Магистратура

Кафедра 6М021400 – «Әдебиеттану» және 6М020500 - "Филология: Қазақ әдебиеті" мамандықтары бойынша магистрлерді дайындады. Оқу процесс мемлекеттік және орыс тілдрінде жүргізіледі. Мамандарды даярлау жоғарғы кәсіптік даярлау базасында оқытудың ғылыми және педагогикалық бағытында 2 жылдық мерзімде күндізгі оқу түрінде жүзеге асырылуда.

Оқу мерзімі бұған дейінгі дайындық деңгейі мен пререквизиттің бар болуымен анықталады.

«Әдебиеттану», "Филология" мамандықтары бойынша магистратураны тәмамдаған бітірушіге әдебиеттанудың магистрі академиялық дәрежесі беріледі.

 

2018-2019 ОҚУ ЖЫЛЫНДА БЕКІТІЛГЕН МАГИСТРЛІК ДИССЕРТАЦИЯЛАРЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР ТІЗІМІ

6М021400 – ӘДЕБИЕТТАНУ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША

Аты-жөні

Магистрлік диссертация тақырыбы

Ғылыми жетекшісі (Ф.А.Т. атағы, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны)

1

Айтжан Ғалия

Қазақ әдебиетіндегі драма жанрының генезисі мен эволюциясы

Н.Б. Сағындықов, филология ғылымдарының кандидаты

2

Бижанова Арайлым

Қадыр Мырза Әлінің поэзиясындағы хронотоп

А.Б. Темірболат, филология ғылымдарының докторы, профессор

3.

Жутаева Әсел

Қазіргі қазақ әдебиетіндегі постмодернистік бағыт: жаңашыл ізденіс және көркемдік таным

Ө. Әбдиманұлы, филология ғылымдарының докторы, профессор

4

Нұркамал Қуаныш

Фольклордың жанрлық ерекшелігі

З.Н. Сейітжанов, филология ғылымдарының докторы, профессор

5

Нұртай Мөлдір

ХХ ғасырдың соңғы ширегіндегі қазақ романдарының поэтикасы

Е.М. Солтанаева, филология ғылымдарының кандидаты

6

Оспан Айзада

Кенен Әзірбаев шығармаларының тарихи және көркемдік бастаулары

А.С. Бұлдыбай, филология ғылымдарының кандидаты, доцент

7

Сапарбаева Ақбота

Қабиболла Сыдықұлының ғылыми-әдеби мұрасы

Ж.Ж. Тілепов, филология ғылымдарының докторы, профессор

8

Сейтенова Айгүл

Шерхан Мұртаза прозасының психологизмі

А.Б. Темірболат, филология ғылымдарының докторы, профессор

9

Чалимбекова Марфуға

Қазақ әңгімесінің постмодернистік парадигмасындағы ментальдік ерекшеліктер

З.-Ғ.Қ. Бисенғали, филология ғылымдарының докторы, профессор

10

Шукиева Әлия

Түркі халықтарындағы «Қозы-Көрпеш – Баян сұлу» жырының нұсқалары, оның өзіндік және жалпы ерекшеліктері

А.С. Бұлдыбай, филология ғылымдарының кандидаты, доцент

6М020500 – ФИЛОЛОГИЯ МАМАНДЫҒЫ БОЙЫНША

Аты-жөні

Магистрлік диссертация

тақырыбы

Ғылыми жетекшісі (Ф.А.Т. атағы, ғылыми дәрежесі, жұмыс орны)

1

Садық Ақбота

Қазақ ән өлеңіндегі дәстүр мен жаңашылдық

Ө. Әбдиманұлы, филология ғылымдарының докторы, профессор

2

Серікжан Таншолпан

Қазіргі қазақ прозасының интертекстуалдық табиғаты

Е.М. Солтанаева, филология ғылымдарының кандидаты

.