.ғ.к., аға оқытушы

 

Тебегенов Т.,

ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры

26.

Қуатбек Гүлім

Қазіргі балалар поэзиясындағы мифтік және аңыздық сюжеттер

Болатова Г., ф.ғ.д., доцент м.а.

Ержанова С.,

ф.ғ.д., профессор, ҚазМемҚызПУ-дың

қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі

 

27.

Тұрарова Ажар

 

Қазіргі балалар прозасының тақырыптық-идеялық сипаты

 

Мекебаева Л.А., ф.ғ.к., аға оқытушы

 

Тебегенов Т.,

ф.ғ.д., Абай атындағы

ҚазҰПУ-дың қазақ әдебиеті кафедрасының профессоры

28.

Шабақ Елубай

 

Асқар Сүлейменов шығармаларындағы этномәдени құндылықтар сипаты

 

Асқарова А.Ш., ф.ғ.к., доцент м.а.

Sciences, Associate Professor

Ыбырайымов Б., ф.ғ.д., Абай атындағы ҚазҰУ-нің профессоры, Жамбыл атындағы орталықтың директоры

29.

Нәжіб Жадыра

 

 

Айгүл Кемелбаева прозасының көркемдік мәні мен жаңашыл сипаты

Шортанбаев Ш.A., аға оқытушы

 

Керімбекова Б.,

ф.ғ.к., С. Демирел атындағы Университетінің доценті

30.

Ұзақов Талгат

 

Қазақ прозасындағы ұлттық идея және кейіпкер

 

Оспанова Г.Т., аға оқытушы

 

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., профессор, С. Демирел атындағы Университеттің

ғылыми істер жөніндегі проректоры

31.

Бижанова Айзада

О. Бөкей және В. Астафьев шығармаларының проблематикасы

Солтанаева Е.М., ф.ғ.к., доцент м.а.

Ержанова С.,

ф.ғ.д., профессор, ҚазМемҚызПУ-дың

қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі

32.

Есентеміров Саят

 

Қазіргі қазақ айтыстарының көркемдік-идеялық, тақырыптық ерекшеліктері

 

Солтанаева Е.М., ф.ғ.к., доцент м.а.

 

Керімбекова Б.,

ф.ғ.к., С. Демирел атындағы Университетінің доценті

33.

Текіш Мәдина

 

Әбіш Кекілбаев шығармаларындағы замана шындығы

 

Тілепов Ж.Ж., ф.ғ.д., профессор

 

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., профессор, С. Демирел атындағы Университеттің

ғылыми істер жөніндегі проректоры

34.

Кеңесбай Досмұхамед

 

Сайын Мұратбеков туындыларындағы лирикалық кейіпкер ерекшеліктері

 

Тілепов Ж.Ж., ф.ғ.д., профессор

 

Әбдіғазиұлы Б.,

ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры

35.

Қонысбек Үмітқан

 

Діни дастандардың тарихи-фольклорлық негізі

 

Бисенбаев П., аға оқытушы

 

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., профессор, С. Демирел атындағы Университеттің

ғылыми істер жөніндегі проректоры

36.

Бекпенбетова Сандуғаш

 

«Бір өкініш, бір үміт» романының жазылу тарихы

 

Сағындықов Н.Б., ф.ғ.к., аға оқытушы

 

Асқарова Г.,

ф.ғ.к., Абай атындағы ҚазҰПУ доценті

37.

Асанғожа Ардақ

«Қазақ» газеті және әдеби сын (1915-1916 жылдар)

 

Ахмет К.,

ф.ғ.д., доцент

 

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., профессор, С. Демирел атындағы Университеттің

ғылыми істер жөніндегі проректоры

38.

Атай Айгерім

 

Сафуан Шаймерденовтың шығармашылық лабораториясы

 

Қалқабаева С.Ә., ф.ғ.к., доцент

 

Мәуленов А.,

ф.ғ.к., ҚР ҰҚК академиясының доценті

39.

Әбсатар Торғын

 

Қазақ мистикалық прозасындағы образдар сипаты

 

Қалқабаева С.Ә., ф.ғ.к., доцент

 

Мәуленов А.,

ф.ғ.к., ҚР ҰҚК академиясының доценті

40

Нығматулла

Гүльзада

Г. Салықбаева лирикасындағы элегиялық сарындар

 

Қалқабаева С.Ә., ф.ғ.к., доцент

 

Мәуленов А.,

ф.ғ.к., ҚР ҰҚК академиясының доценті

41

Сұлтан Қарлығаш

 

Ә. Нұршайықовтың деректі прозасындағы нарратив

 

Қалқабаева С.Ә., ф.ғ.к., доцент

 

Мәуленов А.,

ф.ғ.к., ҚР ҰҚК академиясының доценті

42.

Дүнгенбай Жасұлан

 

Мырзабек Дүйсенов – әдебиет зерттеушісі

 

Бұлдыбай А.С., ф.ғ.к., доцент

 

Әбдіғазиұлы Б.,

ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры

43.

Есбосінова Раушан

 

 

Қазақ фольклорындағы ұлттық киім үлгілері

 

Дәрібаев С., ф.ғ.к., доцент м.а.

 

Сарбасов Б.,

ф.ғ.к., ҚазМемҚызПУ-нің қазақ әдебиеті кафедрасының профессор м.а.

44.

Есімбек Айгүл

 

Қазіргі әңгіме-повестердегі мифтік-аңыздық қолданыс және қаламгерлік ұстаным

Шортанбаев Ш.А., аға оқытушы

 

Аскарова Г.,

ф.ғ.к., доцент КазНПУ имени Абая

45.

Жақсылық Айгерім

 

 

Абайдың әдеби ортасы және ақындық мектебі

Бұлдыбай А.С., ф.ғ.к., доцент

 

Әбдіғазиұлы Б.,

ф.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Институт директоры

46.

Жақсылық Айдана

 

Рақымжан   Отарбаев шығармаларындағы авторлық сана

 

Әбдіқұлова Р.М., ф.ғ.к., доцент

 

Ержанова С.,

ф.ғ.д., профессор, ҚазМемҚызПУ-дың

қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі

47.

Жантыбай Салтанат

 

ХХ ғасырдың 20-жылдардағы сын

 

Ахмет К.С.,

ф.ғ.д., доцент

 

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., профессор, С. Демирел атындағы Университеттің

ғылыми істер жөніндегі проректоры

48.

Медет Талшын

 

Қазақ ертегілеріндегі ислам негіздері

 

Дәрібаев С., ф.ғ.к., доцент м.а.

 

Сарбасов Б.,

ф.ғ.к., ҚазМемҚызПУ-нің қазақ әдебиеті кафедрасының профессор м.а.

49.

Орынова Бибинұр

 

М. Мақатаев шығармашылығы және әдеби сын

 

Тілепов Ж.Ж., ф.ғ.д., профессор

 

Ысқақұлы Д.,

ф.ғ.д., профессор, С. Демирел атындағы Университеттің

ғылыми істер жөніндегі проректоры

50

Танғалиева Гүлшат

 

Тәкен Әлімқұлов прозасындағы өнер тақырыбы және көркемдік шешім

 

Шортанбаев Ш.А., аға оқытушы

 

Ержанова С.Б.,

ф.ғ.д., профессор, ҚазМемҚызПУ-дың

қазақ әдебиеті кафедрасының меңгерушісі

51

Қайыңбай Дана

 

Т. Әсемқұлов шығармашылығындағы жаңашыл сипаттар

Әбдіқұлова Р.М., ф.ғ.к., доцент

Жанұзақова Қ.,

ҚазМемҚызПУ-дың доценті